Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ÇÏÚæ áå pray for him

Expand Messages
 • maha
  سلام عليكم توفي والد زميلنا محمد بغدادي والعزاء اليوم السبت 3/1/2009 بمسجد الصباح بالهرم
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2009
  • 0 Attachment
   ÓáÇã Úáíßã
   ÊæÝí æÇáÏ ÒãíáäÇ ãÍãÏ ÈÛÏÇÏí æÇáÚÒÇÁ Çáíæã ÇáÓÈÊ 3/1/2009 ÈãÓÌÏ ÇáÕÈÇÍ
   ÈÇáåÑã ÈÚÏ ÕáÇÉ ÇáÚÔÇÁ
   ÇÏÚæÇ áå ÈÇáÑÍãÉ
   ÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.