Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [sig] Irene Turnau book on Clothing ... and more polish books

Expand Messages
 • Cezary Wyszynski
  Dear Re-enactors I have plenty of books and artcicles scanned (by me and my friends during last 11 years) I chose some you may be interested please see a list
  Message 1 of 7 , Feb 4, 2005
   Dear Re-enactors

   I have plenty of books and artcicles scanned (by me and my friends during
   last 11 years)
   I chose some you may be interested
   please see a list below
   I would like to share them with you... but I have no possibilty to put such
   amount of files on a server for downloading
   this list contains 2,6 GB of files .. (by the way .. I have scanned
   historical, archeological and ethnological materials for 60 GB :) from
   roman times to II world war)

   Please find someone from your SIG society, who can put them on the ftp
   server. I can burn those files on CDs and send them to USA.
   ( how many of SIG member in % are from America ?)

   There is one problem - violation of copyright .. but very small one in my
   opinion, when we are sharing it for free
   since there is no posibility to buy those books in polish book-strorages,
   there is no chance even to buy them from shop of PAN - Polish Academy of
   Science (they have no left for sale)
   also PAN is not interested in reprinting those books again :(

   list:

   R. Palasios-Fierdandiec - Moskowskoje Strielcy 17 wieka
   T. Dobrzeniecki - Tryptyk z Plawna
   Z. Stefanska - Polskie Ubiory Wojskowe z 16 i 17 wieku
   M. Maciejewski - Bron palna wojsk polskich 1797-1831
   J. Szemesler - Artylleryja
   K. Stronczynski - Monety Piastow i Jagiellonow
   A. Samsonowicz - Wytworczosc skorzana w Polsce wczesnofeudalnej
   I. Turnau - European Occupational Dress
   I. Turnau - History of Dress in Central and Eastern Europe form 16th to 18th
   M. Bartkiewicz - Polski Ubior do 1684 roku
   Maria Gutkowska-Rychlewska - Historia Ubiorow
   A. Nadolski - Bron i stroj rycerstwa polskiego w sredniowieczu
   A. Nadolski - Fasciculi archaeologiae historicae v. VIII
   A. Nadolski - Polska technika wojskowa do 1500 roku
   L. Kajzer - Uzbrojenie i ubior rycerski w sredniowiecznej Malopolsce
   M. Dembinska - Food and Drink in Medieval Poland
   M. Glosek - Miecze Sredniowieczne z Ziem Polskich
   A. Nadolski - Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej 1350-1450
   M. Glosek - Miecze Srodkowoeuropejskie X - XV wiek
   A. Nowakowski - Arms and Armour in the Medieval Teutonic Order's State in
   Prussia
   A. Nowakowski - Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej 1450-1500
   A. Wasiliew - Wojska Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w Bitwie pod Grunwaldem
   H. Paner - Gdanszczanie na pielgrzymkowych szlakach w XIV i XV w
   I. Dzys - Kulikowskaja Bitwa 1380
   M. Glosek - Znaki i napisy na mieczach sredniowiecznych w Polsce
   Z. Zygulski - Bron w Dawnej Polsce
   K. Turska - Ubior dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonow
   M. Glosek - Poznosredniowieczna bron obuchowa w zbiorach polskich
   Prace zebrane - bezkrolewie w Polsce 1382-84
   Z. Zygulski - Sredniowieczna zbroja szydercza
   Z. Ameisenowa - Kodeks Baltazara Behema
   A. Nadolski - Polskie sily zbrojne w czasach Boleslawa Chrobrego
   A. Nadolski - Studia nad uzbrojeniem polski X-XII wiek
   Drewniaja Rus - zamok, gorod, sielo
   Historia Kultury Materialnej Polski - tom I
   Historia Kultury Materialnej Polski - tom II
   Historia Kultury Materialnej Polski - tom III
   I. Dzys - Liedowoje Morie 1242
   J. Hauzinski - Muzulmanska sekta asasynow
   J. Zak - Pochodzenie mieczow wikinskich
   Lucja Okulicz-Kozaryn - Finowie zachodni
   M. Gorjelik - Wojny Kijewskoj Rusi IX - XI
   W. Hensel - Slowianszczyzna Wczesnosredniowieczna


   best regards
   Cezary Wyszynski
  • Susan Koziel
   I can probably put them onto a server for people. I m in Canada btw. I also have a friend that publishes books that other publishers don t want to print
   Message 2 of 7 , Feb 4, 2005
    I can probably put them onto a server for people.

    I'm in Canada btw.

    I also have a friend that publishes books that other
    publishers don't want to print provided he can buy or
    lease the printing rights.

    If you can email me privately at kataryna_dragonweaver
    @ yahoo.com
    (remove the spaces between the @ and the words)

    I will send you a mailing address.
    -Kataryna


    --- Cezary Wyszynski <cezar@...> wrote:
    > Dear Re-enactors
    >
    > I have plenty of books and artcicles scanned (by me
    > and my friends during
    > last 11 years)
    > I chose some you may be interested
    > please see a list below
    > I would like to share them with you... but I have no
    > possibilty to put such
    > amount of files on a server for downloading
    > this list contains 2,6 GB of files .. (by the way
    > .. I have scanned
    > historical, archeological and ethnological materials
    > for 60 GB :) from
    > roman times to II world war)
    >
    > Please find someone from your SIG society, who can
    > put them on the ftp
    > server. I can burn those files on CDs and send them
    > to USA.
    > ( how many of SIG member in % are from America ?)
    >
    > There is one problem - violation of copyright ..
    > but very small one in my
    > opinion, when we are sharing it for free
    > since there is no posibility to buy those books in
    > polish book-strorages,
    > there is no chance even to buy them from shop of PAN
    > - Polish Academy of
    > Science (they have no left for sale)
    > also PAN is not interested in reprinting those books
    > again :(
    >
    > list:
    >
    > R. Palasios-Fierdandiec - Moskowskoje Strielcy 17
    > wieka
    > T. Dobrzeniecki - Tryptyk z Plawna
    > Z. Stefanska - Polskie Ubiory Wojskowe z 16 i 17
    > wieku
    > M. Maciejewski - Bron palna wojsk polskich 1797-1831
    > J. Szemesler - Artylleryja
    > K. Stronczynski - Monety Piastow i Jagiellonow
    > A. Samsonowicz - Wytworczosc skorzana w Polsce
    > wczesnofeudalnej
    > I. Turnau - European Occupational Dress
    > I. Turnau - History of Dress in Central and Eastern
    > Europe form 16th to 18th
    > M. Bartkiewicz - Polski Ubior do 1684 roku
    > Maria Gutkowska-Rychlewska - Historia Ubiorow
    > A. Nadolski - Bron i stroj rycerstwa polskiego w
    > sredniowieczu
    > A. Nadolski - Fasciculi archaeologiae historicae v.
    > VIII
    > A. Nadolski - Polska technika wojskowa do 1500 roku
    > L. Kajzer - Uzbrojenie i ubior rycerski w
    > sredniowiecznej Malopolsce
    > M. Dembinska - Food and Drink in Medieval Poland
    > M. Glosek - Miecze Sredniowieczne z Ziem Polskich
    > A. Nadolski - Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej
    > 1350-1450
    > M. Glosek - Miecze Srodkowoeuropejskie X - XV wiek
    > A. Nowakowski - Arms and Armour in the Medieval
    > Teutonic Order's State in
    > Prussia
    > A. Nowakowski - Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej
    > 1450-1500
    > A. Wasiliew - Wojska Wielkiego Ksiestwa Litewskiego
    > w Bitwie pod Grunwaldem
    > H. Paner - Gdanszczanie na pielgrzymkowych szlakach
    > w XIV i XV w
    > I. Dzys - Kulikowskaja Bitwa 1380
    > M. Glosek - Znaki i napisy na mieczach
    > sredniowiecznych w Polsce
    > Z. Zygulski - Bron w Dawnej Polsce
    > K. Turska - Ubior dworski w Polsce w dobie
    > pierwszych Jagiellonow
    > M. Glosek - Poznosredniowieczna bron obuchowa w
    > zbiorach polskich
    > Prace zebrane - bezkrolewie w Polsce 1382-84
    > Z. Zygulski - Sredniowieczna zbroja szydercza
    > Z. Ameisenowa - Kodeks Baltazara Behema
    > A. Nadolski - Polskie sily zbrojne w czasach
    > Boleslawa Chrobrego
    > A. Nadolski - Studia nad uzbrojeniem polski X-XII
    > wiek
    > Drewniaja Rus - zamok, gorod, sielo
    > Historia Kultury Materialnej Polski - tom I
    > Historia Kultury Materialnej Polski - tom II
    > Historia Kultury Materialnej Polski - tom III
    > I. Dzys - Liedowoje Morie 1242
    > J. Hauzinski - Muzulmanska sekta asasynow
    > J. Zak - Pochodzenie mieczow wikinskich
    > Lucja Okulicz-Kozaryn - Finowie zachodni
    > M. Gorjelik - Wojny Kijewskoj Rusi IX - XI
    > W. Hensel - Slowianszczyzna Wczesnosredniowieczna
    >
    >
    > best regards
    > Cezary Wyszynski
    >
    >
    >
    >
   • Mark S. Wolf (Janushonis, Zikowski)
    Dear Cezary, I could probably host the titels I have listed below I only have a amall ftp site and I m mainly interested in the costume stuff. if you can email
    Message 3 of 7 , Feb 5, 2005
     Dear Cezary,

     I could probably host the titels I have listed below I only have a amall ftp site and I'm
     mainly interested in the costume stuff. if you can email me the files one at a time over a
     several day period

     presswolf at comcast dot net (presswolf@...)

     Thanks

     Mark


     > list:
     >
     > Z. Stefanska - Polskie Ubiory Wojskowe z 16 i 17 wieku
     > M. Bartkiewicz - Polski Ubior do 1684 roku
     > Maria Gutkowska-Rychlewska - Historia Ubiorow
     > A. Nadolski - Bron i stroj rycerstwa polskiego w sredniowieczu
     > A. Nadolski - Polska technika wojskowa do 1500 roku
     > L. Kajzer - Uzbrojenie i ubior rycerski w sredniowiecznej Malopolsce
     > A. Nowakowski - Uzbrojenie w Polsce sredniowiecznej 1450-1500
     > K. Turska - Ubior dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonow
     > Historia Kultury Materialnej Polski - tom I
     > Historia Kultury Materialnej Polski - tom II
     > Historia Kultury Materialnej Polski - tom III
     > A. Nadolski - Polskie sily zbrojne w czasach Boleslawa Chrobrego
     > M. Glosek - Miecze Sredniowieczne z Ziem Polskich
     > M. Glosek - Znaki i napisy na mieczach sredniowiecznych w Polsce
     > Z. Ameisenowa - Kodeks Baltazara Behema
    • Cezary Wyszynski
     Hello Please give me this ftp site data (host, login, password) and I will start uploading there .. my scans Cezary Dear Cezary, I could probably host the
     Message 4 of 7 , Feb 12, 2005
      Hello

      Please give me this ftp site data (host, login, password) and I will start uploading there .. my scans

      Cezary

      Dear Cezary,

      I could probably host the titels I have listed below I only have a amall ftp site and I'm
      mainly interested in the costume stuff. if you can email me the files one at a time over a
      several day period


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Mark S. Wolf (Janushonis, Zikowski)
      Try transfering them derectly to http://192.168.0.100/~markwolf/
      Message 5 of 7 , Feb 13, 2005
       Try transfering them derectly to http://192.168.0.100/~markwolf/
      • Cezary Wyszynski
       Hello ... 1. its not a ftp site 2. trying get to this site I got: Network is unreachable Cezar
       Message 6 of 7 , Feb 14, 2005
        Hello

        > Try transfering them derectly to http://192.168.0.100/~markwolf/

        1. its not a ftp site
        2. trying get to this site I got: Network is unreachable

        Cezar
       • Mark S. Wolf (Janushonis, Zikowski)
        Ok I think I figured it out FTP: 68.41.115.27 login: markwolf Pass: hutton try this but I am moving on Mpnday so it will be down for about 2 weeks after that
        Message 7 of 7 , Feb 16, 2005
         Ok I think I figured it out

         FTP: 68.41.115.27
         login: markwolf
         Pass: hutton

         try this but I am moving on Mpnday so it will be down for about 2 weeks after that
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.