Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

201Nidos meno centras ieško vadovo

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Apr 29, 2010
   Sauliau, Džiaugiuos, kad tau patinka mano paveikslas! Dar prisidės pusės
   metro strypas su eilėraščiu klausiantį 12 klausimų. Bus ir kitų darbų.
   Kviečiu visus juos pamatyti rytoj, penktadienį, balandžio 30d., 18:00,
   Užupio Galeroje, šalia Vilnelės, į šiaurę nuo Užupio kavinės. Žinau,
   kiti dalyvaus Švedijos ambasados renginyje, tad kviečiu ateiti ir vėliau
   vakare, kas norės.

   Lina, Julija, Gryte, Jonai, Ačiū už laiškus!

   Rašiau, kaip Nidos meno centras ieško vadovo. (Ačiū Jonui už šią žinią,
   kurią pridedu žemiau.) Kalbėjau su Daina Urbanavičiene, jinai dirba
   Vilniaus Dailės Akademija ir teikia papildomą informaciją. Ji
   pasižymėjusi, kaip Vilniaus Joninės šventės "Tebūnie naktis" rengėja.
   Klausiau, ar vadovo ieško siauriau - pagal kriterijus, ar plačiau - tai,
   atsakė, plačiau ir kad jiems labai rūpi vizija ir paskatino siūlytis.
   Tad manau, reik bandyti. Rašau ir atvirai ir kviečiu prisidėti savo
   mintimis.

   Kalbėjau su menininku ir organizatoriumi Sauliumi Kruopiu, kuris net 16
   metų rengia Nido tapybos plenerus.
   http://sauliuskruopis.xz.lt/tarptautiniai%20nidos%20tapybos%20plenerai.html
   Galvojau, gal jisai siūlysis būti vadovu? O bet kokiu atveju, dera jo
   veiklą palaikyti ir į ją atsiremti. Jam papasakojau trumpai savo
   sumanymą ir jis mane padrąsino siūlytis į vadovus.

   Skambinau Užupio meno inkubatoriaus vadovui Giedriui Bagdonui ir jisai
   dar paskatino susisiekti su Sauliumi Pilinkumi ir su Nendrūnu
   Lendraičiu. Kalbėjau su Sauliumi ir jį įtraukiau į Tomo Čepaičio vedamą
   "Minčių sodo" susirašinėjimą "Žmoniškai". Kviečiu atsiliepti, pamąstyti.

   Kokia mano svajonė Nidos meno centrui?

   Aš tikiu, kad menas gali būti sąmoningai prasmingas, teigiamas, mus
   žadinti, drąsinti, laisvinti, įtakoti į gerą, mus skatinti kurti. Aš
   noriu, kad menas palaikytų šviesuolių kultūrą. Ją daug metų puoselėju
   "Minčių sodu". Visaip kalbindamas žmones, juos rakinėdamas, bandydamas
   juos suprasti, man padėjo dvylika klausimų. Juos siūlau, kaip pagrindą
   šviesuolių kultūrai, užtat ir temas Nido meno centro dalyvių veiklai.
   Juos išrašau glausčiau, taip pat ir tiksliau:

   * Kas man rūpi? Kaip prisistatyčiau žmogui, kuris nuoširdžiai manimi
   domisi, bet manęs visai nepažįsta?
   * Ar man rūpi pamąstyti? Kokias vertybių priešpriešas išgyvenu ir kaip
   jas išsprendžiu?
   * Ką vertinu? Kuri vertybė man svarbiausia, visas kitas aprėpianti?
   * Ką klausiu? Kurį klausimą gvildenu, vadinas, norėčiau atsakyti, bet
   dar neturiu atsakymo?
   * Ko siekiu? Kokie mano užmojai?
   * Ar sutinku mąstyti atvirai? Kurią dalį savo mąstymo sutinkate laisvai
   dalintis, juo papildyti visuomenės turtą?
   * Kur ir kaip geriausiai mąstau? Koks mąstymas jums vaisingiausias?
   * Ką svajoju? Ko linkite, kokio vaidmens norite, jei nebūtų kliūčių?
   * Kaip mums vienas kitam padėti? Kokios pagalbos norite iš kitų, ir kaip
   norite kitiems padėti?
   * Apie ką išmanau? Kuriuose dalykuose save laikote išmanančiu?
   * Ką pamokyčiau? Kokias paskiras mintis - raktus - dermes - klausimus
   siūlote mūsų kultūrai, gyvensenai?
   * Ką išmanau apie Dievą? Kaip jums atrodo, kaip sustatytas gyvenimas,
   kokiais dėsniais, kokia jo tvarka?

   Siūlau ketverius metus bendromis jėgomis visais menais plėtoti šiuos
   klausimus, vaizduoti savo ir kitų šviesuolių atsakymus. Ypač
   palaikytumėme Nidos ir Neringos šviesuolius, taip pat su jais
   bendraujančiais Lietuvos ir pasaulio šviesuolius. Bendras tikslas būtų
   per ketverius metus suvokti Nidą kaip nepriklausomą kultūrą, visai kaip
   Užupio Respubliką, tik kiek rimčiau, atsakingiau.

   Pradžiai, kaip Nidos meno centro vadovas, siūlyčiau šias vertybes, o jas
   su laiku bendrai permąstytumėme.
   * Šviesumas: Vertiname, kviečiame, palaikome, pristatome šviesus žmones,
   tiek Nidoje, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Menininkus vertiname
   pirmiausia, kaip šviesus žmones, savo kūrybos pavyzdžiu mus įtakojančius.
   * Bendradališkumas: Atsiremiame į jau veikiančius, palaikome ir
   papildome esamą Nidos veiklą, jos renginius, užmojus. Kuriame pirmiausia
   visuomenės turtą, kuriuo gali visi naudotis, dalintis, perkurti, tiek
   skaitmenine forma, tiek įtraukiant į keliaujančias parodas ar pristatant
   viešai.
   * Atvirumas: Veiklą vystom atvirai, visus kviečiant įsijungti, tiek
   Internete, tiek Nidos židiniuose. Paraiškos ir sumanymai teikiami
   atvirai, kad visi susipažintumėme ir kartu spręstumėme, kaip galim visi
   dirbti kartu.
   * Laisvumas: Nepripažįstame ribų tarp menų, skatiname visas kūrybos
   šakas, norime, kad menininkai iššoktų iš vėžių ir išbandytų naujas
   technikas, taip pat pamokytų kitus savo technikų.
   * Bendražmoniškumas: Atsisakome kastų, elitų, žioplių ir žiūrovų. Visus
   kviečiame įsijungti į kūryba, dalintis, lavintis, augti, bręsti. Tada
   atsiskleidžia, kas ką iš tikrųjų sugeba, kaip galime vienas kitą
   pamokyti, ką galim bendrai o ką reik atskirai. Visa komanda turi
   dalyvauti kūrybinėje veikloje, į ją įsijungti, rodyti savo pavyzdį.
   * Įtraukimas: Bendraujame su visais, kurie tik to nori, skatiname ir
   palaikome visus judėjimus ir visokiausią veiklą, ieškome ryšių ir
   bendros veiklos su šviesuoliais, visuomenininkais, jaunimu, senimu ir
   ypač nustumtaisiais.
   * Tikėjimas: Naujoviškais meno kūriniais, sumanymais palaikome
   tikinčiuosius, jų bendruomenes, dirbame kartu su jais.
   * Svetingumas: Vystom ryšius su Lietuva, Europa ir visu pasauliu,
   palaikom Nidą, kaip pasaulinį kūrybos židinį.
   * Ūkiškumas: Sprendžiame, kaip kūrėjai ir šviesuoliai gali pragyventi,
   rasti išteklių sumanymais, bendraujame su verslininkais, užsakovais,
   ieškome gyvenimiškų sprendimų tiesiogiai ar netiesiogiai palaikančius
   dalyvius.
   * Teisingumas: Drįstame sakyti, tai kas sakytina. Atsakome už savo žodį.
   Nesivaipome tuščiais išsišokimais, prasimanymais ar pozomis.
   * Blaivybė: Nidos meno centras būtų "blaivybės zona". Renginius
   rengtumėme be alkoholio. Taip pat menininkai įsipareigotų centre,
   kolonijoje palaikyti blaivybę.
   * Dūksmas: Visakame žaistumėme, dūktumėme. Atsisakysime bet kokio
   dirbtino rimtumo.

   Kviečiu atsiliepti, papildyti!

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 699 30003


   ---------------------
   Sveiki, Andriau,

   esu is mazo miestelio Radviliskio rajone, VO "Pociuneliu miestelio
   bendruomene". Kartu matemes Zenono paskaitoje, tik gaila kad teko taip
   greitai pabegti... Kol kas dar tik pradedu veikla sioje organizacijoje,
   darbuojuosi su jaunimu, ir mes tikrai uz!!!!!!!

   Lina Noreikaitė

   ---------------------

   Andriau, visapusiškai palaikau Jūsų kandidatūrą. Deja, nesu menininkė,
   esu projektų vadovė. Parašykite, kaip galėčiau padėti Jums dalyvaujant
   konkurse.
   Man labai patiko taip pat punktas, kad būsimas vadovas įpareigotas
   rinkti savo komandą (staff). Mielai dalyvaučiau Jūsų komandoje.
   Tik vienintelė pastaba- atlyginimas, mano galva, yra ne už ketvirtį
   etato. Kaip tik atvirkščiai- darbo laikas apibūdinamas- tiek, kiek
   reikia įgyvendinti visoms veikloms. Kitais žodžiais tariant-
   nenormuojamas. O tai reiškia- praktiškai jokios laisvos minutėlės (čia
   jau aš sakau iš savo darbo patirties). Ir iš to nenormuojamo darbo laiko
   turėtumėt minimum 1/4 praleisti NAC, t.y.Nidoje. Tikriausiai likusi-
   Vilniuje, VDA. Taigi dar kartą siūlau pagalbą, jei galiu kuo padėti.
   Pagarbiai-
   Julija Astrauskienė

   ---------------------

   As buciau linkes dalyvauti kaip po "artist-in-residence" kada nors (1-2
   savaites). Tuo budu sukurciau darbu (pavyzdziui, nuotrauku) ir taip pat
   gal galeciau pravesti maza workshop.
   Taip pat kai zinotum daugiau apie vietove, galeciau gal buti curator del
   parodos. Butu gerai del tavo paraiskos tureti tarptautine
   perspektyva-kad gali ivesti is labai toli mena i Nida.
   Leisk man zinoti jeigu kazkaip kitaip galeciau padeti.
   Taip pat del paraiskos ir del visuomenes-skatinu tave kaip nors labai
   ijungti vietinus ir vaikus-net tik menininkus.

   -Jonas Kulikauskas

   -----------------------

   Sveiki,
   linkiu sekmės rpetenduojant į šias pareigas. Mano Tėtis paliko nuotraukų
   iš Nidos sklandymo, kurios studentu buvo, mokyklos renginių. Ar yra
   Nidoje Sklandymo istorijos muziejus? Gal padovanočiau palikimą, kad
   daugiau žmonių žinotų apie prieškario iniciatyvas.
   Pagarbiai Grytė


   March 27, 2010 - 12:26pm --- AMP <http://pluginamp.com/network/user/1>
   >
   > Full-time position open: Director of the Nida Art Colony
   >
   > Deadline: 3 May 2010
   >
   > Vilnius Academy of Arts
   > Maironio g. 6
   > 01124 Vilnius
   > Lithuania
   > Phone: +370 616 55307
   > Fax: +370 5 2105444
   > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...>
   > http://www.vda.lt <http://www.vda.lt/>
   >
   > The Nida Art Colony or NAC is a new subdivision of the Vilnius Academy
   > of Arts located in Nida, Neringa. Its objective is to create
   > favourable conditions for the implementation of innovations in art
   > education and creative art practices by promoting international
   > cooperation. The NAC will run an artist-in-residence programme,
   > organise workshops, exhibitions and conferences. The NAC starts its
   > activities in February 2011.
   >
   > For more information on the NAC see http://www.vda.lt/EN/Nida Art
   Colony.
   >
   > The Vilnius Academy of Arts opens a position of the Director of the
   > Nida Art Colony.
   >
   > We offer:
   >
   > Salary Scale: Eur 12 178 -- 14 611 per year (subject to change
   > according to the wage regulations for state institutions), plus
   > project administration remunerations.
   >
   > Hours of Work: Such hours as necessary to carry out your duties. You
   > should count on spending at least ¼ of your hours of work at the NAC.
   >
   > Office Base: Nida Art Colony (Neringa) and the Vilnius Academy of Arts
   > (Vilnius).
   >
   > Responsible to: Rector and Senate of the Vilnius Academy of Arts.
   >
   > Contract Status: Position to be filled from 2 January 2011 for a fixed
   > term of four years up to 2 January 2015.
   >
   > MAIN TASKS AND RESPONSIBILITIES:
   > . To develop and deliver relevant art and education programmes at the
   NAC.
   > . To promote innovations in art education, creative contemporary art
   > practices and international cooperation.
   > . To promote the NAC programmes and activities to the target audiences
   > in Lithuania and abroad.
   > . To cooperate with the Vilnius Academy of Arts and to submit annual
   > reports of the NAC activities to the Academy.
   > . To take responsibility for all activities of the NAC.
   > . To submit annual NAC activity plans to the NAC Board for approval
   > and to take the NAC Board decisions into account.
   > . To take responsibility for fundraising and financial sustainability
   > of the NAC.
   > . To recruit and manage the staff of the NAC.
   >
   > ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
   > . Managerial merits and competences: the candidate is required to have
   > at least three years of experience in international education and art
   > project management
   > . Fluency in written and spoken English
   > . Good communication and interpersonal skills
   > . University degree in social science, humanities or arts.
   >
   > DESIRABLE QUALIFICATIONS:
   > . Previous successful experience in running a similar education and
   > art centre or an artist-in-residency programme
   > . Familiarity with Lithuanian cultural and educational environment
   > . Competence in the Lithuanian language (for foreign nationals only)
   > . Other languages (French, German, Spanish, Russian)
   >
   > APPLICATION:
   > . Motivation letter
   > . Curriculum vitae
   > . Vision of a four year (2011-2014) NAC activity plan (activities must
   > be relevant to the NAC objectives)
   > . List of the most important recently administered education and art
   > projects (up to 5 projects,
   > including title, time, location, total budget, sources of funding,
   > number of administrative staff, responsibilities of the candidate)
   > . Other relevant information
   >
   > The application should be in English or Lithuanian.
   >
   > Address for applications: Vilnius Academy of Arts, Project Management
   > Office, room 202, Maironio 6, 01124 Vilnius, Lithuania or
   > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...> (please
   > write „Application: the NAC director' in the subject line).
   >
   > The application must reach the Academy no later than 3 May 2010 at
   > 4.00 pm Lithuanian time (GMT+2). If you chose to mail the application
   > by regular post, please, make sure it will reach the Academy before
   > the deadline.
   >
   > Telephone, Skype or (preferably) face-to-face interviews are expected
   > to be held the week commencing 10th or 17th May 2010.
   >
   > For further information please contact the Head of the Project
   > Management Office Daina Urbanavičienė (mrs) at
   > daina.urbanaviciene@... <mailto:daina.urbanaviciene@...>, cell
   > phone +370 616 55307.
   >
   > from e-artnow