Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Suderinta: Kūrybinė talka, Gedimino 9, ketvirtadienį, gruodžio 10, 14:00

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Prašau skleisti šį kvietimą. Papildau savo paaiškinimais ir mūsų laiškais. Ačiū! Andrius Kulikauskas, Minčių sodas, http://www.ms.lt, ms@ms.lt,
  Message 1 of 1 , Dec 7, 2009
   Prašau skleisti šį kvietimą. Papildau savo paaiškinimais ir mūsų
   laiškais. Ačiū!
   Andrius Kulikauskas, Minčių sodas, http://www.ms.lt, ms@..., +370 699
   30003
   -----------------------------------

   Vilniuje, Gedimino 9, ketvirtame aukšte rengiu "kūrybinę talką"
   ketvirtadienį, gruodžio 10 d., nuo 14:00-17:00 o pats būsiu ir ilgiau,
   iki 20:00. Virmantas Galdikas, Irena Buinickaitė, Zenonas Anušauskas,
   Darius Baublys ketina dalyvauti. Vytautas Ratkevičius, ketvirto aukšto
   inkubatoriaus vadovas, vienareikšmiškai palaiko.

   Išbandysime latviškąjį talkos metodą, kurį man Latvijoje papasakojo
   Marcis Rubenis, prieš pora savaičių kada lankiausi pas Didzis Veinbergs,
   pakeliui į Estiją. http://idejutalka.domatsdarits.lv Tikslas yra
   dalykiškai palaikyti kiekvieną dalyvį.

   Visus kviečiame, visus palaikysime, o ypač bendrom jėgom palaikysime
   Virmantą Galdiką ir ekonomikos bei įstatymdarystės klausimus. Kviečiu
   ir visus kuriems šios temos svarbios.

   O štai metodas:
   * Trumpai paaiškinam, ką darysim. Renginys viešas, jį filmuosime,
   transliuosime, visą medžiagą fotografuosime ir skelbsime internete, kad
   visi laisvai naudotųsi, visuomenės turto pagrindais. (5 minutės)
   * Kiekvienas ant atskiro didelio lapo (A1) nupaišom ir surašom ką norim
   visiems pristatyti. Ką norim pasiekti? Kokios pagalbos trokštam?
   Pavyzdžiui, ieškom tam tikro darbo; ieškom užsakovų, lėšų ar išteklių;
   vystom sumanymą; norim patobulinti įstatymą; buriam komandą; ieškom
   partnerių; gvildenam klausimą; išsakom, vaizduojam, įgyvendinam svajonę;
   skleidžiam sprendimą; ieškom patarimo; kandidatuojam į miesto tarybą.
   (20 minučių)
   * Kiekvienas per 1 minutę kartu su lapu pristato, ką nori pasiekti su
   kitų pagalba. Kai vienas prisistato, toliau seka kitas, kuriam atrodo,
   kad jo užmojai kažkaip susiję. (1 minutė x dalyvių skaičius)
   * Toliau iškabinam ar išdėstom lapus. Visiems išdalinam lipnius
   popierėlius ant kurių rašome pastabas įvairiai palaikančias žmogų. Tai
   gali būti patarimai, pasiūlymai bendradarbiauti, ryšiai, klausimai,
   papildymai, pavyzdžiai ir t.t. (20 minučių)
   * Laisvai pabendraujam (10 - 20 minučių)
   * Virmantas Galdikas apžvelgs visus sumanymus ir paaiškins, kaip jo
   manymu, mes jais galim vienas kitą palaikyti. (15 minučių)
   * Visi bendrai aptarsime, kaip palaikyti sumanymus ir pasidalinsim į
   darbo grupes. (15 minučių)
   * Kiekviena darbo grupė susitars dėl trijų darbų, kurių imsis iš karto
   arba artimoje ateityje. Dalyviai gali eiti laisvai iš vienos grupės į
   kitą. (30 minučių)
   * Bendrai pristatom ir aptariam darbo grupių veiklą. (20 minučių)
   * Toliau, kaip sugalvosim!

   Manau, tokiu būdu kiekvienas dalyvis susilauks palaikymo.

   --------------------------------

   Andrius Kulikauskas: Ačiū visiems už laiškus ir naudingus patarimus.
   Šiandien kalbėjau telefonu su Ekobangos vadovu Vytautu Ratkevičiumi ir
   jis visaip davė suprasti, kad jis palaiko šį renginį, mūsų
   bendradarbiavimą ir mane apskritai. (Ačiū!) O aš džiaugiuos, kiek
   jisai, Eglė Januškevičiūtė, Agnė Norkevičiūtė ir kiti yra pasiekę visų
   labui ir tikrai prasminga spietis Gedimino 9 židinyje.

   Andrius Žilėnas ir kiti sunerimo dėl mano laiško antraštės "idėjų
   talka..." tad jį keičiu "kūrybinė talka" kaip Zenonas ir Andrius paskui
   pasiūlė. Kadangi taikysiu latvių metodą "idėjų talka" paprasčiausiai
   taip ir pavadinau. Nepagalvojau, kad kertasi su neseniai rengta "idėjų
   diena" http://www.idejudiena.lt O vyks toje pačioje erdvėje, kaip kad
   idėjų diena vyko, tad gali būti nesusipratimų. Sutinku pakeisti.

   Zenonas Anušauskas domisi "kūrybine talka", sinergija, kaip suvesti
   sumanytojus ir įgyvendintojus, kaip palaikyti kūrėjus. Užtat jisai ir
   sukūrė internetinę televiziją http://www.internetinetv.lt ir atgaivino
   TED'o idėjų pristatymus. Jo transliuojami ir filmuojami idėjų
   pristatymai sulaukia dalyvių. Jiems naudinga pristatyti savo idėjas,
   jas aptariame, stengiamės palaikyti, supažindiname kitus su nufilmuotą
   medžiagą. Aš savo ruožtu renku užmojus:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?U%C5%BEmojai Zenonas plečia šią veiklą,
   ieško talkininkų, sutinkančių rengti, moderuoti, filmuoti tokius
   renginius ir ne vien Vilniuje. Jisai sutiko, kad aš gruodžio 10 d.
   rengčiau vieną tokį renginį ir kad galėsiu taikyti aukščiau minėtą
   talkos metodą. Mums tai prasminga kadangi nusimato ne tik išsakyti
   sumanymus, bet juos po truputį įgyvendinti.

   Zenonas laukia ir daugiau idėjų pristatytojų, kaip ir ankščiau. Bus ir
   tokių renginių.

   Šiandien taip pat kalbėjau su Irena Buinickaite. Kartu su Zenonu
   išrišome nesusipratimą. Irena buvo suradusi pašnekovų idėjų
   pristatymams šiam ketvirtadieniui. O aš buvau su Zenonu jau susitaręs,
   kaip rašiau. Viskas atrodo baigėsi gerai, Irena sutiko rengti
   ateityje. Irena ketina dalyvauti ketvirtadienį mūsų kūrybinėje talkoje.

   Kęstutis Urba yra protingas žmogus su daug svarbių pasiūlymų, ypač
   įstatymdarystės klausimais. Su juo bent pora kartų tariausi dėl šito
   renginio. Jisai atsirenka, kur dalyvauti viešai. Aš dėkingas jam už
   dalyvavimą "Minčių sode". Jisai rūpinasi internetinių forumų steigimu
   prie seimo, vyriausybės ir savivaldybių.
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?Internetin%C4%97Demokratija
   Tad man svarbu, kad jisai būtų kartu su Virmantu, Irena ir kitais šiuo
   besidominčiais. Iš mūsų pokalbio supratau, kad jisai bus. Atsiprašau,
   galėjau ir neteisingai suprasti.

   Nufilmuota medžiaga bus rodoma per http://www.internetinetv.lt Lapų
   nuotraukas padarysiu ir įkelsiu http://www.ms.lt/lt/ ten taip pat, kiek
   aš ir kiti įstengsime, aptvarkysime ir apdorosime sumanymus. Jais visi
   galės laisvai naudotis, tai visuomenės turtas (Public Domain). Juos
   puoselėsiu čia:
   http://www.ms.lt/lt/wiki.cgi?U%C5%BEmojai
   galima ir kitur.

   Mano įmonė "Minčių sodas" palaiko šviesuolius. Puoselėju šviesuolių
   kultūrą, kurioje kiekvienas šviesuolis yra savarankiškas ir sugeba tiek
   pats šviesti, tiek palaikyti kitų šviesą. Skatiname būtent
   "nekoordinuotus veiksmus" - lietuviškai - "nepriklausomus veiksmus",
   kuriais kiekvienas dalyvis pats sprendžia, kaip dirbti visų labui. Tai
   gal neįprasta, bet tai išreiškia Jėzaus svajonę, "Kaip tiki, taip ir
   bus". Per dvylika metų išsiaiškinau tris veiklos taisykles:
   * Norime, kad visi elgtųsi savo nuožiūra, tad: Mūsų veiklos kūriniai
   (laiškai ir t.t.) yra visuomenės turtas, nebent išimtiniais atvejais
   pats kūrinys pabrėžtinai išsakytų apribojimus.
   * Norime, kad visi siektų savo tikslų, tad: Pripažįstame, jog pinigai
   (ir gėda, baimė, kontrolė, koordinacija ir kiti išoriniai paskatinimai)
   gali suvesti žmones, bet jais nepaveiksi žmogų, kad jam kas asmeniškai
   rūpėtų, iš esmės (iš vidaus).
   * Norime, kad visi būtų patenktinti, tad: Linkime visiems sėkmės (kaip
   kas sau įsivaizduoja).

   "Minčių sodo" pasiekimai gana platūs. Štai apžvalga anglų kalba:
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?Achievements
   Praeitą ketvirtadienį, pavyzdžiui, surengėme pasišnekėjimą (chat'ą)
   įvairiais klausimais, tame tarpe palaikančius HIV/AIDS sergančius,
   vedančius internetinius dienoraščius. Sulaukėme dalyvių iš penkių
   žemynų (JAV-ių, Kanados, Kolombijos, Brazilijos, Anglijos, Lietuvos,
   Kamerūno, Mali, Nigerijos, Tanzanijos, Kenijos, Ugandos, Indijos,
   Taivano ir kitur).
   http://www.worknets.org/archive/index.pl?mon=11&mday=3&year=2009
   Lietuvoje esame įveikę daugybę mąstymo kliūčių, susirašinėjimais
   išmokome mąstyti atvirai (ne taip paprasta), suvesti blaivininkus ir
   alkoholikus, patrijotus ir homoseksualus, kaimiečius ir miestiečius,
   lietuvius ir mažumas, vyrus ir moteris, jaunimą ir senimą, verslininkus
   ir visuomenininkus, karininkus ir taikdarius, kompiuteristus ir
   menininkus, įvairių partijų šalininkus. Džiaugėmės svečiais akrobatais
   iš Afrikos, rengėme video tiltus, keliavome į Londoną, rengėme Europos
   sąjungos COMMUNIA sąskrydį Vilniuje visuomenės turto klausimams, daug
   metų išlaikėme Pavilnio židinį "Atžalynas", palaikome internetinę
   televiziją.

   "Minčių sodas" nesisavina žmonių, minčių, renginių, sėkmių. Mielai
   dalinamės su visais!

   Ačiū visiems už laiškus!

   Andrius Kulikauskas, Minčių sodas, http://www.ms.lt, ms@..., +370 699
   30003

   -------------------------------

   Pritariu. Manau kad teisinga būtų informuoti ir didesnę visuomenės dalį
   . Kas turite galimybes, prašom paskleiskite šią žinią apie
   organizuojamą renginį. Kuo daugiau susidomėjusių ir palaikančių, tuo geriau.

   Zenonas

   -------------------------

   Andrius Kulikauskas man skambino - aš išdėsčiau savo poziciją:
   - kraštui ne tik nenaudingos, bet ir kenksmingos nekoordinuotos gerų
   darbų akcijos
   - netgi 'atvirame kode' niekas nesisavina pavadinimų, šiuo atveju bet
   kokios žodžių kombinacijos su "Darom..." (Zuoko atvejis) arba "Idėjų
   ..."
   -- tačiau tai jau daugiau moralės, išprusimo arba
   sofistikos/demagogijos objektas

   todėl raginčiau AK susigalvoti tokį pavadinimą, kuris tyčia/netyčia
   nesukurtų galimybės įtarti siekiais pasinaudoti ...

   Kūrybinė talka - labai šaunu!!!

   ***
   širdingai
   Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... | +370(624)41862 | Skype:
   andrius.z

   ---------------------------------

   Justina Kaluinaitė:
   Taigi, norėčiau pasidomėti, kaip ir su kuo buvo koordinuota, jei
   įvardinti asmenys net nežino apie jiems "priskirtus vaidmenis" .
   Bei kaip ir kur bus naudojami rezultatai?
   Orentuojamasi vien į ekonomines/įstatymines temas? Juk tai vienos iš
   opiausių ir aktualiausių šių dienų problemų, tai gal vertėtų informuoti
   didesnę visuomenės dalį, o ne orentuotis vien į MS grupės narius?

   ------------------------------------

   /// teiginiai - sorry, neturėjau laiko gludinti ///

   mieli bendražygiai ir pakeleiviai

   visgi siūlyčiau apsispręsti
   - 'su kuo jūs'
   bei
   - 'kaip jūs'

   turejome Zuoką >> zuokas.lt
   dabar... (Andriui Kulikauskui) galbūt anot jo paties: 'reikia ieškoti
   užsakovų'

   visų pirma - suprantu, kad kai kam gal trūksta pinigų, dėmesio ar dar
   kuo likimas nuskriaudė...

   tačiau, manau, kad visos NEKOORDINUOTOS akcijos/atrakcijos, ypač
   'eksploatuojančios gražias iniciatyvas' savo reikalų trampliniui
   turėtų būti užkertamos, nes netarnauja bendram tikslui

   natūralus klausimas - SU KUO gi KĄ koordinuoti... į jį atsakymas bus už
   3 sav.

   ***

   širdingai
   Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... | +370(624)41862 | Skype:
   andrius.z

   --------------------------------

   1. Su manim nieko nesusitarta - aš tik parodžiau susidomėjimą latvių
   metodu, kuris turi privalumų greta "spalvotų akinių"
   2. Užupio meno inkubatorius ir šviesuolių palaikymas skamba nerealiai.
   Ką reiškia Kulikausko - "palaikau šviesuolius'? Kad sukinėjasi 10 metų
   vangūs laiškų srauteliai, o Minčių sodo dalyviai - inteligentai -
   atskleidinėja savo užmojus ir tampa potencialiais maskolių taikiniais?
   Apie inkubatorių sukasi daug girtuoklių ir degraduojančių asmenų kaip ir
   maskolių parankinių - vakar minint metines "pagėrinėjusio" vėl nebolgai
   "įkalta" - vietinės reikšmės įvykis. Nereikia svaigti.
   3. Kulikausko idėja apie latvių metodus verta dėmesio, nes Idėjų dieną
   buvo daug žmonių, atsinešusių savo idėjas, kurioms nebuvo laiko. Siūlau
   vadžias Gedimino 9 atiduoti realiam veikiančiam žmogui Vyt.Ratkevičiui,
   kadangi A.Kulikauskas yra konfliktuojantis pilietis net ir ten kur
   nereikia - tada yra šansas, kad kažkas įvyks iš tikro.

   ---------------------------

   Sveiki visi,

   Nežinau kieno reiktų tiksliai klausti, bet turbūt atsakingas asmuo yra
   Zenonas Anušauskas, todėl klausimas jam.
   Ar pasikeitė idėjų pristatymo renginys, kuris turėtų vykti kas antrą
   ketvirtadienį? Gal nebėra norinčiųjų pristatyti savo idėjas? Nes, kaip
   suprantu dabar bus pakeistas renginio formatas?

   Tomas Maliauka
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.