Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

(SF)3 - "Tentakler"

Föreningens syfte är att främja seriös diskussion och upplysning om dessa genrer; gärna i samverkan med universitet och med kopplingar till aktuell forskning inom exempelvis litteraturhistoria, filmvetenskap, språk, astronomi och andra relaterade vetenskaper. Den lokala verksamheten förväntas utgöras av allt ifrån rent sociala cafe/pubmöten till mer ordnade föreläsnings- och seminarieaktiviteter samt temadagar.
Nationella nätdiskussioner kan med fördel föras på forumet www.fandom.se

Föreningen har sitt säte i Göteborg, är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden. Den bildades 2004-10-27 och blev 2005-05-18 en kårförening under FFS vid Göteborgs Universitet, Sverige.

Group Information

 • 45
 • Swedish
 • May 25, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History