Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Ar zinai, kaip atrodys Kauno pilis?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Danute, Ačiū už laišką Kauno pilies atstatymo klausimu. Permesiu ir kitoms mūsų grupėms. Bet siūlau, atsiųskite vieną kitą esamo sprendimo
  Message 1 of 1 , Jun 12, 2009
  • 0 Attachment
   Danute,

   Ačiū už laišką Kauno pilies atstatymo klausimu. Permesiu ir kitoms mūsų
   grupėms. Bet siūlau, atsiųskite vieną kitą esamo sprendimo nuotrauką,
   kad visi suprastų ko jums jisai svetimas. Sukūriau puslapį:
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?LT/KaunoPilis
   ir ten galėsime jas rodyti kartu su dokumentais. O mums geriau rašyti
   trumpesnius, asmeniškus laiškus su nuorodomis, ne įstaiginius laiškus.

   Taip pat siūlau savo sumanymą idėją pristatyti "Aš Lietuvai",
   http://www.aslietuvai.org
   pavyzdžiui "Atstatyti Kauno pilį" ir toliau siūlyti savo sprendimą. Ir
   skatinti visus ten balsuoti ir pasisakyti.

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   danute007@... wrote:
   > [Attachment(s) <#TopText> from danute007@... included below]
   >
   > Mielieji,
   > noriu padekoti Jums, kad neabejingi Lietuvai ir supažndinti su mums
   > rūoimais dalykais.
   >
   > Ar žinai kaip atrodys Kauno Pilis?
   >
   > Šiek tiek v�luodama perskai�iau vis� k� atsiunt�te. IŔ principo
   > pritariu viskam. Žinau, kad dabar jau per v�lu, bet nor��iau
   > iŔsakyti savo nuomon� ir papildyti tai, kas yra paraŔyta.
   >
   > AÅ” detaliai ÄÆsigilinau ÄÆ visus Pilies atstatymo dokumentus ir
   > dabar galiu dr�siai teigti, kad nei architektai, nei Kauno
   > savivaldyb� neturi _Kauno pilies ateities vizijos._ Prasid�jo
   > darbai, bet iki Å”iol nÄ�ra atsakyta ÄÆ klausimus ar toliau bus
   > atstatin�jama pati pilis ar ne, ar bus tvarkoma piliaviet� ar ne,
   > kam ir kaip bus naudojamas atstatytas pilies bokŔtas ir sienos? Manau
   > nei valdininkai, nei statytojai _n�ra pasiruoŔ�_ tokiam istoriŔkai
   > svarbiam Kaunui, darbui.
   >
   > Taip pat svarus kontrargumentas prieŔ MikŔio projekt� būtų tai,
   > kad modernistinis pilies atstatymo variantas sugriautų vis�
   > istorinÄÆ architektÅ«rinÄÆ Kauno senamiesÄ�io ansamblÄÆ , kurÄÆ sudaro
   > Kauno pilis ir piliaviet�, Šv. Jurgio bažny�ia ir Bernardinų
   > vienuolynas, Šv. Trejyb�s bažny�ia ir Kunigų seminarija.
   > Apskritai Kauno senamiestis yra labai nedidelis, reik�tų tausoti
   > kiekvienÄ� kampelÄÆ. Manau apie tai irgi reikÄ�tų raÅ”yti ir kalbÄ�ti.
   >
   > Ir paskutinÄ� pastaba - jei atstatysime pilÄÆ pagal MikÅ”io projektÄ�,
   > tai _apskritai Kauno pilies neteksime_ ... Įgavusi "modernistines"
   > netgi "post -modernistines" formas pilis praras savo _istorin�
   > vertÄ�_ , kuri yra ypaÄ� svarbi formuojant vaikų ir jaunimo tautinÄÆ
   > pasididžiavimo savo istorija, valstybe, tauta, kitaip tariant
   > patriotizm�. Tai k� rengiamasi statyti bus tik "muliažas-
   > paviljonas" atvirut�ms pardavin�ti, na gal dar vieta baliukams, k�
   > jau s�kmingai praktikavo Kauno informacinis centras.
   > Netgi griuv�siai geriau reprezentuoja istorij�, nei būsimasis
   > projektas.
   >
   > Tokios tad pastabos
   >
   > Pagarbiai
   > AuŔra Kaminskait�
   >
   >
   > Siandiena, butu gerai nusiusti informacija LR Seimo Svietimo, mokslo
   > ir kulturos komiteto pirmininkui Valentinui Stundziai (taip pat Ukio
   > ministrui) del priemimo. Siulau rasyti trumpai taip:
   >
   > Gerbiamasis Pirmininke,
   >
   > Prasome priimti draugijos PILIS narius ir asmenis susirupinusius
   > del esamo Kauno pilies atsatymo projekto.
   >
   > Prasau padekite ginti musu pavelda ir visuomenes teises bei stiprinti
   > pilietiskuma.
   >
   > Prisegame (dokumentus tinkamai uzvardinsiu)
   > 1. Arch. Kestucio Miksio Kauno pilies atstatymo projekta
   > 2. Draugijos ,,Pilis" rasta del Kauno pilies (2009 05 12)
   > 3. Seimo nariu rasta Kauno m. merui (pasirase 9 kaunieciai Seimo
   > nariai, dabar jau 11)
   > 4. Rezoliucija del Kauno pilies atstatymo
   > 5. Kauno pilies atstatymo apzvalga
   > 6. Draugijos ,,Pilis" rasta Kauno merui (2009 06 11)
   > �ia mūsų Gerb. Edmundo Kulikausko, draugijos "PILIS" steigejo mintys.
   >
   > Pagarbiai, Danut� Ulvydien�
   > Draugijos "PILIS" pirminink�
   > mob.+37060038446
   >
   >
   >
   > Attachment(s) from danute007@...
   >
   > 1 of 1 Photo(s)
   >
   > 2009 06 11 Kauno merui del netvirtinimo.JPG
   > <http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/attachments/folder/1198232244/item/2084116094/view>
   > 2009 06 11 Kauno merui del netvirtinimo.JPG
   > <http://groups.yahoo.com/group/veiktiplaciau/attachments/folder/1198232244/item/2084116094/view>
   >
   > 3 of 3 File(s)
   >
   > 2009 06 09 Kauno pilies susirinkimo dalyviu sarasas.PDF
   > <http://d.yimg.com/kq/groups/21777464/158471224/name/2009%2006%2009%20Kauno%20pilies%20susirinkimo%20dalyviu%20sarasas%2EPDF>
   > 2009 06 11 Kauno pilies atstatymo apzvalga_Merui.doc
   > <http://d.yimg.com/kq/groups/21777464/426234303/name/2009%2006%2011%20Kauno%20pilies%20atstatymo%20apzvalga_Merui%2Edoc>
   > Rezoliucija del Kauno pilies PUNKTAIS_skaityti_A.doc
   > <http://d.yimg.com/kq/groups/21777464/357034850/name/Rezoliucija%20del%20Kauno%20pilies%20PUNKTAIS_skaityti_A%2Edoc>
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.