Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: MAYA :)

Expand Messages
 • inci kutay
  iste super ornek bir aile.... hani genelde insanlar evde cocuk olunca kopeklerini terk eder ya da almak istemezler ya... mehtap hanim ve esi.,aksine... bir
  Message 1 of 2 , Dec 1, 2008
   iste super ornek bir aile....
   hani genelde insanlar evde cocuk olunca kopeklerini terk eder ya da almak istemezler ya...
   mehtap hanim ve esi.,aksine...
   bir ogullari ve henuz bir kac aylik bebeklerine ragmen, gecen pazar geldiler, merkezimizi gezdiler ve irlanda setterimizle
   evlerine donduler...
   mehtap hanimin mailini ve resimleri buyuk bir mutluluk ve keyifle sizlerle paylasiyoruz...
   Subject: MAYA :)
   Date: Sun, 30 Nov 2008 21:16:08 +0000

   Deniz Hanım merhabalar,
    
   Kusura bakmayın yogunlugum nedeniyle bir türlü resim gönderemedim size...ama günümüz artık epey bir yogun.....bebek, çocuk ve köpek :D
   Köpegimizi sizden aldıktan sonra veterinere götürdük, kendisi ufaklıgımızı iki gün misafir etti...aşıları, iç dış parazitleri ve banyosu yapıldıktan sonra hanımefendimizi evimizle tanıştırdık. Şimdiye kadar her şey çok güzel gitti...ancak Maya (adını öyle koyduk) herhalde çok fazla işkence gördü ki, yabancılardan bilhassa erkeklerden çok korkuyor. genel yapısı da çok ürkek...en küçük ani hareketimizde korkuyor...kuyruk iki bacak arasında saklanıyor...inşallah bu korkumuzu atacagız....güzel gelişmelerimizde oldu ama,mesela otur yat komutlarını ögrendik :)
   Maya çok akıllı bir köpek. her şeyi anlıyor gibi. mesela bebegin odasına bir kere gelme dedik o gündür o odaya kapıdan bakıyor içeriye girmiyor.
   Ektede resimlerimizi de bulabilirsiniz..
   İlginiz için çok teşekkür ederim
    
   Sevgilerle,
    
   Mehtap LEVENT   Windows Live Messenger ile kendinizi anında ifade edin! Windows Live Messenger!

   Windows Live Messenger'ın için ücretsiz güncelleştirme! Buraya tıkla!

   __________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 3644 (20081126) __________

   The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

   http://www.eset.com


   I am using the Free version of SPAMfighter
   We are a community of 5.7 million users fighting spam.
   SPAMfighter has removed 23073 of my spam emails to date.
   The Professional version does not have this message
  • ozun bayindir
   Bizim kızımızda aynı Maya gibi,sanırım Olive de çok işkence görmüş,o da erkeklerden özellkle iri-yarı ve siyah giyimlilerden felaket
   Message 2 of 2 , Dec 1, 2008
    Bizim kýzýmýzda ayný Maya gibi,sanýrým Olive de çok iþkence görmüþ,o da erkeklerden özellkle iri-yarý ve siyah giyimlilerden felaket korkuyor...uzun halat þeklinde bir oyuncaðý var mesela eve ilk geldiði günlerde onu elime alýnca dayak yiyecekmiþ gibi yere yapýþýrdý,ezilip-büzülürdü,oysa artýk onun bir ucundan ben bir ucundan o çekiyor ve oynuyoruz...yaþadýklarý travmalarý atlatmalarý biraz zaman alýcak ama sonunda Maya nýnda Olive inde ve diðer arkadaþlarýnýnda hakettikleri mutluluðu sýcacýk ortamlarda bulmasýný diliyorum...
    Ayrýca þunu belirtmek isterim bir çok insan hayvanla çocuðu birarada düþünemez,Maya nýn ailesi çok güzel bir þeye imza atmýþ bence,çocuklarý harika bir dostla büyüyecek. birde bu konuyla alakalý bir video ekliyorum,herkese sevgiler...
     
    inci kutay <incikutay@...> wrote:
    iste super ornek bir aile....
    hani genelde insanlar evde cocuk olunca kopeklerini terk eder ya da almak istemezler ya...
    mehtap hanim ve esi.,aksine. ..
    bir ogullari ve henuz bir kac aylik bebeklerine ragmen, gecen pazar geldiler, merkezimizi gezdiler ve irlanda setterimizle
    evlerine donduler...
    mehtap hanimin mailini ve resimleri buyuk bir mutluluk ve keyifle sizlerle paylasiyoruz. ..
    Subject: MAYA :)
    Date: Sun, 30 Nov 2008 21:16:08 +0000

    Deniz Haným merhabalar,
     
    Kusura bakmayýn yogunlugum nedeniyle bir türlü resim gönderemedim size...ama günümüz artýk epey bir yogun.....bebek, çocuk ve köpek :D
    Köpegimizi sizden aldýktan sonra veterinere götürdük, kendisi ufaklýgýmýzý iki gün misafir etti...aþýlarý, iç dýþ parazitleri ve banyosu yapýldýktan sonra hanýmefendimizi evimizle tanýþtýrdýk. Þimdiye kadar her þey çok güzel gitti...ancak Maya (adýný öyle koyduk) herhalde çok fazla iþkence gördü ki, yabancýlardan bilhassa erkeklerden çok korkuyor. genel yapýsý da çok ürkek...en küçük ani hareketimizde korkuyor...kuyruk iki bacak arasýnda saklanýyor... inþallah bu korkumuzu atacagýz....gü zel geliþmelerimizde oldu ama,mesela otur yat komutlarýný ögrendik :)
    Maya çok akýllý bir köpek. her þeyi anlýyor gibi. mesela bebegin odasýna bir kere gelme dedik o gündür o odaya kapýdan bakýyor içeriye girmiyor.
    Ektede resimlerimizi de bulabilirsiniz. .
    Ýlginiz için çok teþekkür ederim
     
    Sevgilerle,
     
    Mehtap LEVENT


    .


   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.