Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Susitikimas Londone; Kaip atsakyti į smurto grėsmę? Prašau šviesos!

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Ačiū visiems už laiškus. Linkėjimai iš Londono. Trečiadienį 19:00-23:00 susitiksime su Londono lietuviais: http://www.thelongacre.co.uk/location/
  Message 1 of 1 , Mar 21 4:28 AM
  • 0 Attachment
   Ačiū visiems už laiškus.
   Linkėjimai iš Londono.

   Trečiadienį 19:00-23:00 susitiksime su Londono lietuviais:
   http://www.thelongacre.co.uk/location/
   Ačiū Andriui Kasparavičiui, organizuojančiam šį susitikimą. Jisa neseniai Londone organizavo Jungtinio Demokratinio Judėjimo susirinkimą.
   Yra ir video tilto galimybė. Kas Lietuvoje norėtų bendrauti su mumis, kad ir kokį pusvalandį? Tai galėtų būti Skype nuo 21:00 valandos Lietuvos laiku.

   "Minčių sodu" palaikoma mūsų, šviesių žmonių, bendrumą. Skiriamės savo patirtimi, požiūriais, aplinkybėmis, bet tikiu visi iš esmės sutampame, o tai akivaizdu, kai žmonės bręsta. Tad kviečiu visus pastoviai pabrėžti, kaip bręstame. Vygantas iškėlė klausimą, ką reikš lietuvių tauta už šimto, už tūkstančio, už dešimts tūkstančių metų? Juk dabar kiek mums reiškia krepšinis, kurio Lietuvoje išvis nebuvo prieš šimtą metų. Būtų labai prasminga susigaudyti, kam iš viso lietuvybė reikalinga? Darius taip pat mus traukė prasminga kryptimi, ko paklausti Lietuvos politikų? Kaip toliau, Dariau?

   Mane surūpino tai, kad Rasa Kuodytė Kazielienė gali tapti smurto auka. Mes pažįstame Rasą ir gal net dauguma nesutinka su visomis jos mintims, bet tikrai ji savo laiškais daug gražaus duoda "Minčių sodui". Jos pamąstymai atveria galimybes suprasti kitus, kurias labai vertinu, kurios teigiamai veikia mane, ir matau, Audronę bei kitus. Ir atvirkščiai, jaučiu, kaip Rasai tenka pasitempti, dažnai permąstyti ir patikslinti savo mintis. Taip mes kuriame Lietuvą, kaip žmonišką kraštą.

   Nėra gerai, kad www.patriotai.lt svetainėje jinai ir kiti demonstrancijos organizatoriai buvo įvardijami, aptariami, pašaipomi, jų nuotraukos ir biografijos renkami - ir net be ko, bet bevardžių, beveidžių rašytojų bevardžiams, beveidžiams skaitytojams. Joks žmogus sau nelinkėtų tokio aptarimo. Šviesos vaikai rodo savo vardą ir veidą o tamsos vaikai slepia. Aš parodžiau pavyzdį, apsilankiau ir pabendravau toje svetainėje, Rasa taipogi drįso, ir užmėzgėme visai žmonišką kalbą. Dar labiau, kaip rašiau, vienas homoseksualas "ikiukas" taip nuoširdžiai pabendravo, kad net pats "imperatorius salvis" pagyrė, kiek daug jis laimėjo savo kultūringu bendravimu ir pats prisipažino, sulauksim laikų kada homoseksualų gyvenimas bus priimtas kaip tam tikros mažumos pasirinkimas, jų teisės bus gerbiamos ir šis klausimas mūsų visuomenei nebus opus. O "ikiukas" daug laimėjo dėl to, kad užjautė svetainės patriotus ir sutiko, nenaudinga perlenkti lazdos, nereikia per daug aštrinti ir reikia pripažinti, kur Europos sąjunga arba svetimšaliai ne vietoj ir ne laiku bruka savo klausimus ar vertybes. Linkiu ir mums "Minčių sode" ieškoti šviesos vienas kitame, ieškoti vienas kito tikro veido, vardo, vertybės. Pavyzdžiui, man labai miela, kaip Romualdas ir Rasa stengiasi bendrauti ir susitikti su kitaip mąstančiais.

   Visgi, nesibaigia tuo. Patriotų diskusiją, kurią išviešinau, dabar nebeprieinama man ar turbūt kitiems "eiliniams". O baugintojai ir smurtatutojai veikia. Nežinia kieno sumuštas Dominykas Burba, tolerancijos demonstracijos dalyvis:
   http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=21040240
   http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=21087242
   Užtat neramu, kai beveidžiai, bevardžiai žmonės renka Rasos duomenis, ją įvairiai baugina.

   Atsakymas, paprastas: Reikia daugiau šviesos, reikia daugiau bendravimo. Reikia nebijoti ir reikia palaikyti kitaip mąstančius. Lietuvos Sąjūdis iškovojo nepriklausomybę vis palaikydamas Laisvės Lygos teisę kalbėti. Lygiai taip palaikykim visų teisę dalyvauti savo mintimis, o ne kumščiais ar grasinimais. Kas padėtų užmegzti ryšius su ultranacionalistais, kad nesislėptų, kad atsiribotų nuo smurtautojų, ir kad iš tikrųjų gyventumėme lietuviais. Įsivaizduokim, jeigu vyktų eitynės su tautiniais rūbais - ar tai baugintų? Kam bauginti? Taip pat, pagirkim, kur dera - gražu, kad žmonės neabejingi, kad rūpinasi Lietuva. Palaikykim ir puoselėkime tą rūpestį.

   Kam rūpi Rasos saugumas? Prašau atsiliepti. Man rūpi. Prašau šivesos.

   Ačiū Odetai Abromavičiūtei ir Kennedy Owino, organizavusiems šiandien vykstantį video tiltą tarp Lietuvos ir Kenijos vaikų:
   http://www.cultureartfact.org/index.php?tid=33&sid=223&aid=1026

   Mano telefonas Londone: +44 7548 126 374

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčiu sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...

   --------------------------


   Sveiki,

   Nežinau viso diskusijos konteksto, tačiau bandau pataikyti :) . Manau, kad
   turėtume kaip Andrius sako, įsiklausyti į tai, ką sako vieni ir - ką kiti.Ko
   gero čia ne viena "teisybė" :) . Suprantu gėjus (gal reiktų sakyt
   lietuviškai, bet gali užsigaut :) , kai jie sako, kad pažeidžiamos jų teisės,
   kai jie negali padovanot savo turto partneriui. Tačiau suprantu ir
   patriotus, kurie rūpinasi, kad Lietuvoje bent jau nemažėtų gimstamumas ir
   pavyktų išsaugoti Lietuvą tėvynę :) . Kelia nerimą tai, kad darosi pavojinga
   pasirodyt su tautine vėliava net tautinės šventės dieną, nes gali būt
   apšauktas nacionalistu, rasistu ir pan.

   Manau, kriterijus tarp mano gerovės/interesų ir kitų turėtų būti visuotinis
   gėris. Pagal tai reiktų pasitikrinti, kurias idėjas reiktų remti. Tikrai ne
   šiaipsau Bažnyčia ir Valstybė priešinasi gėjų invazijai. Tai tautos išlikimo
   labui. Amerikoje situacija kitokia - tai nuo seno (?:)daugiatautė valstybė,
   todėl ir jų įstatymai atitinkami.

   Audronė

   --------------------------
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.