Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pasišnekėkime, kaip paremti Zenoną?

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Linkėjimai visiems iš Čikagos! Zenonai, Ačiū už pasitikėjimą, kad kreipies į mus pagalbos ir taip aiškiai išdėstai savo sumanymą ir poreikį.
  Message 1 of 1 , Nov 24, 2007
   Linkėjimai visiems iš Čikagos!

   Zenonai, Ačiū už pasitikėjimą, kad kreipies į mus pagalbos ir taip aiškiai
   išdėstai savo sumanymą ir poreikį. Minčių sodo tikslas yra visaip palaikyti
   šviesuolius. Džiaugiuos, kad Viktoras Dagys atsiliepė ir persiuntė tavo
   prašymą kitiems.

   Zenonai, kviečiu tave ir visus šiandien, šeštadienį, 15:00 valandą Lietuvos
   laiku, 7:00 valandą ryto Čikagos laiku, dalyvauti mūsų pasišnekėjime
   kambarėlyje http://www.worknets.org/chat/ Šnekėsimės anglų kalba, bet
   pasistengsime įtraukti ir mokančius lietuvių kalbą. Mūsų tikslas yra rengti
   prašymus Rising Voices paramos fondui
   http://wiki.rising.globalvoicesonline.org Jis kaip tik parūpina iki 5,000
   dolerių mokyti kitus kaip naudotis pilietinėmis Interneto priemonėmis, kaip
   Internetinės video bei audeo laidos ir dienoraščiai. Nėra didelė tikimybė iš
   karto ką nors laimėti, bet jie skatina atvirą dalyvavimą ir mes tuo
   pasižymime, tad noriu, kad į mus vis atkreiptų dėmesį, gal jie su laiku
   padės. Manau tavo veikla http://www.kaimotv.lt yra pavyzdinė.

   Aš noriu padėti mūsų afrikiečiams ir kitiems surašyti ir siūlyti savo
   sumanymus. Mes jiems šįmet parūpinome dvi video kameras ir keturis
   skaitmeninius fotoaparatus, taip pat Jūratė ir Evaldas nuvykę į Tanzaniją
   padovanojo nešiojamą kompiuterį kuriuos mūsiškiai labai džiaugiasi, nes tai
   jų pirmas kompiuteris.

   Būtų gerai susieti mūsų veiklą rytų Europoje ir rytų Afrikoje. Pavyzdžiui,
   serbas Sasha Mrkailo mums šįmet daug padėjo organizuojant Interneto
   pašnekesius, pamokant dalyvius kaip kurti interaktyvius "wiki" puslapius. Jį
   pažįstame iš mūsų video tiltų. Jis mums metų pradžioje Internete surinko
   1,250 žemdirbių pasipasakojimus. Toliau aš jam mokėjau $200 į mėnesį už
   įvairią pagalbą. Kalifornietis Jerry Michalski, Yi-Tan technologijos
   pokalbių organizatorius, išsikvietė mane į Meksiką dalyvauti jo ratelio
   sąskrydyje. Klausiau, kaip galiu jam padėti, tai jis paprašė pagalbos
   sutvarkyti jo pokalbių įrašų skelbimą. Sasha sutiko tai padaryti ir Jerry
   jam toliau po truputį mokės pinigų. Manyčiau, galim surasti tau ir Sašai
   daugiau užsakovų. Tada būtų įplaukų. O man yra naudinga jeigu mūsų dalyviai
   gali vienas kitam dirbti nes tikiu man prireikus įsijungs ir į mano
   organizuojamas komandas.

   Užtat man svarbu, kad mūsų pagalba remtųsi į mūsų, kaip šviesuolių veiklą ir
   brandos kelią. Man svarbu, kad mūsų bendravimas būtų rimtas ir atsakingas.
   Kiekvienas mūsų sumanymas turėtų mus pačius brandinti. Tad vis klausiu
   Zenono ir visų mūsų vadovų:
   - Kokį klausimą gvildename? Ką norėtumėme sužinoti? Iš klausimo aišku, kad
   ne viską žinome ir kiti gali mus pamokyti savo patirtimi arba įsijungti su
   savo sumanymais.
   - Kokie mūsų užmojai? Ką mes norėtumėme pasiekti?
   - Kuri vertybė mums svarbiausia, kuria aprėpiame visas kitas?

   Tai daug išgaunantys klausimai. Užtat branginame galimybę bendrauti su
   kitais, vis skatinančiais mus gyventi vis esmingiau ir tam pajungti savo
   mąstymą.

   Ačiū Audronei Anušauskienei ir Albertui Dusevičiui už labai prasmingus
   laiškus.
   - Audrone, įdomu, šiuo metu rūpiniesi blaivybe, bet vis dėl to, kuri vertybė
   tau asmeniškai svarbiausia, plačiausia? Ir kaip jinai siejasi su blaivybe?
   - Albertai, tavo kertinė vertybė laisvė ir tavo klausimas: Kodėl žmogaus
   gimsta laisvas, bet kuo toliau, tuo tos laisvės lieka mažiau? Kaip šį
   klausimą lukštenti? Pavyzdžiui, galėtumėme paklausti jaunų ir senų žmonių,
   kaip jie laisvę įsivaizduoja? Ir paskui pamąstyti, kaip Šreko pelkėje
   susikurti ko įvairiausios laisvės? Gal žinai ką nors apie Albino Kentros ir
   kitų atstatomus Miško brolių rūmus Odminių gatvėje, Vilniuje? Gal turi
   minčių, kaip jaunesni žmonės galėtų įsitraukti į tokių rūmų veiklą?
   - Irena, klausi "Kas padėtų žmonėms tikrai tapti savo valstybės piliečiais ir
   dalyvauti šalies valdyme ir kūrime?" Jau daug nuveikei Pavilnyje. Ačiū už
   pagalbą su vaivovydžiais. Kaip tu manai, ką pastebėjai, kas padeda žmonėms
   įsijungti? Kokios pagrindinės kliūtys ir kaip jas siūlai įveikti?
   - Danute, klausi, Ar mokyklos asmenybės ugdymas atitinka šeimos asmenines
   vertybes? Kalbėjomės, kaip sunku prakalbinti jaunimą, įsiklausyti,
   pavyzdžiui, ką galvoja apie ateitį. Kaip manai, kaip geriausia juos
   prakalbinti? Gal ką nors pabandytumėme?
   - Valdai, pasidalini savo abejonėmis... o ar negalėtum pasidalinti savo geru
   pavyzdžiu? Ar esi eilinis būk tai lyg tai pasmerktas lietuvis? Vargu. Daug
   gražaus nuveiki.

   Kas per šalis kuri savų nepalaikys geru žodžiu, pažintimis, galimybėmis,
   sumanymais, vertybėmis. Laukia, kad už ją kalbėtų kiti. Užtat už ją kalba
   statistika: savižudybių, skyrybų, alkoholikų, autoavarijų, išeivių. Kristus
   tvirtino, kaip tiki, taip ir bus. O, kas netiki, matyt, ir pats nebus.

   Manau, su "lietuviais" reikia imtis rimčiau, jeigu norim būti. Mūsų bėdos
   yra visuomeninės ligos. Mes, paskiri žmonės, galim būtų sveiki ir mums
   priklauso gydyti savo visuomenę, pirmiausia nuo šviesuolių žlugdymo. Būkime
   dvasios sveikuoliai, vienas kitą auklėkime, remkime, skatinkime, mylėkime,
   palaikykime, kad nepriklausytų nuo mūsų. Džiaukimės savo branda. Padėkime į
   šalį savo nuomones ir abejones. Tiesiog rūpinkimės kiekvienu, kad ir
   abejotinu sumanymu, bet užtat reikalaukime, kad kiekvienas užmojis pirmiausia
   auklėtų jo vadovą, augantį atsakingumu, patirtimi, išmintimi. Tėvai myli savo
   vaikus labiau negu jie net įsivaizduoja, ir rimtai priima jų visas nesąmones,
   juk savo rūpesčiu vaikus ir pamoko.

   Mum liko surengti tris vaivovydžius. Pasistengsiu surengti:
   - iš Missouri valstijos, būsiu Marcin Jakubowski pavyzdiniame ūkyje
   ketvirtadienį, lapkričio 29d., gal tą vakarą surengtumėme? Jam rūpi ūkio
   technologijų puoselėjimas savomis jėgomis, tad manau labai domintų Zenono ir
   kitų išradimai, gal ir talkos klausimas.
   - iš Kalifornijos, būsiu nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 7d. pas savo draugą
   matematiką-fiziką John Harland, būtų gerai nagrinėti kokį nors filosofinį
   klausimą, kad ir grįžti prie "Kas yra informacija?" arba galėčiau savo
   filosofiją gvildenti kaip viską žinoti, pavyzdžiui, kaip įsitraukiame į Dievo
   požiūrį?
   - iš Čikagos, esu apsistojęs pas savo draugą maurą David Ellison-Bey, jisai
   gyvena Amerikos juodųjų kvartale. Galėtumėme nagrinėti Fikrato klausimą,
   Kodėl čigonai nenori integruotis į Lietuvos gyvenimą? Fikratai, ką tu
   norėtum vaivovydžiu (ir kita savo veikla su čigonais) pasiekti? Labiausiai
   tiktų gruodžio 8ta arba 9ta maždaug 16:00-18:00 valandą.

   Kas norėtų dalyvauti? O kai grįšiu tikiu dar primokėti visiems talkininkams.
   Kiek žinau, mums dar nepervedė pinigus užbaigti metų veiklą, tad parašiau
   vadovams.

   Ačiū visiems už širdingą veiklą! ir kviečiu rašyti, kas tik rūpi.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.