Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

KIO ESTAS BONA JE GXI? (Parto 3)

Expand Messages
 • Bayo Afolaranmi
  Estimataj, Elacxeto estis pridiskutita en Parto 2 de cxi tiu seria studo de la pekliberita morto de Jesuo Kristo kiu igis la Sanktan Vendredon bona tago por
  Message 1 of 1 , Apr 10, 2005
   Estimataj,
   Elacxeto estis pridiskutita en Parto 2 de cxi tiu seria studo de la pekliberita morto de Jesuo Kristo kiu igis la Sanktan Vendredon bona tago por kristanoj kaj iu ajn kiu akceptas Jesuon Kriston kiel sian personan Savanton kaj Sinjoron. En cxi tiu parto de la studo, mi diskutos duan
   efektivigon de la morto - pacigon.
   KIO ESTAS BONA JE GXI? (Parto 3)
   (PACIGO)
   "[Kristo Jesuo] kiun Dio antaudifinis kiel repacigilon per fido en lia sango, por la elmontrado de Sia justeco per la pardono de la pekoj, antaue faritaj lau la toleremeco de Dio; por la elmontrado de Lia justeco en la nuna tempo, kaj ke Li estas mem justa, kaj estas la praviganto de tiu, kiu havas fidon en Jesuo" (Romanoj 3:25-26).
   Pacigo (cxi tie) simple signifas la forigon de kolero per la oferado de donaco, au kontentigi dion. Tio estas necesa cxar estas kolero de Dio (Nombroj 14:18; 2 Kroniko 36:16; Psalmo 7:11;
   Jesaja 13:13; Jehxezkel 20:8; Amos 1:3, Johano 3:36; Romanoj 1:18; 5:9; Kolosanoj 3:6; Apokalipso 6:16). Cxi tiu kolero estas kontrau la pekoj de la homaro. Cxiu homo estas pekanto je Dio. Dio estas Dio de justeco (Jesaja 30:18; Malahxi 2:17). Li malamas pekon kaj venigos al jugxo cxiun faron (Predikanto 12:14). Por ke iu persono estu senkulpigita de sia krimo, Dio devas esti
   pacigita. Por kontentigi la justajn postulojn de Dio, Liajn sanktecon kaj justecon, la pekoj de homo devas esti pekliberigitaj.
   En la Malnova Testamento, la homoj devis oferi je la Tago de Pekliberigo kaj sursxprucigi la sangon de la oferita besto sur la Fermoplaton en la Plej Sankta Sanktejo. La sango kovras la Fermoplaton simbolante ke ilia peko "jam estis kovrita" (Levidoj 16; Hebreoj 9:5). La besto oferita jam estis anstatauajxo por la homoj.
   Jesuo Kristo estas nia oferita Safido [Sxafido]kiu "forigas la koleron" de niaj pekoj per Sia morto (Romanoj 3:25; Hebreoj 2:17; 1 Johano 2:2; 4:10). Pro cxi tio, Dio estas kontentigita, ni ne plu estos jugxitaj (Romanoj 8:1). Ni estas justigitaj (Romanoj 5:9). Cxar Kristo jam pagis la
   pagon (elacxeton), niaj pekoj "estas kovritaj" kaj la kolero de Dio estas forigita (Romanoj 5:9) (pacigo). Dio povas aludita kiel justa Dio kaj samtempe kiel justiganta Dio. Kiel la oferitaj bestoj de la Malnova Testamento estas anstatauajxoj por la popolo Izraela, tiel same Jesuo Kristo estas nia Anstatauulo (2 Korintanoj 5:21; Hebreoj 9:28; 1 Petro 2:24; 1 Johano. 2:2; 4:10).
   Cxar pacigo estas al Dio, gxiaj rezultoj ankau estas enfokusigitaj je Dio. Per pacigo kiel unu el la efektivigoj de la morto de Jesuo Kristo, Dio estas justigita pardoninte pekon; donante justecon al ni (Romanoj 3:25-26); kaj donante cxiujn benojn de graco al ni.
   Gxis venonta semajno dum mi konkludos klarigonta [finos klarigonte]la trian efektivigon kiu igis la  Sanktan Tagon bona tago por kristanoj kaj iu ajn kiu akceptas Jesuon Kriston kiel sian personan Savanton kaj Sinjoron. Gxis.
   Je la servo de Dio,
   Bayo Afolaranmi (Pastoro).
   PS
   Sendu viajn komentojn kaj rimarkojn pri cxi tiu seria studo rekte al mi au kopiu min cxe spiritualdigest@... au spiritualdigest@.... Dio benu vin!!!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.