Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Diskussioner, information och nyheter som har att göra med Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv). Även allmänna diskussioner och information om Ryssland, Ukraina och Vitryssland samt evenemangstips.


För mer information om innehåll och regler på listan se Skruvs webbplats.

Klicka här för att läsa listdeltagarnas personliga presentationer.Klicka på Links i vänsterkanten för att se Skruvlistans länksamling.

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages from new members require approval.
  • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History