Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gyventi ar gerti?

Expand Messages
 • EKVJUC
  Sveiki, Persiunčiu straipsnį. Su geriausiais linkėjimais Audronė „Viskas ko reikia, kad blogis triumfuotų, - tai geriems žmonėms nieko nedaryti.“
  Message 1 of 1 , Dec 15 9:11 AM
  Sveiki,

  Persiunčiu straipsnį.

  Su geriausiais linkėjimais

  Audronė  „Viskas ko reikia, kad blogis triumfuotų, - tai geriems žmonėms nieko
  nedaryti.“ Edmund Burke

  Kun. Robertas Skrinskas

  2010 m. gruodžio 14 d.  Gyventi ar gerti?  Lietuva šiuo metu yra tragiškai, katastrofiškai, juodai nugirdyta. O
  didžiausia nelaimė ta, kad žmonės iki šiol to nesupranta. Per ilgametį
  atviros ir slaptos reklamos įtaigojimą susiformavo „nuzombinto“ žmogaus
  savižudiškos nuostatos, išreiškiamos tokiais terminais kaip „kultūringas“,
  „saikingas“, „proginis“ gėrimas. Tiksliau reikėtų sakyti ne gėrimas, o savęs
  nuodijimas. Nugirdytas, su alkoholio „išplautomis“ smegenimis žmogus to jau
  nesuvokia.

  Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) yra paskelbusi, kad jei gryno
  alkoholio kiekis vienam gyventojui tenka 7-8 litrai, prasideda tos tautos
  spartus išnykimas. Paliudijimui įdedu tris citatas iš žymaus rusų chirurgo,
  akademiko Dr. Fiodoro Uglovo knygų:

  „Profesoriaus B.I. Iskakovo duomenimis, kuris alkoholio problemą ištyrė
  labai nuodugniai, dorovės ardymas prasideda labai anksti, net ,,saikingai“
  vartojant spiritinius gaminius, kai vienam žmogui tenka 3-4 litrai per
  metus. Esant tokiam alkoholio suvartojimo lygiui prasideda alkoholinis
  dorovės kolapsas. Prasideda doros smukimas tarp suaugusiųjų ir jaunimo. Kaip
  žinome iš istorijos, su moralės smukimu prasidėjo visų žinomų civilizacijų
  žūtis. Didėjant alkoholio suvartojimui iki 6-8 litrų žmogui per metus, auga
  nervinių, lytinių ir imuninių apsaugos ląstelių plazmos alkoholizacija.
  Pradeda vystytis ekonominio ir gamybos sulėtėjimo, technikos atsilikimo,
  mokslo, kultūros, švietimo, meno bendra sąstingio atmosfera. Kai alkoholio
  suvartojimas pasiekia 10-15 ir daugiau litrų vienam gyventojui, prasideda
  grandininė tautų išsigimimo ir degradacijos reakcija pagal ,,trijų kartų“
  dėsnį: lieka santykinai sveikų pusė gimdytojų, ketvirtis vaikų, viena
  aštuntoji anūkų - su nepataisomu genofondo išsigimimu. Vystosi demografinis
  kolapsas, kai apsigimusių vaikų gimsta daugiau, nei sveikų ir greitėja
  tautos degradacija. Metams einant pasirodo vis daugiau apsilpusio proto
  mokslininkų, rašytojų, žurnalistų, valdytojų. Dėl to gimsta nevykę, debilūs
  ir paprasčiausiai nusikalstami projektai. Šalies padėties analizė parodė,
  kad alkoholis yra priešas numeris 1. Per 50 metų alkoholio pagalba nužudyta
  žmonių, padaryta žala ekonomikai ir mūsų tautai atnešta nepataisomų bėdų
  daugiau, nei Hitlerio metais.“ Ф.Г. Углов "Правда и ложь о разрешенных
  наркотиках", 1986.

  Lietuvos stagnaciją puikiai paaiškina išgerto alkoholio kiekis.

  „Buvo išvestas svarbus sociologinis dėsnis: jei vidutinis alkoholio
  suvartojimas viršija 17 litrų absoliutaus alkoholio per metus, tai
  defektinių ir protiškai atsilikusių vaikų gimimas viršija normalių vaikų
  gimimą. O tai reiškia, kad prasideda tautos susinaikinimas. („Знание —
  сила", 1989, № 2)“

  „Savo masteliais šalies praradimai nuo alkoholio, daugėjant protiškai ir
  fiziškai atsilikusių žmonių skaičiui, prilyginami kariniams praradimams.
  Esminis skirtumas tas, kad po bet kokio karo šalis galėjo atstatyti savo
  praradimus pilnaverte naująja karta, tai alkoholizuotos valstybės praradimai
  neatstatomi. Protiškai atsilikę žmonės duoda tokius pačius protiškai
  atsilikusius palikuonis. Prasideda tautos protinio lygio mažėjimas.
  Vienintelis būdas sustabdyti šį procesą yra išguiti alkoholį iš visuomenės
  gyvenimo. Федор Г. Углов "САМОУБИЙЦЫ".“

  Alkoholio vykdomą degradaciją išminčiai pastebėjo dar antikiniame pasaulyje:
  Girtuokliai gimdo girtuoklius (Plutarchas). Girtavimas - savotiška
  beprotybė. Aristotelis. Girtavimas - savanoriškas išprotėjimas. Seneka.
  Gerti vyną taip pat žalinga, kaip ir vartoti nuodus. Seneka. Girtumas yra
  lygiai tokia pat būklė kaip pražūtis. Pitagoras. Girtavimas - vaikų silpnumo
  ir ligotumo priežastis. Hipokratas  Lietuvos verslininkai prašo valdžios leidimų atsivežti darbuotojų iš
  užsienio. Kodėl jie to prašo, kai Lietuvoje yra virš 300 000 bedarbių? Viena
  iš priežasčių, ypač kaime, tai nugirdytas darbininkas. Kaimuose labai daug
  bedarbių, bet daugelis iš jų yra prasigėrę, t.y. jau nugirdyti vykdomos
  valdžios politikos.  Yra moralinė visų priimta tiesa, kad geras tikslas negali būti pasiekiamas
  blogomis priemonėmis. Tikslas nepateisina priemonių. Negali daryti bloga,
  kad išeitų į gera. Geras tikslas turi būti pasiekiamas moraliomis
  priemonėmis. Kodėl žmonija pasmerkė Staliną ir Hitlerį? Juk jie siekė
  „šviesesnės, laimingesnės ateities“ savo liaudžiai ir nacijai. Net ir vaikui
  aišku, kad todėl, kad to siekdami paliko kalnus lavonų.

  Bet tokios paprastos tiesos nesupranta didelė Lietuvos Seimo narių grupė,
  balsuodama už alkoholio prieinamumo didinimą: ilgindami pardavimo laiką ir
  mažindami akcizus.

  O kas yra alkoholis? Alkoholis yra mutageninis, neurotropinis,
  protoplazminis, kancerogeninis, teratogeninis, depresinis, narkotinis
  nuodas - C2H5OH. Apie tai jau senokai yra paskelbusios žinomos pasaulinės
  organizacijos ir garsūs mokslininkai.

  Visos Rusijos kovos su girtavimu suvažiavimas 1910 m. (tarp delegatų buvo
  150 gydytojų ir mokslininkų medikų) nutarė: ,,Maistiniu produktu gali būti
  tik absoliučiai nekenksmingas organizmui dalykas. Alkoholis, kaip narkotinis
  nuodas, bet kuriose dozėse, atneša žmogui milžinišką žalą. Nuodydamas ir
  ardydamas organizmą, jis sutrumpina žmogaus gyvenimą vidutiniškai 20 metų.“

  ,,Alkoholis priklauso narkotinėms medžiagoms, kurios paralyžiuojančiai
  veikia į kiekvieną gyvą ląstelę ... ypač į galvos smegenų žievės ląsteles
  ... daro paralyžiuojantį poveikį į centrinės nervų sistemos (CNS)
  aukščiausius skyrius ir nebestabdo žemesniųjų skyrių mechanizmų. Tuo
  paaiškinamas (alkoholio) paveikto žmogaus elgesys, nes stabdomasis procesas
  aukštuosiuose skyriuose jau nukentėjo.“ А. Н. Тимофеев „Нервно-психические
  нарушения при алкогольной интоксикации" (Л., 1955 г.)

  V. K. Fiodorovas, artimiausias I. P. Pavlovo mokinys, straipsnyje „О
  начальном влиянии наркотиков (алкоголя и хлоралгидрата)" tvirtina, kad
  ,,alkoholis yra narkotikas ir kaip kiekvienas narkotikas turi savo ypatumus,
  ir tik detalėse skiriasi nuo kitų narkotikų: visos alkoholio poveikio fazės
  į CNS yra ištemptos ... euforija naudojant alkoholį labiau matoma, kuo ir
  paaiškinama žmogiškos visuomenės trauka prie alkoholio.“ („Труды
  физиологической лаборатории И. П. Павлова", 1949 г.).

  „Alkoholis priklauso prie narkotinių nuodų, kuris iš visų kūno audinių
  labiausiai veikia į CNS.“ (А. И. Введенский: „О вменяемости алкоголиков",
  М., 1935 г).

  „Alkoholio veikimas į organizmą visuose jį turinčiuose gėrimuose (degtinės,
  likeriai, vynai, alūs ir t.t.) panašus į narkotinių medžiagų ir tipinių
  nuodų (tokių kaip chloroformas, efyras, opijus ir kt.) veikimą.“Н. Е.
  Введенский (П. С. П., т.7, Л., 1963 г., ст. „О действии алкоголя на
  человека").

  В.Т.Кондратенко ir А.Ф.Скугаревский knygoje "Алкоголизм" (Минск, 1983 г.)
  rašo: ,,Pagrindinis farmakologinis alkoholio veikimas į centrinę nervų
  sistemą yra narkotinis.“

  Sovietų standartas ГОСТ 18300-72: ,,Etilo spiritas – lengvai
  užsiliepsnojantis, bespalvis skystis su specifiniu kvapu, priskiriamas prie
  stipriai veikiančių narkotikų, pradžioje sukeliančių sužadinimą, o po to CNS
  paralyžių.“

  Sovietų standartas №1053 ГОСТ 5964-82: ,,Alkoholis - etilo spiritas,
  priklauso stipriai veikiantiems narkotikams.“

  1975 m. Pasaulio Sveikatos Organizacijos 28 sesija pripažino alkoholį
  narkotiku, ardančiu sveikatą.

  Большая Советская энциклопедия т.2 стр.116: Alkoholis priklauso stipriai
  veikiantiems narkotikams.“  Alkoholio prieinamumo didinimas reiškia žmonių, kurie juos išrinko,
  nuodijimo didinimą. Reiškia tautos genocidą, nes 20 litrų gryno alkoholio
  kiekis vienam Lietuvos gyventojui (http://www3.lrs.lt/docs2/ZGPRFGTF.PDF)
  sunaikins 50% genofondo per 25 metus.

  LR Seimo nariai sako, kad taip jie padidins įplaukas į biudžetą ir sumažins
  kontrabandą. T.y Stalino-Hitlerio metodu sieks gerų tikslų, - „gero tikslo
  sieks blogomis priemonėmis“. Paliks kalnus nuo alkoholio žuvusių žmonių. O
  ką šiuo atveju sako mokslas:

  2006 m. Rusijos Federacijoje iš alkoholio surinkta 55,4 milijardų rublių į
  biudžetą. O nuostoliai sudarė 500 milijardų rublių. Sobriologijos dėsnis yra
  toks: ,,nuostoliai iš alkoholio valstybei yra visada didesni už gautą pelną.“
  Prof. V. Krivonogov.

  Štai keli pvz.: XVIII amžiuje Vengrijoje gyveno didelė alkoholikė Ada Jurkė
  (g. 1740 m.) Per 85 m. jos palikuonių buvo 834. Mokslininkams pavyko ištirti
  709 Ados Jurkės palikuonių gyvenimus. Iš 709 girtuoklės palikuonių buvo:
  106- gimę negyvi, 142 - valkataujantys elgetos, 64 - invalidai, gyvenantys
  prieglaudose, 181 - prostitutės, 76 - plėšikai (visi teismo bausti), iš jų 7
  žmogžudžiai, nuteisti mirties bausme. Per 75 m. ši girtuoklių šeima
  valstybei kainavo apie 16 milijonų aukso kronų (kalėjimų, prieglaudų
  išlaikymo išlaidos, vagiant ir plėšiant padaryti nuostoliai ir t.t.)
  (Paulius Petronis ,,Klastingi spąstai“. Vilnius, 1992 p.46)

  Prieš kovos už blaivybę metų, alkoholio pardavimai 11 penkmetyje davė TSRS
  iždui 169 milijardus rublių. T.y. vidutiniškai 33 milijardus ,,girtų“rublių
  per metus. Mainais ji nusinešė 5 milijonus žmogiškų gyvybių. Be to įvairių
  nuostolių pavidale ji nusinešė 600 milijardų rublių. T.y. apie 120 milijardų
  rublių per metus. (П.Н. Шихарев. «Жить без алкоголя». Москва, «Наука», 1988.
  С.).

  Komisijos Совета Министров СССР (į kurios sudėtį įėjo akademikas АН СССР G.
  Marčuk, akademikas АМН СССР N. Blochin ir akademikas АПН СССР М. Кandrakov)
  išvados: ,,..Maskvoje .. pagrindinėmis mirties priežastimis darbingo amžiaus
  žmonių tarpe yra traumos ir apsinuodijimai, 80% atvejų susiję su alkoholio
  vartojimu. 60% vyrų, naudojančių alkoholį, miršta iki 50 m.“ ,,Kasmet nuo
  apsinuodijimo alkoholiu miršta 40 tūkstančių žmonių. Daugiau pusė avarijų
  keliuose įvyksta dėl alkoholio vartojimo.“ ,,66% visų vagysčių, 80% plėšimų,
  daugiau nei pusė sunkių nusikaltimų padaroma apgirtusių asmenų.“
  (Pastebėsiu, kad užsienio šalių mokslininkų nuomone, šalyje, nutraukusioje
  alkoholio gamybą ir vartojimą galima bus uždaryti 9/10 savo kalėjimų. -
  Ф.У.) ,,Ekonominiai nuostoliai, susiję su alkoholio vartojimu, 2-3 kartus
  viršija pelną, gautą iš alkoholinių gėrimo realizacijos.“ Ekonomisto B.I.
  Iskakovo, kuris vadovauja statistiko katedrai НИИ народного хозяйства им. Г.
  Плеханова - nuomone, ekonominiai alkoholio nuostoliai 5-7 kartus viršija jo
  pardavimo įplaukas.

  Kad pateisintų savo siekimą nugirdyti tautą, mafija atkakliai siekia
  įrodyti, kad alkoholio pardavimas naudingas valstybei. Iš tiesų tai grubus
  melas. Alkoholis neša milžiniškus praradimus ir nuskurdinimą visuomenei ir
  valstybei. Net prie valstybinės monopolijos kiekvienas rublis, gautas iš
  alkoholio, neša valstybei 6-7 rublius nuostolių - ir visumoje nuskurdina
  šalį. Taip, pvz. 1960 vienam žmogui teko 3 litrai alkoholio per metus. Tuo
  metu nacionalinis finansinis prieaugis sudarė 11—12%. 1982 m. mafija pasiekė
  alkoholio gamybą ir suvartojimą vienam žmogui 12 litrų per metus. Esant
  tokiam masiniam suvartojimui ir gamybai, mes, pasak mafijos, turėtume
  suklestėti, praturtėti ir nacionalinis augimas padidėti 4 kartus. Bet jis
  sumažėjo beveik 6 kartus ir sudarė iš viso 2% ir tebekrenta. Todėl alkoholis
  yra pražūtingas visuomenei ir valstybei. (Ф.Г.Углов Человеку мало века 2001)

  Ir taip įvairių šalių ekonomistų skaičiavimai veda prie vienodos išvados:
  vienas iš alkoholio pelno gautas litas, rublis, doleris, krona neša 3-7
  kartus didesnius nuostolius valstybei.  Bet klausimas lieka atviras. O ką daryti su kontrabanda?

  Prancūzai mano, kad nelegalus alkoholio suvartojimas prilygsta nuo 50% iki
  100% legaliam suvartojimui. (Ю.П.Лисицин и Н.Я.Копыта).

  Atsakymas yra labai paprastas: pasinaudoti jau buvusia patirtimi.

  Rusijos Liaudies Komisarų taryba 1919 12 19 priėmė nutarimą su Lenino
  parašu, uždrausdama šalyje samanės gamybą ir prekybą. (Известия ВЦИК,
  01.01.20 г.). Už samanės varymą, prekybą ir pirkimą buvo numatyta mažiausiai
  5 metai kalėjimo su turto konfiskacija. Ф.Г. Углов „Ломехузы“, Ленинград
  1991. Bauda viršijo darbininko metų uždarbį.

  Šiais laikais patarimą duodą Vladimiras Ždanovas. Tereikia priimti
  įstatymus, kurie sukeltų policininko interesą. T.y. didelės baudos už
  kontrabandą liūto dalį atiduoti pasieniečiui, muitininkui, policininkui. O
  jei jie nenorėtų tokio gausaus premijavimo, - po trumpų kursų išduoti
  licenzijas „kovai su nelegaliu, kontrabandiniu alkoholiu“ visiems
  norintiems. Visi išvykę lietuviai, išgirdę apie tokias aukso kasyklas, kaip
  mat sugrįžtų į Lietuvą „kovai su kontrabanda“.  Dar yra vienas alkoholio mafijos argumentas: kioskininkai, benzino
  pardavėjai, „maistininkai“ liks be darbo. Ir kokie geri tie mūsų seimo
  nariai, kurie ypač rūpinasi, kad alkoholio prekiautojai neliktų be darbo.

  Čia mums pagelbės garsus komedijų rašytojas, dar matęs Atėnų spindesį,
  augęs Periklio valdymo laikais, Aristofanas. Pagrindinė jo pirmųjų komedijų
  „Archaniečiai“. „Raiteliai“ ir kt. tema buvo kova prieš karą. Aristofanas
  pjesėje „Taika“ (421 m.) pasakoja apie Atikos valstietį Trigėją, kuris
  išvaduoja iš nelaisvės taikos dievaitę. Visi laimingi, nepatenkinti tik tie,
  kurie iš karo pelnosi: „aiškiaregiai karo kurstytojai ir ginklų gamintojai“.

  Pasirodo daugelio Seimo narių moralė mažai skiriasi nuo ano meto karo
  kurstytojų moralės. Taika, ramybė – nėra vertybės. Svarbiausia, kad ginklų
  gamintojai neliktų be darbo. Taip ir prievartavimai, žudymai, avarijos,
  barniai namuose, gaisrai, skenduoliai, vagystės, psichozės, neurozės,
  išsigimimai, pilni kalėjimai ir ligoninės, invalidumas – nevertybė, - svarbu
  kad liaudies nuodytojai neliktų be darbo. Štai keli to patvirtinimai:

  Žymiausių pasaulio mokslininkų, Nobelio premijos lauretų prof. Žano Dossė ir
  Fransua Žakobo duomenimis alkoholis ir tabakas Prancūzijoje kasmet nusineša
  iki 100 000 gyvybių, neįskaičiuojant milžiniško invalidų ir protiškai
  atsilikusių nuo gimimo žmonių skaičiaus. Ligų ir invalidumo tiesioginė
  priežastis - šių nuodų naudojimas Prancūzijos iždui kasmet atsieina 18
  milijardų dolerių. "Советская Россия" (№261, 14.11.90 г.)

  Nuo 60 iki 88% skyrybų įvyksta dėl vieno iš sutuoktinių girtavimo. 90%
  baisiausių nusikaltimų padaroma alkoholio pagrindu. Geriantys gyvena 20 m.
  trumpiau.

  Prancūzijos ,,Denoel“ leidykla išleido Fransua de Kloze knygą ,,Prancūzijos
  melas“. Autorius rašo, kad Prancūzijoje alkoholis sukelia 1/4 nelaimingų
  atsitikimų darbe, 40% eismo nelaimių ir žmogžudysčių. Daugybę ligų, kurias
  sukelia alkoholis. Vieno alkoholiko gydymas ligoninėje kainuoja 2,5 k.
  brangiau, nei nealkoholiko. 42% ne pačio prasigėrusio Paryžiaus rajono
  valstybinių ligoninių biudžeto suryja girtuokliavimas. (Ф.Г.Углов «Человек
  среди людей», «Молодая гвардия» 1978)

  Nuo priežasčių, susijusių su alkoholiu, miršta kas 3 mirusysis. Nuo tabako -
  kas 5.  Kodėl žmonės geria?

  Jei trumpai, tai geria todėl, kad tai narkotikas, plačiai reklamuojamas ir
  laisvai bei pigiai pardavinėjamas. Geria todėl, kad nežino tiesos apie
  alkoholį. Tai pagrindinė priežastis.

  Engelsas rašė, kad pagrindinė alkoholizmo priežastis yra alkoholinių gėrimų
  prieinamumas. PSO, praėjus

  100 m., ištyrusi kovos su alkoholizmu patirtį, pripažino, kad alkoholizmo
  plitimas reguliuojamas spiritinių gėralų kainomis, kad visų rūšių propaganda
  be įstatyminių priemonių yra neefektyvi. (Федор Г. Углов "САМОУБИЙЦЫ").

  Pati gamyba ženkliai formuoja alkoholio naudojimo normas. (Žinomas K. Markso
  teiginys, kad jei gamyba eina pirma paklausos, tai gamyba jėga paima
  paklausą). Todėl, kad ir kokia visuomenės pažiūra būtų į girtavimą ir
  alkoholizmą, kol laisvai prekyboje bus alkoholiniai gėrimai, visuomenėje
  visuomet bus ir girtuokliai, ir alkoholikai. Ф.Г. Углов „Ломехузы“,
  Ленинград 1991.

  Dar 1975 m. PSO padarė išvadą, kad be įstatyminių priemonių (t.y.
  draudžiamųjų), visos prieš alkoholinės propagandos rūšys yra neefektyvios.
  (Ф.Г. Углов "Правда и ложь о разрешенных наркотиках", 1986.)  Tai ką daryti?

  „Ir kaip tas, kuris pergyveno kruviną karą, sušunka: ,,Šalin karą!“, - taip
  aš šaukiu: ,,Šalin alkoholį!“ Nenuodykite jaunų gyvybių šiuo nuodu!
  Vienintelis būdas nutraukti karą - nustoti kariauti. Vienintelis būdas
  nutraukti girtavimą - nustoti pardavinėti alkoholį. Kinija nutraukė
  visuotinį opiumo rūkymą, uždrausdama jį auginti ir įvežti į šalį. Visi
  filosofai, dvasininkai ir gydytojai galėjo tūkstantį metų iki užkimimo
  teigti opiumo žalą, bet, kol nuodas prieinamas, jį rūko. Tokia jau žmogaus
  prigimtis.“ Dž. Londonas. (A. Endriukaitis. Klastingas apgavikas, Kaunas,
  Šviesa 1989, psl.161)  Dž. Londonas savo knygoje „Miežio grūdas“ rašo, kad viena iš priežasčių,
  kodėl anuo metu moterims buvo suteikta teisė balsuoti, - kad jos padėtų per
  rinkimus išrinkti blaivius, moralius politikus, valdžios pareigūnus.

  Gerb. moterys, merginos! Jūsų yra žymiai daugiau už vyrus. Atidėkite kuriam
  laikui savo politines pažiūras ir per Savivaldybės, o vėliau ir per Seimo
  rinkimus pirmenybę teikite politiko santykiui su blaivybe. „Medį pažinsi iš
  vaisių“. Nerinkite alkoholio mafijai parsidavusių, tautą girdančių politikų.
  „Tik blaivi tauta gali išlikti“. Vydūnas.
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.