Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Susitikimas Londone; Kaip atsakyti į smu rto grėsmę? Prašau šviesos!

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Audrone, Pakalbėjau su Zenonu, paaiškinau, kiek suprantu, kaip su Rasa ir jisai sutiko, kad iš tikrųjų negerai, neteisinga, kaip su ja anoniminiai
  Message 1 of 1 , Mar 22, 2009
  • 0 Attachment
   Audrone,

   Pakalbėjau su Zenonu, paaiškinau, kiek suprantu, kaip su Rasa ir jisai
   sutiko, kad iš tikrųjų negerai, neteisinga, kaip su ja anoniminiai priešai
   elgiasi. Raginu visus paskambinti Rasai, nes ji neteisingai daro, slepia
   problemą, manau reikėtų viešinti ir ją palaikyti, bet ji turi pati to
   norėti. Aš jai bandžiau skambinti, bet ji nekelia ragelio, manau dėl to,
   kad neatpažįsta mano numerio.

   Aš ir kiekvienas galim klaidingai mąstyti, durnai kalbėti, bet nevalia dėl
   to prieš mus smurtauti, juo labiau mus bauginti ar mums grasinti. Ir
   nevalia atsiriboti nuo aukos, dori žmonės palaiko puolamą, kokios spalvos
   ar lyties bebūtų, betgi ypač silpnesniuosius. Ir palaiko atvirai, ypač
   kai puola slaptukai, kaip puola gauja. Prašau gilintis.

   Būtent tokie negarbingi puolimai teršia tikrus, garbingus lietuvius,
   partizanus ir disidentus, šviesuolius, tikinčiuosius, kurie rėmėsi dorybę,
   Dievui, Tėvyne, artimu, o ne tamsa, prietarais, pasmerkimais. Kvieskim į
   šviesą, savo šviesa atskirkim šviesuolius nuo tamsuolių, pratinkim jų akis
   prie šviesos.

   Trečiadienį surengsim video tilta "Minčių sodo" ir tautiškumo tema, but ir
   dalyvių iš viso pasaulio, vesime lietuvių ir anglų kalbomis. Naudosim
   Strasser-Procom technologija tad video kanalais galės prisijungti net
   keturios, penkios vietovės ar žmonės. Kviečiu išbandyti:
   http://www.worknets.org/wiki.cgi?VideoMeeting
   Laukiam įvairiausių dalyvių.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   > Sveiki,
   > Andriau, neįrašei tarp gavėjų veiktiplaciau grupės. Dabar galiu atsakyti
   > tik
   > per talkos grupę, tačiau čia šie laiškai iškrenta iš konteksto :). Veikti
   > plačiau prijungta prie kitos mūsų pašto dėžutės, į kurią šios pašto
   > dėžutės
   > laiškai nepersiunčiami.
   > Kurią dieną galėtų būti video tiltas? Manau tema ir galėtų būti: Ar
   > reikalinga lietuvybė, tautiškumas, patriotizmas ir ką tai reikš po 100,
   > 1000, 10000 metų.
   >
   > Man nesusidarė vaizdas iš persiųstos anksčiau informacijos, kad Rasai
   > gręsia
   > koks nors pavojus. Bet, kad ji buvo norinčių išprovokuoti agresiją Kovo 11
   > dieną tarpe, tai nė kiek neabejoju. Garbė demonstracijos organizatoriams,
   > kurie tai provokacijai nepasidavė.Visai natūralu, kad ji minima ir
   > www.patriotai.lt. svetainėje.
   >
   > Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje nuolat vyksta idėjų kova. Tik dėl vienų
   > idėjų
   > daugelis nepagailėtų ir gyvybės, daugelis ją yra paaukojęs, kaip kad
   > partizanai pokario metais, o kitiems naujos idėjos - tik būdas įtikti
   > naujiems ponams. Kaip kad stribai, kurie užimdavo išvežtųjų į Sibirą
   > namus,
   > kaip stojusieji į komunistų partiją, kad gautų daugiau gėrybių, negu
   > likusieji. Pastarąjį laiką dar puikiai prisimenu ir aš. Galima palyginti
   > tai
   > su dabartine situacija, kai metami dideli pinigai "tolerancijos", "lyčių
   > lygybės" ir kitoms "vertybėms" prastumti Lietuvoje, Afganistane ar dar
   > kitur. Andriau, nepyk, bet ir pats dažnai sakai, kad rašai projektus dėl
   > pinigų, kurių Tau trūksta. Taip ir kiti. Bet ar tie projektai visada
   > tarnauja visuotinio gėrio labui?
   >
   > Čia pacituosiu Maironį:
   > Oi neverk motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad
   > pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės.
   > Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas kad laužo užrūstintas vėjas. Tau
   > dar liko sūnų; kas Tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs.
   >
   > Poetas mano, kad didesnė vertybė - ne atskiro jaunuolio, motušėlės sūnaus
   > gyvybė ir gėris, bet Tėvynė. Juk šia tiesa tikėjo visą XX amžių
   > kovojusieji
   > už Lietuvą. Ar manot, kad ta kova nebuvo reikalinga?
   > Gi dabar siekiama įtraukti jaunimą į sekso industrijos, alkoholio, lošimų
   > liūną, kad aukštesnių idealų jiems jau nebereiktų. Atvirai sakau,
   > palaikau
   > besitelkiančius patriotus.
   >
   > Audronė
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Andrius Kulikauskas" <ms@...>
   > To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>; <talka@yahoogroups.com>;
   > <zmoniskai@yahoogroups.com>
   > Sent: Saturday, March 21, 2009 1:28 PM
   > Subject: [talka] Susitikimas Londone; Kaip atsakyti į smurto grėsmę?
   > Prašau
   > šviesos!
   >
   >
   > Ačiū visiems už laiškus.
   > Linkėjimai iš Londono.
   >
   > Trečiadienį 19:00-23:00 susitiksime su Londono lietuviais:
   > http://www.thelongacre.co.uk/location/
   > Ačiū Andriui Kasparavičiui, organizuojančiam šį susitikimą. Jisa neseniai
   > Londone organizavo Jungtinio Demokratinio Judėjimo susirinkimą.
   > Yra ir video tilto galimybė. Kas Lietuvoje norėtų bendrauti su mumis, kad
   > ir kokį pusvalandį? Tai galėtų būti Skype nuo 21:00 valandos Lietuvos
   > laiku.
   >
   > "Minčių sodu" palaikoma mūsų, šviesių žmonių, bendrumą. Skiriamės savo
   > patirtimi, požiūriais, aplinkybėmis, bet tikiu visi iš esmės sutampame, o
   > tai akivaizdu, kai žmonės bręsta. Tad kviečiu visus pastoviai pabrėžti,
   > kaip bręstame. Vygantas iškėlė klausimą, ką reikš lietuvių tauta už
   > šimto,
   > už tūkstančio, už dešimts tūkstančių metų? Juk dabar kiek mums reiškia
   > krepšinis, kurio Lietuvoje išvis nebuvo prieš šimtą metų. Būtų labai
   > prasminga susigaudyti, kam iš viso lietuvybė reikalinga? Darius taip pat
   > mus traukė prasminga kryptimi, ko paklausti Lietuvos politikų? Kaip
   > toliau,
   > Dariau?
   >
   > Mane surūpino tai, kad Rasa Kuodytė Kazielienė gali tapti smurto auka.
   > Mes
   > pažįstame Rasą ir gal net dauguma nesutinka su visomis jos mintims, bet
   > tikrai ji savo laiškais daug gražaus duoda "Minčių sodui". Jos pamąstymai
   > atveria galimybes suprasti kitus, kurias labai vertinu, kurios teigiamai
   > veikia mane, ir matau, Audronę bei kitus. Ir atvirkščiai, jaučiu, kaip
   > Rasai tenka pasitempti, dažnai permąstyti ir patikslinti savo mintis.
   > Taip
   > mes kuriame Lietuvą, kaip žmonišką kraštą.
   >
   > Nėra gerai, kad www.patriotai.lt svetainėje jinai ir kiti demonstrancijos
   > organizatoriai buvo įvardijami, aptariami, pašaipomi, jų nuotraukos ir
   > biografijos renkami - ir net be ko, bet bevardžių, beveidžių rašytojų
   > bevardžiams, beveidžiams skaitytojams. Joks žmogus sau nelinkėtų tokio
   > aptarimo. Šviesos vaikai rodo savo vardą ir veidą o tamsos vaikai slepia.
   > Aš parodžiau pavyzdį, apsilankiau ir pabendravau toje svetainėje, Rasa
   > taipogi drįso, ir užmėzgėme visai žmonišką kalbą. Dar labiau, kaip
   > rašiau,
   > vienas homoseksualas "ikiukas" taip nuoširdžiai pabendravo, kad net pats
   > "imperatorius salvis" pagyrė, kiek daug jis laimėjo savo kultūringu
   > bendravimu ir pats prisipažino, sulauksim laikų kada homoseksualų
   > gyvenimas
   > bus priimtas kaip tam tikros mažumos pasirinkimas, jų teisės bus gerbiamos
   > ir šis klausimas mūsų visuomenei nebus opus. O "ikiukas" daug laimėjo dėl
   > to, kad užjautė svetainės patriotus ir sutiko, nenaudinga perlenkti
   > lazdos,
   > nereikia per daug aštrinti ir reikia pripažinti, kur Europos sąjunga arba
   > svetimšaliai ne vietoj ir ne laiku bruka savo klausimus ar vertybes.
   > Linkiu
   > ir mums "Minčių sode" ieškoti šviesos vienas kitame, ieškoti vienas kito
   > tikro veido, vardo, vertybės. Pavyzdžiui, man labai miela, kaip Romualdas
   > ir Rasa stengiasi bendrauti ir susitikti su kitaip mąstančiais.
   >
   > Visgi, nesibaigia tuo. Patriotų diskusiją, kurią išviešinau, dabar
   > nebeprieinama man ar turbūt kitiems "eiliniams". O baugintojai ir
   > smurtatutojai veikia. Nežinia kieno sumuštas Dominykas Burba,
   > tolerancijos
   > demonstracijos dalyvis:
   > http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=21040240
   > http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=21087242
   > Užtat neramu, kai beveidžiai, bevardžiai žmonės renka Rasos duomenis, ją
   > įvairiai baugina.
   >
   > Atsakymas, paprastas: Reikia daugiau šviesos, reikia daugiau bendravimo.
   > Reikia nebijoti ir reikia palaikyti kitaip mąstančius. Lietuvos Sąjūdis
   > iškovojo nepriklausomybę vis palaikydamas Laisvės Lygos teisę kalbėti.
   > Lygiai taip palaikykim visų teisę dalyvauti savo mintimis, o ne kumščiais
   > ar
   > grasinimais. Kas padėtų užmegzti ryšius su ultranacionalistais, kad
   > nesislėptų, kad atsiribotų nuo smurtautojų, ir kad iš tikrųjų gyventumėme
   > lietuviais. Įsivaizduokim, jeigu vyktų eitynės su tautiniais rūbais - ar
   > tai
   > baugintų? Kam bauginti? Taip pat, pagirkim, kur dera - gražu, kad žmonės
   > neabejingi, kad rūpinasi Lietuva. Palaikykim ir puoselėkime tą rūpestį.
   >
   > Kam rūpi Rasos saugumas? Prašau atsiliepti. Man rūpi. Prašau šivesos.
   >
   > Ačiū Odetai Abromavičiūtei ir Kennedy Owino, organizavusiems šiandien
   > vykstantį video tiltą tarp Lietuvos ir Kenijos vaikų:
   > http://www.cultureartfact.org/index.php?tid=33&sid=223&aid=1026
   >
   > Mano telefonas Londone: +44 7548 126 374
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minčiu sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   >
   > --------------------------
   >
   >
   > Sveiki,
   >
   > Nežinau viso diskusijos konteksto, tačiau bandau pataikyti :) . Manau,
   > kad
   > turėtume kaip Andrius sako, įsiklausyti į tai, ką sako vieni ir - ką
   > kiti.Ko
   > gero čia ne viena "teisybė" :) . Suprantu gėjus (gal reiktų sakyt
   > lietuviškai, bet gali užsigaut :) , kai jie sako, kad pažeidžiamos jų
   > teisės,
   > kai jie negali padovanot savo turto partneriui. Tačiau suprantu ir
   > patriotus, kurie rūpinasi, kad Lietuvoje bent jau nemažėtų gimstamumas ir
   > pavyktų išsaugoti Lietuvą tėvynę :) . Kelia nerimą tai, kad darosi
   > pavojinga
   > pasirodyt su tautine vėliava net tautinės šventės dieną, nes gali būt
   > apšauktas nacionalistu, rasistu ir pan.
   >
   > Manau, kriterijus tarp mano gerovės/interesų ir kitų turėtų būti
   > visuotinis
   > gėris. Pagal tai reiktų pasitikrinti, kurias idėjas reiktų remti. Tikrai
   > ne
   > šiaipsau Bažnyčia ir Valstybė priešinasi gėjų invazijai. Tai tautos
   > išlikimo
   > labui. Amerikoje situacija kitokia - tai nuo seno (?:)daugiatautė
   > valstybė,
   > todėl ir jų įstatymai atitinkami.
   >
   > Audronė
   >
   > --------------------------
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.