Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Penktadienį, 18:00, kviečiu į parodos uždarymą

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Kviečiu visus pabendrauti penktadienį, gegužės 21mą, 18:00, Užupio Galeroje, Vilniuje, šalia Vilnelės, į šiaurę nuo Užupio kavinės. Pristatysiu
  Message 1 of 1 , May 18, 2010
   Kviečiu visus pabendrauti penktadienį, gegužės 21mą, 18:00, Užupio
   Galeroje, Vilniuje, šalia Vilnelės, į šiaurę nuo Užupio kavinės.
   Pristatysiu naują meno kūrinį, kuriuo vaizduoju ryšį tarp savo ir Dievo
   atsakymų į 12 klausimų.

   Surašiau savo atsakymus į 12 klausimų, kuriais kalbinu šviesuolius:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?AndriusKulikauskas
   Ir taip pat, kaip įsivaizduoju Dievo atsakymus:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?Dievas
   Ir lyginau mudviejų atsakymus, norėdamas suvokti skirtumą tarp Dievo ir
   mano požiūrių, ir rasti kaip tampriau bendrauti. Jojo ir savo atsakymus
   į kiekvieną klausimą suvedžiau į po vieną žodį:

   1) Kas man rūpi?
   Dievas: Kasdienybė
   Andrius: Nesivaržyti

   2) Ar man rūpi pamąstyti? Kaip save įtakoju?
   Dievas: Likimais
   Andrius: Pasišvenčiu

   3) Ką vertinu?
   Dievas: Meilę
   Andrius: Tiesą

   4) Ką klausiu?
   Dievas: Būtinumą
   Andrius: Tarpseną, tarpą (kultūrą)

   5) Ko siekiu?
   Dievas: Pasiekti
   Andrius: Įžiebti

   6) Ar mąstau atvirai? Kaip atsiskleidžiu?
   Dievas: Atsakomybe
   Andrius: Dovana

   7) Kur geriausiai mąstau? Kaip gilinuos?
   Dievas: Laisve
   Andrius: Atsiplėšiu

   8) Ką svajoju?
   Dievas: Amžinybę
   Andrius: Atverti

   9) Kaip vienas kitam padėti?
   Dievas: Kviečiu
   Andrius: Plėtoju

   10) Ką išmanau?
   Dievas: Dorumą
   Andrius: Galimybes

   11) Ką pamokyčiau?
   Dievas: Atsidavimo
   Andrius: Pradų

   12) Ką išmanau apie Dievą? Ką išpažįstu?
   Dievas: Atsiskleidimą
   Andrius: Šilumą

   Toliau, pagalvojau, kaip skiriasi Dievo ir mano požiūriai? Įžiūrėjau du
   skirtumus:
   * Man duotos aplinkybės, o Dievui jos neduotos, nebent jas prisiima.
   * Dievas gali būti ar nebūti - jisai yra pirm buvimo - bet man
   asmeniškai svarbu, kad jis būtų.

   Ryžausi tai pavaizduoti paveikslu. Prisiminiau iš vaikystės:
   * Kai eidavom gulti, ir gulėdavau lovoje, pamąstydavau, kaip su Dievu
   užmegzti ryšį, ir jo ieškodavau blankiausioje vietoje lubose, labiausiai
   neapibrėžtoje vietoje, tarsi ten jam būtų paprasčiausia apsireikšti.
   * Tuomet kartais pravažiuodavo automobilis, sušvisdavo kambaryje ir
   pamanydavau, ar Dievas nori kažką tuo pasakyti?
   * Kartais pagalvodavau, koks bus pasaulis 2000 metais? būsiu jau
   suaugęs, bene turėsiu šeimą ir save prisiminsiu. Ir sau kartais
   pamojuodavau. Ir dabar kartais sau pamojuoju atgal.
   * Sapnuodavau, išsiaiškinu, kad įmanoma skristi, tai nesudėtinga, tik
   reikia kopti į orą, ir kai įsitikinu, tada man rūpi kitus pamokyti.
   Visa tai sudėsiu į paveiklsą, taip pat skrendančių šviesuolių kultūrą,
   kaip dūkstame ir žaidžiame danguje, ir dargi kaip mylimajai aiškinu savo
   filosofiją, jos sandaras.

   Štai tyrimo ir pradėto darbo nuotraukos:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?DievoIrAndriausAtsakymai

   Tad kviečiu sueiti ir pabendrauti, pasipasakoti, kas naujo? O kitą
   savaitę, gegužės 27tą, išskrendu į Čikagą bent metams dirbti
   korepetitoriumi. Liūdna palikti Lietuvą, kaimą, draugus ir
   artimuosius. Taip pat liūdna, kad man nepavyko "Minčių sodą"
   įtvirtinti. Dirbsiu 40 valandų į savaitę, o kiek laiko beliks, manau
   skirsiu savo gyvenimo tikslams, pamąstymams, kaip šviesuolių kultūrą
   išsakyti, ją perteikti ir diegti? Manau, daug mažiau rūpinsiuos kitų
   veikla, nebent vietoje, pas savo draugą maurą David Ellison-Bey, pas
   kurį gyvensiu. Man rūpi išlaikyti lietuvybę ir sugrįžti į Lietuvą, tad
   tikiu rašyti, skaityti ir prasmingai pabendrauti. Pamatysim.

   Kviečiu į parodą,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.