Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Su Yaşamdır felsefesinden yola çıkarak Su ve hayata dair, su gibi saf ve doğru biilgileri size ulaştırmaya çalışıyoruz.

Burada ülkemizdeki tüm doğal su kaynakları başta olmak üzere, su firmalarımız, göllerimiz, akarsularımız, su ile ilişkili kurumlar, fuar ve organizasyonlar, yayınlar, sosyal sorumluluk çalışmaları, belediyelerin su ile ilgili faaliyetleri... suyun insan yaşamındaki önemi, su tasarrufu, su bilinci, kuraklık, Çölleşen Türkiye… gibi bir çok konuya yer vermeye çalışıyoruz..

Su konusu ilk başta tüm canlıları etkilemekte. Bu nedenle Su ile beraber çevre, sağlık gibi çok güncel konular da yer vereceğiz. Bu kapsamda HES, Nükleer enerji, çevre dostu teknolojilere yakından bakacağız, sizi bilgilendireceğiz.

http://www.subilgi.com

Group Information

 • 6
 • Advice
 • Jan 30, 2010
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • Only moderators can post messages.

Message History