Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ramadan karem

Expand Messages
 • maha
  ramadan karem,kol sana antom taibeen السلام عليكم على فكرة يا جماعة احنا مواعدنا فى رمضان من 9 إلى 4 قبل
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2008
  • 0 Attachment
   ramadan karem,kol sana antom taibeen
   ÇáÓáÇã Úáíßã
   Úáì ÝßÑÉ íÇ ÌãÇÚÉ ÇÍäÇ ãæÇÚÏäÇ Ýì ÑãÖÇä ãä 9 Åáì 4 ÞÈá ÇáÇÝØÇÑ æÈäÝÊÍ
   ßãÇä ÈÚÏ ÇáÇÝØÇÑ ãä 8 Çáì 11
   ÚäæÇä ÇáÌãÚíÉ:-
   19ÔÇÑÚ ÇáäÇÏì ÇáÑíÇÖì ÎáÝ ÈÑÌ ÇáÇØÈÇÁ Çæá ÝíÕá
   35689721Ê


   æÌÒÇßã Çááå ßá ÎíÑ

   ãåÇ
   0105136760
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.