Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kaip suprantam blaivybę, prievartą, laisvę?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Audronė Anušauskienė atsiuntė ilgą Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus kreipimąsi su siūlymais, kaip palaikyti blaivybę ir mažinti girtuoklystę.
  Message 1 of 1 , Dec 8, 2009
  • 0 Attachment
   Audronė Anušauskienė atsiuntė ilgą Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus
   kreipimąsi su siūlymais, kaip palaikyti blaivybę ir mažinti girtuoklystę.
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?LietuvosS%c4%85j%c5%abd%c5%beioVilniausSkyrius20091202

   Audronei šie klausimai labai svarbūs. "Minčių sodo" tikslas yra ją ir
   kitus šviesuolius įvairiausiai palaikyti. Svarbiausia palaikyti Audronę,
   o nebūtinai jos sumanymą ar priemones, kurie nebūtinai ją tobulai
   atspindi. Suprasdami ir palaikydami Audronę, galim kartu palaikyti save
   bei kitus.

   Tomas Maliauka, Zigmas Bigelis, Kęstutis Urba atsiliepė laiškais. Visi
   sutaria, kad nori blaivesnės Lietuvos. Tomas rašo: "Aš nesutinku su jūsų
   kovos prieš alkoholizmą metodais. Manau, jūs taip tik dar labiau
   pabloginsite situaciją. Kiek jūs galite taikyti prievartą prieš
   visuomenę?" (Laiškus pridedu žemiau).

   Mokomės, kaip palaikyti šviesuolius. Ženkime ir toliau ta linkme. Kviečiu:
   * Įsiklausyti kitus, jų rūpesčius, sumanymus, pagrindimus, jų patirtį,
   pasaulėžiūrą
   * Ieškoti sąlyčio taškų
   * Pastebėkime, kurios mums sąvokos svarbios
   * Bandykime šias sąvokas tiksliau suprasti, ir jei įmanoma, dėl jų susitarti
   * Išsakykime, ko mes nežinome? ką norėtumėme sužinoti?
   * Siūlykime sumanymus, kaip norėtumėme vienas kitą palaikyti?

   Kreipimąsis yra labai ilgas, tad pridedu žemiau jame išdėstytus
   siūlymus. Jų yra trylika. Tarp jų:
   * A) savanoriškas susilaikymas, patarimas kitiems vengti
   * B) valdžios įstaigas paversti "blaivybės kampeliais"
   * C) uždrausti darbuotojams gerti
   * D) griežtinti atsakomybę už girtavimo pasėkmes
   * E) lengvatomis skatinti valgyklas, restoranus būti "blaivybės kampeliais"
   * F) nelegalizuoti naminės degtindarystės
   * G) nemažinti, o didinti akcizus
   * H) nemažinti, nepanaikinti prekybos alkoholiu laiko apribojimų
   * I) valstybei surengti konferenciją
   * J) prezidentei globoti šį kreipimąsis

   Tomas įžiūri prievartą. Bet pasiūlymai labai įvairūs. Kaip čia suvokiam
   prievartą? Rūšiuoju:

   Savanoriškai veikti:
   * A) savanoriškas susilaikymas, patarimas kitiems vengti
   Valstybės vadams susirūpinti:
   * I) valstybei surengti konferenciją
   * J) prezidentei globoti šį kreipimąsis
   Lengvatomis skatinti įmones:
   * E) lengvatomis skatinti valgyklas, restoranus būti "blaivybės kampeliais"
   Valdžios įstaigas tvarkyti:
   * B) valdžios įstaigas paversti "blaivybės kampeliais"
   Esamus varžymus išlaikyti:
   * F) nelegalizuoti naminės degtindarystės
   * H) nemažinti, nepanaikinti prekybos alkoholiu laiko apribojimų
   Esamus varžymus griežtinti:
   * D) griežtinti atsakomybę už girtavimo pasėkmes
   * G) nemažinti, o didinti akcizus
   Drausti įmones ir jų darbuotojus:
   * C) uždrausti darbuotojams gerti

   Kaip čia suprantam "prievartą"? Manau, labai įvairiai. Ar tikslinga
   visais atvejais uždrausti darbuotojams gerti? Kai kuriais, tai tikrai
   tinka, atsargos dėlei, jei darbuotojas valdo bet kokią įrangą
   (transporto priemonę, jėgainę, pjūklą, stakles, krosnį, ir t.t.) ir gali
   sužaloti save ar kitus. Bet taip pat, turėkime mintyje, yra vis daugiau
   žmonių (ypač alkoholikai anonimai) kurie negeria, kuriems netinka iš
   viso gerti, kuriuos neigiamai veikia aplinkos, kur geriama ir kurie
   vengia tokių aplinkų. O kiti žmonės kaip tik nori gerti darbe. Kaip
   suderinti? Aš linkęs palaikyti negeriančius, ir manau, kad dirbant su
   kitais, pavyzdžiui stambioje įmonėje kaip "Bitėje" are "TEO", galima
   norėti ar net reikalauti ir drausti, kad darbuotojai darbe negertų ir
   neateitų į darbą labai išgėrę ir kitiems neprimestų savo gyvensenos. Iš
   kitos pusės, jeigu koks buhalteris girtuoklis dirba iš namų, tai koks
   mums skirtumas? Bet gal tiktų "girtuokliavimą" priskirti prie pakankamų
   priežasčių atleisti žmogų iš darbo. Yra daug plonybių ir galima juos
   demokratiškai svarstyti. Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
   kreipimąsis kaip tik ir palaiko tokį svarstymą.

   Manyčiau, prievartos yra įvairiausių laipsnių. Ir svarbiau už prievartą
   bene yra laisvė. O laisvė yra prasminga kai yra iš ko rinktis. Mūsų
   aplinkoje yra pilna gėrimo bei girtuoklystės kampelių. O kiek yra
   blaivybės kampelių? Ypač jaunimui? Eilę metų Liaudies kūrybos klube
   "Atžalyne" turėjau savo "Minčių sodo" kambarėlį, ten šalia ir gyvenau.
   Vadovas Algis Razminas negerdavo ir aš irgi ne. Aš laimėjau, kad visa
   "Atžalyno" teritorija buvo "blaivybės zona" ir niekas negalėjo ten
   gerti. Tekdavo ir policiją kviesti. Bet su laiku net ir didžiausi
   girtuokliai suprato, kad mūsų pastate ir kieme negeriama. Užtat jaunimui
   ir suaugusiems buvo nors viena vieša vieta kur galėjo patirti blaivią
   aplinką, galėjo džiaugtis, žaisti, dirbti be alkoholio. Manau, kad tai
   daugeliui svarbi patirtis, kaip gali būti. Panašiai, kiek rengiau parodų
   atidarymų Užupyje ir kitur, nevaišinome alkoholiu. Ir visai linksmai
   praeidavo. Čia galima įžiūrėti prievartą. Bet be tos prievartos nebūtų
   pasirinkimo: ar džiaugtis blaivioj ar neblaivioj aplinkoj?

   Man įdomu suvokti, kaip Audronė supranta blaivybę? Kas jai labiausiai
   rūpi? Mane taip pat domina iškelti esamus "blaivybės kampelius" ir juos
   palaikyti kūrybine veikla. Taip pat susipažinti su kitų dalyvių
   požiūriais, kas opu ir kokios veiklos imtis? Ir mūsų požiūrius
   apžvelgti: http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?Blaivyb%C4%97

   Laisvės, prievartos, blaivybės ir kitų sąvokų narpliojimas yra svarbi
   dalis Virmanto Galdiko užmojo "keisti mūsų mąstymą", ypač pinigų
   klausimais.
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?PakeistiM%C4%85stym%C4%85
   Audronei gal pavyks prisijungti prie mūsų ketvirtadienį, gruodžio 10 d.,
   Vilniuje, Gedimino 9, ketvirtame aukšte, 14:00 valandą, kada "kūrybine
   talka" palaikysime visus dalyvius. Jos noras blaivinti Lietuvą susijęs
   su įstatymdaryste ir ekonomika, kas mums tą dieną bus itin svarbu.

   Ačiū už laiškus!

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003

   --------------------

   1. Kviečia žmones susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų naudojimo ir
   patarti kitiems vengti tai daryti,
   2. Siūlo uždrausti prezidentūroje, seime, vyriausybėje, ministerijose,
   mokslo įstaigose, savivaldybėse ir kitose prie valdžios institucijų
   esančiose maitinimo įstaigose prekiauti alkoholiniais gėrimais.

   Siūlo įstatymose numatyti reikalavimus:

   3. Nustačius darbuotojų organizme 0,2 promilių alkoholio kiekį (išskyrus
   iki šiol teisės aktais reglamentuotas normas) - pirmą kartą užtraukia
   baudą 1000 litų, o pasikartojus -- 2000 litų ir darbdaviui suteikiama
   teisė atleisti darbuotoją iš darbo,
   4. Darbuotojui atsisakius pasitikrinti alkoholio kiekį kraujyje -- pirmą
   kartą užtraukia baudą 1000 litų, o pasikartojus darbdaviui suteikiama
   teisė atleisti darbuotoją iš darbo,
   5. Nustačius alkoholinių gėrimų laikymo faktą darbo vietoje užtraukia
   baudą 500 litų,
   6. Kol bus priimti teisės aktai 3 - me 4 - me ir 5 -- me punktuose
   numatytas pražangas darbdavys privalo įtvirtinti darbo sutartyse ir
   vidaus darbo taisyklėse,
   7. Griežtinti atsakomybę už įvykusius incidentus vartojus alkoholinius
   gėrimus,
   8. Maitinimo įstaigoms nepardavinėjančioms alkoholinių gėrimų pelno
   mokestis galėtų būti sumažinamas 10 proc. O tokio sveiką gyvenseną
   propaguojančio verslo plėtrai Vyriausybė gali gauti paskatinamųjų lėšų
   iš Europos Sąjungos fondų.

   Prašo:

   9. LR Seimą nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo,
   10. Nemažinti, o pageidautina didinti akcizus alkoholiniams gėrimams,
   11. Nepanaikinti prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimų ir jų
   nemažinti,
   12. LR Seimą ir Vyriausybę surengti konferenciją alkoholizmo klausimais,
   13. Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę
   globoti šį mūsų kreipimąsi.


   --------------------

   Aš nesutinku su jūsų kovos prieš alkoholizmą metodais. Manau, jūs taip
   tik dar labiau pabloginsite situaciją. Kiek jūs galite taikyti prievartą
   prieš visuomenę? Juk jūs patys esate visuomenės dalis. Kovokite su
   alkoholio pramone, su alkoholio verslu, su valstybes valdininkų
   korupcija, o ne susipriešinkite su visuomenės dalimi, kuri dar vartoja
   alkoholi. Kam jums visuomenės susiskaldymas. Aš turiu jums geresnį
   planą, nes aš pats kovoju už tai, kad visuomenė mažiau gertų arba visai
   negertų. Noriu, kad Lietuvos žmonės būtų inteligentiški ir išprusę, kad
   pagaliau Lietuvoje įsigalėtų tikroji demokratija, tikroji žmonių
   valdžia. Bet aš nenoriu daryti per prievartą, aš nepakenčiu prievartos
   ir jūs nepakenčiate prievartos, nes kovojate prieš per prievartą grūdamą
   alkoholį. Tai kodėl norite priversti kitus žmones nevartoti alkoholio,
   arba grasinate baudomis? Yra kitų būdų. Juk ir M. Valančius nevertė
   žmonių negerti ir negrasino baudomis, o mokė juos apie alkoholio žalą,
   rodė pavyzdį kaip gerai yra gyventi blaiviai. Siūlau ir jums pakeisti
   savo prievartos politiką, kuri suskaldys visuomenę, į šviečiančią,
   mokančią apie alkoholio žalą ir rodančią pavyzdį politiką. Norite apie
   tai su manimi pabendrauti ir sudaryti geresnį antialkoholinį planą?
   Susisiekite su manimi elektroniniu paštu.

   Tomas Maliauka

   ------------------------------

   ZigmasBigelis: KOLEGES/OS. Yra standartines rekomendacijos

   * Kovoti ne su pasekme, bet su priezastimi
   * Antras. Kovoti ne draudimu, bet pasiulant ka nors geresnio
   * Trecia. Issiaiskinti, kodel atsirado problema.
   * ir t.t.

   As gyvenime esu susidures su alkoholizmo problemomis savo aplinkoje ir
   zinau, kaip tai skaudu aplinkiniams. Bet ne draudimais reikia stengtis
   tai pasalinti

   Sekmes Zigmas

   TomasMaliauka: Pritariu Zigmui. Įsiklausykit savo vidinio balso, argi
   jis jums nesako, kad prievarta prieš tokius pat kaip jūs patys nėra
   geriausias būdas? Be to kaip jūs tikitės žmonių palaikymo, jei jūsų
   pasiūlyti kovos su alkoholiu metodai yra atvira prievarta prieš tuos, iš
   kurių tikitės palaikymo?

   KęstutisUrba: visa tai tiesa, bet esminis dalykas - TV siaubai ir
   smurtas rodantis blogus pvz. TV yra pagrindinis "kelrodis"
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.