Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

AdamPlewa??? Fwd: [Yoga-Tantra] PRZeczytaj to

Expand Messages
 • Prema Dharmin
  Czy kto¶ mo¿e zna inkwizycyjnego peda³a Adama Plewe, któremu palma odbija ewidentnie z sektofobi± padaj±c± kompletnie na mózg czy raczej jego
  Message 1 of 7 , Nov 15, 2005
  • 0 Attachment
   Czy kto¶ mo¿e zna inkwizycyjnego peda³a Adama Plewe, któremu palma odbija ewidentnie z sektofobi± padaj±c± kompletnie na mózg czy raczej jego pozosta³o¶ci?
   Pozdrawim
   Moderator Sekty-PL

   adam.plewa@... wrote:
   X-Apparently-To: kaivalyam108@... via 66.163.178.158; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
   X-Originating-IP: [66.94.237.51]
   Return-Path: <sentto-8118553-1654-1131805111-kaivalyam108=yahoo.com@...>
   Authentication-Results: mta321.mail.scd.yahoo.com
   from=yahoogroups.com; domainkeys=pass (ok)
   Received: from 66.94.237.51 (HELO n22a.bulk.scd.yahoo.com) (66.94.237.51)
   by mta321.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
   Comment: DomainKeys? See http://antispam.yahoo.com/domainkeys
   DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=lima; d=yahoogroups.com;
   b=dSbG7zPWcy22/nRCGZDHIMlTqNkGQYY0t18pdBlxK0MZ+HsDPrVVXx1tb3pWbGJ/c98yqu0lgqMp/sHOqpbIxHqgOF/3vhVYdzSL4eyjndicggzsO4CQV3ey3r0GbWMu;
   Received: from [66.94.237.57] by n22.bullet.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:33 -0000
   Received: from [127.0.0.1] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
   Received: from [66.218.69.6] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
   Received: from [66.218.66.31] by mailer6.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
   X-Yahoo-Newman-Property: groups-email-2
   X-Sender: adam.plewa@...
   X-Apparently-To: joga-pl@yahoogroups.com
   Received: (qmail 5496 invoked from network); 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
   Received: from unknown (66.218.66.167)
   by m25.grp.scd.yahoo.com with QMQP; 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
   Received: from unknown (HELO zamek.gda.pl) (193.242.104.194)
   by mta6.grp.scd.yahoo.com with SMTP; 12 Nov 2005 14:18:27 -0000
   Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
   by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 8E441C5C1C
   for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
   Received: from zamek.gda.pl ([127.0.0.1])
   by localhost (zamek.gda.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
   id 15431-01 for <joga-pl@yahoogroups.com>;
   Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
   Received: from mailviaweb.delfnet.pl (localhost [127.0.0.1])
   by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 06BBDC5C19
   for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
   Received: from 217.153.93.218 (proxying for 192.168.18.20)
   (SquirrelMail authenticated user adam.plewa@...);
   by mailviaweb.delfnet.pl with HTTP;
   Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
   Message-ID: <49684.217.153.93.218.1131805087.squirrel@217.153.93.218>
   To: joga-pl@yahoogroups.com
   User-Agent: SquirrelMail/1.4.3a
   X-Mailer: SquirrelMail/1.4.3a
   X-Priority: 3 (Normal)
   Importance: Normal
   X-Virus-Scanned: by mks_vir at zamek.gda.pl
   X-Originating-IP: 193.242.104.194
   X-eGroups-Msg-Info: 1:7:0:1
   From: adam.plewa@...
   Sender: joga-pl@yahoogroups.com
   MIME-Version: 1.0
   Mailing-List: list joga-pl@yahoogroups.com; contact joga-pl-owner@yahoogroups.com
   Delivered-To: mailing list joga-pl@yahoogroups.com
   List-Id: <joga-pl.yahoogroups.com>
   Precedence: bulk
   List-Unsubscribe: <mailto:joga-pl-unsubscribe@yahoogroups.com>
   Date: Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
   Subject: [Yoga-Tantra] PRZeczytaj to
   Reply-to: joga-pl@yahoogroups.com
   Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
   Content-Transfer-Encoding: 8bit
   Content-Length: 923

   jestescie band± naiwnych i niedorobionych cweli,wasz guru Mohan by³
   dymany na wszyskiech mo¿liwe sposoby w pierdlu.Wy natomiast traktujecie t±
   kupe ³ajna jako swój wzór do na¶ladowania.Wasze
   pierdololenie,medytacje,3oko i inne to przyk³ad nato ¿e potrzebujecie
   lekarza





   Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
  • Prema Dharmin
   Módlmy sie!!! Niech Adam Plewa ciężko choruje Niech go nieszczęście prześladuje! Niechaj mu zycie jest ruiną Niech wszyscy bliscy mu wyginą! szamani od
   Message 2 of 7 , Nov 15, 2005
   • 0 Attachment
    Módlmy sie!!!
    Niech Adam Plewa ciê¿ko choruje
    Niech go nieszczê¶cie prze¶laduje!
    Niechaj mu zycie jest ruin±
    Niech wszyscy bliscy mu wygin±!

    szamani od czarów mówi±, ¿e tak dobrze siê za takich odmawia, bo jak na takie plewy ludzkiego rodzaju nieszczê¶cia spadaj± to plewy nie maja czasu na zaspokajanie swych pedalskich chuci!!!


    Prema Dharmin <kaivalyam108@...> wrote:
    Czy kto¶ mo¿e zna inkwizycyjnego peda³a Adama Plewe, któremu palma odbija ewidentnie z sektofobi± padaj±c± kompletnie na mózg czy raczej jego pozosta³o¶ci?
    Pozdrawim
    Moderator Sekty-PL

    adam.plewa@... wrote:
    X-Apparently-To: kaivalyam108@... via 66.163.178.158; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
    X-Originating-IP: [66.94.237.51]
    Return-Path: <sentto-8118553-1654-1131805111-kaivalyam108=yahoo.com@...>
    Authentication-Results: mta321.mail.scd.yahoo.com
    from=yahoogroups.com; domainkeys=pass (ok)
    Received: from 66.94.237.51 (HELO n22a.bulk.scd.yahoo.com) (66.94.237.51)
    by mta321.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
    Comment: DomainKeys? See http://antispam.yahoo.com/domainkeys
    DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=lima; d=yahoogroups.com;
    b=dSbG7zPWcy22/nRCGZDHIMlTqNkGQYY0t18pdBlxK0MZ+HsDPrVVXx1tb3pWbGJ/c98yqu0lgqMp/sHOqpbIxHqgOF/3vhVYdzSL4eyjndicggzsO4CQV3ey3r0GbWMu;
    Received: from [66.94.237.57] by n22.bullet.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:33 -0000
    Received: from [127.0.0.1] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
    Received: from [66.218.69.6] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
    Received: from [66.218.66.31] by mailer6.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
    X-Yahoo-Newman-Property: groups-email-2
    X-Sender: adam.plewa@...
    X-Apparently-To: joga-pl@yahoogroups.com
    Received: (qmail 5496 invoked from network); 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
    Received: from unknown (66.218.66.167)
    by m25.grp.scd.yahoo.com with QMQP; 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
    Received: from unknown (HELO zamek.gda.pl) (193.242.104.194)
    by mta6.grp.scd.yahoo.com with SMTP; 12 Nov 2005 14:18:27 -0000
    Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 8E441C5C1C
    for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
    Received: from zamek.gda.pl ([127.0.0.1])
    by localhost (zamek.gda.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
    id 15431-01 for <joga-pl@yahoogroups.com>;
    Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
    Received: from mailviaweb.delfnet.pl (localhost [127.0.0.1])
    by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 06BBDC5C19
    for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
    Received: from 217.153.93.218 (proxying for 192.168.18.20)
    (SquirrelMail authenticated user adam.plewa@...);
    by mailviaweb.delfnet.pl with HTTP;
    Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
    Message-ID: <49684.217.153.93.218.1131805087.squirrel@217.153.93.218>
    To: joga-pl@yahoogroups.com
    User-Agent: SquirrelMail/1.4.3a
    X-Mailer: SquirrelMail/1.4.3a
    X-Priority: 3 (Normal)
    Importance: Normal
    X-Virus-Scanned: by mks_vir at zamek.gda.pl
    X-Originating-IP: 193.242.104.194
    X-eGroups-Msg-Info: 1:7:0:1
    From: adam.plewa@...
    Sender: joga-pl@yahoogroups.com
    MIME-Version: 1.0
    Mailing-List: list joga-pl@yahoogroups.com; contact joga-pl-owner@yahoogroups.com
    Delivered-To: mailing list joga-pl@yahoogroups.com
    List-Id: <joga-pl.yahoogroups.com>
    Precedence: bulk
    List-Unsubscribe: <mailto:joga-pl-unsubscribe@yahoogroups.com>
    Date: Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
    Subject: [Yoga-Tantra] PRZeczytaj to
    Reply-to: joga-pl@yahoogroups.com
    Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    Content-Length: 923

    jestescie band± naiwnych i niedorobionych cweli,wasz guru Mohan by³
    dymany na wszyskiech mo¿liwe sposoby w pierdlu.Wy natomiast traktujecie t±
    kupe ³ajna jako swój wzór do na¶ladowania.Wasze
    pierdololenie,medytacje,3oko i inne to przyk³ad nato ¿e potrzebujecie
    lekarza





    Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.

    YAHOO! GROUPS LINKS







    _____________________________________________________
    http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
    http://www.geocities.com/legaba2003/
    http://www.zb.eco.pl/
    http://www.anandamarga.pl/
    http://www.anarchizm.glt.pl/
    _____________________________________________________
    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

    Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
    With the Best Regards,

    PREMA DHARMIN
    kaivalyam108@...

    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
    BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
    _____________________________________________________


    Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
   • Prema Dharmin
    http://www.nie.com.pl/main.php?dzial=akt&id=591 Wspania³y link do poczytania o prawdziwej SEKCIE!!!! Prema Dharmin wrote:
    Message 3 of 7 , Nov 15, 2005
    • 0 Attachment
     http://www.nie.com.pl/main.php?dzial=akt&id=591

     Wspania³y link do poczytania o prawdziwej SEKCIE!!!!


     Prema Dharmin <kaivalyam108@...> wrote:
     Módlmy sie!!!
     Niech Adam Plewa ciê¿ko choruje
     Niech go nieszczê¶cie prze¶laduje!
     Niechaj mu zycie jest ruin±
     Niech wszyscy bliscy mu wygin±!

     szamani od czarów mówi±, ¿e tak dobrze siê za takich odmawia, bo jak na takie plewy ludzkiego rodzaju nieszczê¶cia spadaj± to plewy nie maja czasu na zaspokajanie swych pedalskich chuci!!!


     Prema Dharmin <kaivalyam108@...> wrote:
     Czy kto¶ mo¿e zna inkwizycyjnego peda³a Adama Plewe, któremu palma odbija ewidentnie z sektofobi± padaj±c± kompletnie na mózg czy raczej jego pozosta³o¶ci?
     Pozdrawim
     Moderator Sekty-PL

     adam.plewa@... wrote:
     X-Apparently-To: kaivalyam108@... via 66.163.178.158; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
     X-Originating-IP: [66.94.237.51]
     Return-Path: <sentto-8118553-1654-1131805111-kaivalyam108=yahoo.com@...>
     Authentication-Results: mta321.mail.scd.yahoo.com
     from=yahoogroups.com; domainkeys=pass (ok)
     Received: from 66.94.237.51 (HELO n22a.bulk.scd.yahoo.com) (66.94.237.51)
     by mta321.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Sun, 13 Nov 2005 12:12:42 -0800
     Comment: DomainKeys? See http://antispam.yahoo.com/domainkeys
     DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws; s=lima; d=yahoogroups.com;
     b=dSbG7zPWcy22/nRCGZDHIMlTqNkGQYY0t18pdBlxK0MZ+HsDPrVVXx1tb3pWbGJ/c98yqu0lgqMp/sHOqpbIxHqgOF/3vhVYdzSL4eyjndicggzsO4CQV3ey3r0GbWMu;
     Received: from [66.94.237.57] by n22.bullet.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:33 -0000
     Received: from [127.0.0.1] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
     Received: from [66.218.69.6] by s1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
     Received: from [66.218.66.31] by mailer6.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 12 Nov 2005 14:18:31 -0000
     X-Yahoo-Newman-Property: groups-email-2
     X-Sender: adam.plewa@...
     X-Apparently-To: joga-pl@yahoogroups.com
     Received: (qmail 5496 invoked from network); 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
     Received: from unknown (66.218.66.167)
     by m25.grp.scd.yahoo.com with QMQP; 12 Nov 2005 14:18:29 -0000
     Received: from unknown (HELO zamek.gda.pl) (193.242.104.194)
     by mta6.grp.scd.yahoo.com with SMTP; 12 Nov 2005 14:18:27 -0000
     Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
     by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 8E441C5C1C
     for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
     Received: from zamek.gda.pl ([127.0.0.1])
     by localhost (zamek.gda.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
     id 15431-01 for <joga-pl@yahoogroups.com>;
     Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
     Received: from mailviaweb.delfnet.pl (localhost [127.0.0.1])
     by zamek.gda.pl (Postfix) with ESMTP id 06BBDC5C19
     for <joga-pl@yahoogroups.com>; Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
     Received: from 217.153.93.218 (proxying for 192.168.18.20)
     (SquirrelMail authenticated user adam.plewa@...);
     by mailviaweb.delfnet.pl with HTTP;
     Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
     Message-ID: <49684.217.153.93.218.1131805087.squirrel@217.153.93.218>
     To: joga-pl@yahoogroups.com
     User-Agent: SquirrelMail/1.4.3a
     X-Mailer: SquirrelMail/1.4.3a
     X-Priority: 3 (Normal)
     Importance: Normal
     X-Virus-Scanned: by mks_vir at zamek.gda.pl
     X-Originating-IP: 193.242.104.194
     X-eGroups-Msg-Info: 1:7:0:1
     From: adam.plewa@...
     Sender: joga-pl@yahoogroups.com
     MIME-Version: 1.0
     Mailing-List: list joga-pl@yahoogroups.com; contact joga-pl-owner@yahoogroups.com
     Delivered-To: mailing list joga-pl@yahoogroups.com
     List-Id: <joga-pl.yahoogroups.com>
     Precedence: bulk
     List-Unsubscribe: <mailto:joga-pl-unsubscribe@yahoogroups.com>
     Date: Sat, 12 Nov 2005 15:18:07 +0100 (CET)
     Subject: [Yoga-Tantra] PRZeczytaj to
     Reply-to: joga-pl@yahoogroups.com
     Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
     Content-Transfer-Encoding: 8bit
     Content-Length: 923

     jestescie band± naiwnych i niedorobionych cweli,wasz guru Mohan by³
     dymany na wszyskiech mo¿liwe sposoby w pierdlu.Wy natomiast traktujecie t±
     kupe ³ajna jako swój wzór do na¶ladowania.Wasze
     pierdololenie,medytacje,3oko i inne to przyk³ad nato ¿e potrzebujecie
     lekarza





     Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.



     _____________________________________________________
     http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
     http://www.geocities.com/legaba2003/
     http://www.zb.eco.pl/
     http://www.anandamarga.pl/
     http://www.anarchizm.glt.pl/
     _____________________________________________________
     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

     Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
     With the Best Regards,

     PREMA DHARMIN
     kaivalyam108@...

     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
     BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
     _____________________________________________________


     Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.

    • Prema Dharmin
     z Ozonu. Piszą o nim wiersze, śpiewają piosenki. Zwracają się do niego panie profesorze , choć nie ma tytułu naukowego Mówią o nim nasz dobrodziej ,
     Message 4 of 7 , Nov 20, 2005
     • 0 Attachment
      z Ozonu.

      Pisz± o nim wiersze, ¶piewaj± piosenki. Zwracaj± siê do niego "panie
      profesorze", choæ nie ma tytu³u naukowego
      Mówi± o nim "nasz dobrodziej", "najwiêkszy cz³owiek ¶wiata". Tysi±ce Polaków
      ka¿de jego s³owo przyjmuje jak objawienie. Któ¿ to taki? Jan Kwa¶niewski,
      lekarz z Ciechocinka. Autor best-sellerów sprzedaj±cych siê w setkach
      tysiêcy egzemplarzy i duchowy przywódca rosn±cego w si³ê Bractwa
      Optymalnych.
      REKLAMA Czytaj dalej


      To niebezpieczny cz³owiek - mówi pani Krystyna. - Chyba jaki¶ sekciarz.... A
      moja rodzina pad³a jego ofiar± - trzês±cymi siê ze zdenerwowania rêkami
      wk³ada okulary i pokazuje plik papierów. - O, tutaj... Wystarczy
      przeczytaæ...


      Pani Krystyna ma komplet publikacji Kwa¶niewskiego: jego ksi±¿ki o diecie,
      trzytomowy zbiór odpowiedzi na listy "wielbicieli", nawet ksi±¿kê kucharsk±.
      Wycinki prasowe, ulotki. Nic tajnego, wszystko ogólnodostêpne: w
      ksiêgarniach, w publicznych bibliotekach i w Internecie. I dlatego pani
      Krystyna nie mo¿e zrozumieæ, czemu nikogo prócz niej nauczanie
      Kwa¶niewskiego nie bulwersuje.

      Zdrowy schabowy

      Co proponuje ludziom doktor? To, co lubi±. Schabowego, boczek, kapustê ze
      s³onin±. ¯adnej zieleniny, ciemnego chleba, soków warzywnych i podobnych
      ¶wiñstw. A ze s³odyczy tylko staropolskie serniki z olbrzymi± ilo¶ci± jaj i
      mas³a lub podobnie "ciê¿kie" s³odko¶ci. Wszystko to mo¿na popiæ kawk±,
      alkoholem. Palenia doktor zasadniczo nie zaleca, ale do 20 sztuk dziennie to
      jego zdaniem "ilo¶æ antynowotworowa".

      Mo¿e nie by³oby w tym nic strasznego, bo i tak spora czê¶æ Polaków w ten
      sposób siê od¿ywia. Ale Kwa¶niewski przekona³ ludzi, ¿e taka dieta to wynik
      jego badañ naukowych. - Niewolników zamienia w ludzi, biednych w
      niebiednych, nieszczê¶liwych w szczê¶liwych, oty³ych w szczup³ych,
      wychudzonych te¿ w szczup³ych, z³ych w dobrych, chorych w zdrowych -
      powtarza doktor.

      Dziêki temu zyska³ setki tysiêcy zwolenników. Wed³ug jego danych Optymalnych
      jest w Polsce ponad 2 mln. Najwiêcej na ¦l±sku. I ich rzesza wci±¿ ro¶nie.

      Córka i ziêæ pani Krystyny przeszli na dietê optymaln± dwa lata temu.

      - Pocz±tkowo to siê nawet cieszy³am. Bo ta moja córka to siê ci±gle
      g³odzi³a. A to dieta hollywoodzka, a to Diamondów. A wtedy nagle
      o¶wiadczy³a, ¿e jajka s± zdrowe i bigos, i ¿e cz³owiek nie powinien chodziæ
      g³odny. No, to pomy¶la³am: zm±drza³a - opowiada pani Krystyna. Na czym
      naprawdê polega dieta Kwa¶niewskiego, przekona³a siê dopiero, kiedy
      pojecha³a do córki na ¶wiêta.

      - Przywioz³am domowy makowiec, a dla dzieci pomarañcze i banany. A córka te
      wszystkie owoce od razu do ¶mieci wyrzuci³a. Powiedzia³a, ¿e to trucizna -
      pani Krystyna wyci±ga zdjêcia wnuków. Patryk ma dziewiêæ lat, wówczas
      siedem. A Zuzia, teraz sze¶cioletnia, wtedy by³a jeszcze malutka.

      - Patrzy³am z przera¿eniem, jak córka i ziêæ wmuszaj± im te wszystkie
      t³uszcze. I ka¿± popijaæ ¶mietan±. ¯adnych witamin, marchewki, buraczka,
      nic...

      Pani Krystyna wróci³a do domu i przez pó³ roku s³a³a córce do Szczecina
      wycinane z czasopism artyku³y o zdrowym ¿ywieniu. Odwrotn± poczt± dostawa³a
      peany na cze¶æ Kwa¶niewskiego i b³agania, by w koñcu zadba³a o swoje
      zdrowie, oczywi¶cie przechodz±c na dietê optymaln±.

      - Gdy odwiedzi³am ich w tym roku, to kazali mi na pamiêæ mego mê¿a
      przysiêgaæ, ¿e "zm±drzejê" i ¿e pójdê do takiego ich lekarza. Bo oni
      wszystko maj± swoje: lekarzy, o¶rodki wypoczynkowe, piekarnie - opowiada
      pani Krystyna. - Odmówi³am. To wtedy ziêæ mi z grubej rury wypali³, ¿e jak
      nie przejdê na tê ich dietê, to zbawienia nie dost±piê, bo to, co mówi
      doktor Kwa¶niewski, to prawda w Biblii zapisana. I wtedy to ju¿ zrozumia³am,
      o co chodzi. To po prostu tak jak sekta.

      T³usta droga do nieba

      Rzeczywi¶cie, nawet wyznawcy Kwa¶niewskiego przyznaj±, ¿e o Biblii mówi on
      du¿o i chêtnie. W¶ród interpretatorów ¶wiêtej ksiêgi doktor przoduje pod
      wzglêdem dos³owno¶ci. Jab³ko, za którego zjedzenie przegnano pierwszych
      rodziców z raju, by³o niczym wiêcej jak tylko owocem, potêpianym w diecie
      optymalnej zlepkiem wêglowodanów i witamin.

      "A ludzie czytaj± i nie rozumiej±. Bóg przekaza³ tylko jedno przykazanie:
      "nie jedz tego, com ci kaza³, aby¶ nie jad³". Ten jeden grzech spowodowa³
      powszechnie wadliw± strukturê i czynno¶æ mózgów ludzkich. Ten grzech siê
      dziedziczy i ten grzech jest przyczyn± wszystkich grzechów".

      Wiedzê o prawdziwych boskich zamiarach oprócz Kwa¶niewskiego posiadali przez
      wieki nieliczni wtajemniczeni. Na przyk³ad staro¿ytni kap³ani. Pozostawiali
      j± jednak dla siebie. Ni¿sze klasy z premedytacj± karmione by³y kasz±,
      zielskiem i innym dla byd³a przeznaczonym ¶wiñstwem. Czego przyk³adem by³a
      biblijna manna - zdaniem doktora zabójcza dla organizmu - "wytwarzana przez
      przeszkolonych kap³anów w specjalnym generatorze i sk³adem zbli¿ona do diety
      wspó³czesnych Japoñczyków".

      ¦wiat zmierza³ wiêc ku nieuchronnej zag³adzie, ale na szczê¶cie pojawi³ siê
      Kwa¶niewski, który "najpierw naszemu biednemu, upodlonemu narodowi", a potem
      reszcie ¶wiata chce prawdê przekazaæ.

      "W Biblii napisano bowiem, ¿e dopiero gdy ludzie sami zbuduj± zapowiadane
      Królestwo Bo¿e na ziemi, Pan Zastêpów odwiedzi ziemiê, zaprosi ludzi na
      ucztê z t³usto¶ci, z wina czerwonego, z t³usto¶ci ze szpikiem i przeka¿e
      ludziom tajemnicê ¿ycia wiecznego. Uczta nie ma byæ z owoców, jarzyn,
      chleba, cukru czy miodu".

      A wiêc nie bêdzie ona udzia³em "korytkowców", czyli wszystko¿ernych i innych
      pogardzanych przez Optymalnych gatunków zjadaczy chleba. A szczególnie -
      znienawidzonych wegetarian.

      Na szczê¶cie Kwa¶niewski zwyk³ zdanie zmieniaæ do¶æ czêsto. Na przyk³ad
      ostatnio stwierdzi³, ¿e winê za wynaturzony sposób od¿ywiania ponosz± nie
      pierwsi rodzice, ale potop, podczas którego zginê³y wszystkie - prócz
      ocalonych na arce - zwierzêta. Zale¿nie od okoliczno¶ci zwyk³ twierdziæ a to
      ¿e ¯ydzi s± nacj± zdegenerowan± przez zakaz jedzenia najzdrowszej pod
      s³oñcem wieprzowiny, a to ¿e upodobaniu do w±tróbki zawdziêczaj±
      starozakonni "m±dro¶æ tysi±cleci" i ¿yciow± zaradno¶æ. Z równ± ³atwo¶ci±
      doktor ¿ongluje cytatami z Herodota, Arystotelesa i Staszica.

      Optymalni w awangardzie

      - Tylko ten, kto przeszed³ ju¿ na dietê optymaln±, potrafi to zrozumieæ -
      Jacek, 30-letni akwizytor, gdy mówi o swojej optymalno¶ci, zaczyna siê
      gor±czkowaæ. - Mózg zaczyna ci chodziæ jak ¿yleta, zmys³y siê wyostrzaj±.


      Nawet w ³ó¿ku jest d³u¿ej i lepiej - zwierza siê. Jacka ¿ycie wieczne nie
      bardzo interesuje.

      Woli to doczesne. I ¶wiêcie wierzy, ¿e ju¿ niebawem Optymalni stan± siê
      przewodni± si³± ¶wiata. On te¿ bêdzie w awangardzie.

      Na razie w tej sprawie pewne jest tylko to, ¿e doktor Kwa¶niewski ma ambitne
      plany. Jakie? Dok³adnie nie wiadomo. Czêsto sugeruje, ¿e wie du¿o wiêcej,
      ale jeszcze nie nadszed³ czas, by to wyjawiæ. Stanie siê tak, gdy Optymalni
      bêd± liczniejsi.

      - Jeden z najlepszych kandydatów na prezydenta proponowa³ mi stanowisko
      g³ównego doradcy i tekê ministerialn±, ale siê nie zgodzi³em - zwierza siê
      Kwa¶niewski.

      Zdaniem pani Krystyny doktor chce utworzyæ ruch religijny. Dlatego tak
      czêsto mówi o szukaniu prawdziwej m±dro¶ci:

      "Aby znale¼æ, trzeba stworzyæ dla swojego organizmu i swojego mózgu takie
      warunki zaopatrzenia [czyli przej¶æ na dietê optymaln± - przyp. red.], aby
      mózg móg³ wiedzieæ, a nie móg³ mieæ pogl±dów czy wiary. Tylko taki mózg mo¿e
      zbudowaæ zdrow± (elektromagnetyczn±) duszê, która umie szukaæ, szuka i
      znajduje. Tylko taka dusza potrafi odbieraæ informacje z >Tam<. Tylko taka
      dusza mo¿e >Tam< wysy³aæ swoje pytania i tylko taka dusza mo¿e odbieraæ
      odpowiedzi na swoje pytania przesy³ane z >Tam<. Bóg kocha m±dro¶æ - durniów
      nie potrzebuje, niepotrzebni mu s± >cisi i pokornego serca< ani >ubodzy
      duchem<. Cichymi, pokornego serca i ubogimi duchem s± owce i barany".

      - Pewnego dnia pewnie o¶wiadczy, ¿e ju¿ odbiera informacje z "Tam" -
      ironizuje pani Krystyna.

      Jacek uwa¿a jednak, ¿e to objawienie doktora bêdzie dotyczy³o przejêcia
      w³adzy w kraju. Kwa¶niewski napisa³ przecie¿:

      "Oddolne zorganizowanie siê w Stowarzyszeniu Bractw Optymalnych, które ma za
      cel g³ówny dobro ca³ego Narodu, dowodzi, ¿e stosuj±cy ¿ywienie optymalne nie
      widz± mo¿liwo¶ci skutecznego dzia³ania w istniej±cych partiach i innych
      strukturach, gdy¿ wiedz±, jak postêpowaæ nale¿y".

      Powsta³ ju¿ nawet program Komitetu Wyborczego "Optymalni". Jego podstawowym
      za³o¿eniem by³o wprowadzenie ¿ywienia optymalnego we wszystkich podleg³ych
      samorz±dom terytorialnym jednostkach: ¿³obkach, przedszkolach, domach opieki
      itd. Kolejnym: rozwi±zanie wszystkich istniej±cych fundacji. Wybory
      przegrali (w rozmowie z "Ozonem" doktor odcina siê teraz od tej inicjatywy.
      Jego zdaniem byli to "farbowani" Optymalni).

      Jacek nie uwa¿a, by przymusowe ¿ywienie optymalne mog³o ³amaæ czyjekolwiek
      prawa obywatelskie. T³umaczy: - Ci, którzy zaczn± tak je¶æ, od razu to
      zrozumiej±.

      Za zupe³nie oczywiste uwa¿a te¿ to, ¿e wszystkie fundacje charytatywne
      karmi±ce dzieci "jakim¶ gównem" nale¿y szybko zlikwidowaæ, a ich twórców
      poci±gn±æ do odpowiedzialno¶ci. Dodaje, ¿e przy okazji wyjd± na jaw i inne
      przekrêty. - Sukces polityczny Optymalnych jest nieunikniony. My mamy o
      wiele wiêksze mo¿liwo¶ci intelektualne - podkre¶la. I szybko dodaje - bo
      edukacjê zakoñczy³ w IV klasie zaocznego technikum - ¿e nie bêd± siê liczy³y
      ¿adne dyplomy, wystarczy tylko m±dro¶æ, jak± cz³owiek, stosuj±c dietê
      optymaln±, nabywa w sposób naturalny.

      - A wszyscy inni maj± tylko naukowe tytu³y, pogl±dy i zdegenerowane mózgi -
      cytuje za Kwa¶niewskim. I podkre¶la, ¿e doktor, najm±drzejszy z ludzi,
      ¿adnych tytu³ów naukowych nie posiada, choæ powinien mieæ "piêæ Nobli".

      Jaroszewicz siê przekona³...

      Na szczê¶cie Kwa¶niewski ma Nobla w g³êbokim powa¿aniu, bo "przyznaj± go za
      g³upstwa". Podobnie inne tytu³y naukowe. Nie ukrywa, ¿e jest tylko zwyk³ym
      lekarzem medycyny. - Po ukoñczeniu studiów na Wojskowej Akademii Medycznej
      zosta³em skierowany do pracy w sanatorium jako dietetyk. Mierzy³em, wa¿y³em,
      liczy³em przeró¿ne produkty. Pozna³em ich sk³ad chemiczny, studiowa³em diety
      ró¿nych narodów ¶wiata - wspomina. - A¿ w koñcu wydedukowa³em, co
      cz³owiekowi s³u¿y najbardziej...

      Jednak kiedy spróbowa³ objawiæ te rewelacje, ¶wiat medyczny obróci³ siê
      przeciwko niemu. Znalaz³ siê tylko "jeden rozumny" w osobie by³ego premiera
      Piotra Jaroszewicza - jak twierdzi Kwa¶niewski - zwolennika jego metody.
      Przekona³a go zw³aszcza jej ekonomiczno¶æ i mo¿liwo¶æ spo¿ytkowania
      pogardzanych przez naród podrobów. Dziêki rz±dowemu poparciu rozpoczêto
      podobno w 1974 roku badania nad diet± optymaln±. Ich wyniki potwierdzi³y
      ponoæ jej niesamowite w³a¶ciwo¶ci (jak utrzymuje doktor, pomaga ona na
      wszelkie mo¿liwe schorzenia). Co siê sta³o z wynikami badañ, trudno ustaliæ.
      Doktor Kwa¶niewski twierdzi, ¿e zosta³y z premedytacj± zatajone. Naukowcy z
      PAN - ¿e nigdy ich nie przeprowadzono.

      W Stanowisku Komitetu Terapii Wydzia³u VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii
      Nauk z 1999 r. 30 wybitnych naukowców (m.in. prof. Zbigniew Religa)
      autorytatywnie stwierdzi³o, ¿e dieta jest szkodliwa. W ¶wiecie medycznym
      Kwa¶niewski ma wielu zagorza³ych przeciwników.

      - Ja nie mogê mieæ przeciwników - wyg³asza tonem wy¿szo¶ci doktor - bo nikt
      z ¿yj±cych nie mo¿e siê ze mn± równaæ intelektualnie. Oni maj± pogl±dy, ja
      po prostu wiem - o¶wiadcza. Jego zdaniem niechêæ ¶wiata medycznego mo¿na
      wyt³umaczyæ prosto. Je¶li dziêki diecie Kwa¶niewskiego chorzy ozdrowiej±,
      lekarze zostan± bez pracy. W dodatku medycy s± korumpowani przez koncerny
      farmaceutyczne. Wystarczy³oby, ¿eby dieta optymalna uleczy³a tylko
      cukrzyków, a te ju¿ strac± miliony dolarów. Poza tym przeciwko
      Kwa¶niewskiemu spiskuje tak¿e lobby producentów s³odyczy i napojów
      gazowanych. - S± oni odpowiedzialni za ¶mieræ milionów ludzi. Bo chorych na
      raka, parkinsona, stwardnienie rozsiane i burgera mo¿na by uratowaæ za
      pomoc± diety - grzmi.

      Wed³ug doktora Optymalni na nowotwory praktycznie nie zapadaj±, a przypadki
      uzdrowieñ po zmianie diety liczone s± w dziesi±tkach tysiêcy. Wiele osób
      uwa¿a, ¿e zwolennicy doktora s± w stanie posun±æ siê daleko w obronie swoich
      przekonañ. Dr Lucyna Ostrowska z Podlaskiego O¶rodka Kardiologii i Leczenia
      Oty³o¶ci, która o¶mieli³a siê skrytykowaæ wysokot³uszczow± dietê, odbiera³a
      potem telefony z pogró¿kami.

      ...Lech Wa³êsa te¿

      Jeszcze kilka lat temu wiêkszo¶ci zwolenników doktora Kwa¶niewskiego
      nale¿a³o szukaæ w za¶wiatach. Ot, chocia¿by Jaros³awa Iwaszkiewicza, który
      go¶ci³ doktora w Stawisku i gotów by³ mu za³atwiæ absolutnie wszystko, choæ
      ten¿e przyby³ za pó¼no, by uratowaæ ¿ycie znanego literata. Do wyj±tków
      nale¿a³ ciesz±cy siê nadal dobrym zdrowiem prezydent Bill Clinton, ale on
      tylko "przes³a³ zakodowan± wiadomo¶æ, ¿e wszystko zrozumia³".

      Zapewne doktor d³ugo jeszcze pozosta³by nieznany, gdyby nie Marek Chyliñski,
      naczelny "Dziennika Zachodniego". Pozostaje tajemnic±, dlaczego ten
      szanowany w ¶rodowisku dziennikarz, szef jednej z najwiêkszych gazet
      regionalnych w Polsce, zwi±za³ siê z Kwa¶niewskim. Pragmatycy twierdz±, ¿e
      wyczu³ ¿y³ê z³ota, jak± jest "odkrycie" doktora. Ale wiele osób uwa¿a, ¿e po
      prostu uleg³ niezaprzeczalnej charyzmie Kwa¶niewskiego, a po nim uczyni³y to
      setki innych wykszta³conych, inteligentnych ludzi: lekarzy, chemików,
      nauczycieli, biznesmenów. Przekona³y ich dziesi±tki listów dziêkczynnych od
      uleczonych pacjentów, które drukowano na ³amach "Dziennika Zachodniego". I
      coraz to nowe ksi±¿ki tworzone przez duet Kwa¶niewski-Chyliñski.

      W¶ród Optymalnych rzeczywi¶cie zaczêli siê pojawiaæ ludzie znani i wp³ywowi.
      By³y prezydent Lech Wa³êsa zosta³ zwolennikiem diety Kwa¶niewskiego po
      trzydniowym pobycie w Centrum ¯ywienia Optymalnego. Od razu odstawi³
      insulinê, przez co mia³ powa¿ne k³opoty, które jednak go nie zniechêci³y.
      Dzi¶ ponoæ zapomnia³ o cukrzycy. - I od razu przecie¿ s³ychaæ, ¿e mówi tak
      jako¶ przytomniej - t³umaczy doktor. Na zje¼dzie Optymalnych w Szwajcarii
      Wa³êsom towarzyszy³ te¿ syn

      Jaros³aw, obecnie pose³ PO. Satyryk i piosenkarz Andrzej Rosiewicz u³o¿y³
      "Optymaln± czaczê", nieoficjalny hymn ruchu. Wed³ug doktora Kwa¶niewskiego
      dietê stosuj± tak¿e Roman K³osowski, Jerzy Kulej i genera³ Apoloniusz Golik.

      Z³oty interes

      - Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o pieni±dze - powtarza
      ¿yciow± m±dro¶æ pani Krystyna. - Pewnie tak jest i w przypadku
      Kwa¶niewskiego.

      Imperium doktora ma bowiem tak¿e wymiar finansowy. Dochody ze sprzeda¿y
      ksi±¿ek (w³a¶ciwie co roku ukazuje siê kolejna) to tylko ich skromna czê¶æ.
      Za wykorzystanie znaku firmowego p³ac± w³a¶ciciele pensjonatów i centrów
      odnowy, a tak¿e producenci optymalnej ¿ywno¶ci. I tak nie jest ona tania,
      nic dziwnego: przygotowuje siê j± z u¿yciem du¿ej ilo¶ci mas³a, jaj i ponoæ
      bez konserwantów. Czê¶æ tych wp³ywów nale¿y do doktora, reszta - do Bractwa
      Optymalnych, którym niepodzielnie rz±dzi jego syn Tomasz. I nie jest
      tajemnic±, ¿e doktor têpi wszystkich chc±cych zarabiaæ na diecie bez jego
      b³ogos³awieñstwa. Tak jest na przyk³ad z wydawcami "Optymalniaka" -
      konkurencyjnego dla oficjalnego miesiêcznika "Optymalni" - i w³a¶cicielami
      kilku Arkadii, czyli O¶rodków Leczenia Optymalnego.

      Kwa¶niewski nie chce ujawniæ szczegó³ów swoich finansów. - Sporo wydajê na
      dzia³alno¶æ naszych stowarzyszeñ i pomoc charytatywn± - o¶wiadcza.

      Na pytanie o swój maj±tek zaraz siê obrusza: - Jak kto¶ zazdro¶ci, to niech
      te¿ bêdzie m±dry i napisze takie ksi±¿ki!

      _________________________________________






      _____________________________________________________
      http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
      http://www.geocities.com/legaba2003/
      http://www.zb.eco.pl/
      http://www.anandamarga.pl/
      http://www.anarchizm.glt.pl/
      _____________________________________________________
      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

      Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
      With the Best Regards,

      PREMA DHARMIN
      kaivalyam108@...

      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
      BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
      _____________________________________________________


      Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
     • Prema Dharmin
      http://www.komnatadusz.ostrowiec.net.pl Satanisci w Ostrowcu Świetokrzyskim sa oprócz netu dobrze zorganizowani, duża grupa, kilka poziomów
      Message 5 of 7 , Nov 20, 2005
      • 0 Attachment
       http://www.komnatadusz.ostrowiec.net.pl
       Satanisci w Ostrowcu ¦wietokrzyskim sa oprócz netu dobrze zorganizowani, du¿a grupa, kilka poziomów zaawansowania!!! czy kto¶ ma wiecej informacji o liderach ruchu Satanistycznego w tej okolicy???


       _____________________________________________________
       http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
       http://www.geocities.com/legaba2003/
       http://www.zb.eco.pl/
       http://www.anandamarga.pl/
       http://www.anarchizm.glt.pl/
       _____________________________________________________
       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

       Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
       With the Best Regards,

       PREMA DHARMIN
       kaivalyam108@...

       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
       BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
       _____________________________________________________


       Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
      • Prema Dharmin
       CZY RÓŻNE GRUPY ŚWIATOPOGLĄDOWE I RELIGIJNE RZECZYWIŚCIE SĄ SEKTAMI? Art. 53. KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 r.
       Message 6 of 7 , Nov 22, 2005
       • 0 Attachment
        CZY RÓ¯NE GRUPY ¦WIATOPOGL¡DOWE I RELIGIJNE RZECZYWI¦CIE S¡ SEKTAMI?
        Art. 53. KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
        Tekst uchwalony 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe
        1. Ka¿demu zapewnia siê wolno¶æ sumienia i religii.

        2. Wolno¶æ religii obejmuje wolno¶æ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug w³asnego wyboru oraz uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie. Wolno¶æ religii obejmuje tak¿e posiadanie ¶wi±tyñ i innych miejsc kultu w zale¿no¶ci od potrzeb ludzi wierz±cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie siê znajduj±.

        3. Rodzice maj± prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. (...)

        4. Religia ko¶cio³a lub innego zwi±zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo¿e byæ przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo¿e byæ naruszona wolno¶æ sumienia i religii innych osób.

        5. Wolno¶æ uzewnêtrzniania religii mo¿e byæ ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeñstwa pañstwa, porz±dku publicznego, zdrowia, moralno¶ci lub wolno¶ci i praw innych osób.

        6. Nikt nie mo¿e byæ zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

        7. Nikt nie mo¿e byæ obowi±zany przez organy w³adzy publicznej do ujawnienia swojego ¶wiatopogl±du, przekonañ religijnych lub wyznania.
        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

        POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZ£OWIEKA
        Tekst uchwalony 10 grudnia 1948 przez Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych
        ARTYKU£ 18
        Ka¿dy cz³owiek ma prawo wolno¶ci my¶li, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodê zmiany wyznania lub wiary oraz swobodê g³oszenia swego wyznania lub wiary b±d¼ indywidualnie, b±d¼ wespó³ z innymi lud¼mi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
        ARTYKU£ 19
        Ka¿dy cz³owiek ma prawo wolno¶ci opinii i wyra¿ania jej; prawo to obejmuje swobodê posiadania niezale¿nej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i pogl±dów wszelkimi ¶rodkami, bez wzglêdu na granice.
        ARTYKU£ 20
        1. Ka¿dy cz³owiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania siê.
        2. Nikogo nie mo¿na zmuszaæ do nale¿enia do jakiego¶ stowarzyszenia.

        Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka


        TEKST TEN CZYTASZ Z W£ASNEJ, NIEPRZYMUSZONEJ WOLI I NA W£ASN¡ ODPOWIEDZIALNO¦Æ,
        nie mo¿esz wiêc mieæ do mnie pretensji, je¶li tre¶ci tu przedstawione oka¿± siê niezgodne z Twoimi przekonaniami religijnymi lub ¶wiatopogl±dowymi.

        Je¶li nie widzia³e¶ diab³a, spójrz na w³asne "ja" [D¿elal-uddin Rumi]


        Czy nie lepiej by³oby, zamiast têpiæ z³o, szerzyæ dobro? [Antoine Saint-Exupery]
        Religia przysz³o¶ci bêdzie religi± kosmiczn±. Przekroczy ona osobowego Boga i odrzuci dogmaty i teologiê. Bêdzie opieraæ siê na religijnym zrozumieniu, wyp³ywaj±cym z do¶wiadczania natury i duchowo¶ci jako pe³nej znaczenia jedno¶ci. Temu opisowi odpowiada buddyzm. Je¶li istnieje jakakolwiek religia, która jest w stanie podo³aæ wspó³czesnym wymaganiom nauki, jest ni± buddyzm. [Albert Einstein, Densal, Woodstock, N.Y. Vol. 5 No 1]
        To, ¿e w buddyzmie nie istnieje pojêcie Boga osobowego, wydaje mi siê najbardziej atrakcyjne. To znaczy, mo¿na wyznawaæ ¶wiatopogl±d naukowy i jednocze¶nie byæ buddyst±. [Czes³aw Mi³osz]

        Wci±¿ trwa wielka wrzawa wokó³ sekt, które rzekomo deprawuj± nam niewinne dzieci, a naiwnych doros³ych zwodz± na manowce. Wystarczy do wyszukiwarki wpisaæ to s³owo, a wyskoczy nam niezliczona ilo¶æ serwisów ostrzegawczych i innych instytucji powo³anych do mówienia nam, jak mamy ¿yæ, w co mamy wierzyæ i jaki jedynie-s³uszny ¶wiatopogl±d wyznawaæ.
        Co to w ogóle jest sekta? Encyklopedyczne definicje prezentuj± naukowe podej¶cie do zagadnienia. Tymczasem w mowie potocznej przywykli¶my rozumieæ pod tym has³em zupe³nie co innego.
        W powszechnym rozumieniu sekta to samozwañcza organizacja pseudoreligijna, poddaj±ca swych cz³onków praniu mózgu i/lub wyzyskowi ekonomicznemu. W Polsce za sektê uwa¿a siê ka¿de wyznanie i ka¿dy ¶wiatopogl±d inny, ni¿ katolicki, a nawet ka¿d± organizacjê handlow± rozprowadzaj±c± swe towary w systemie sprzeda¿y sieciowej. To, co o "sektach" wypisuj± internetowe serwisy ostrzegawcze mo¿e wprawiæ w najwy¿sze zdumienie i przera¿enie. Dowiedzia³am siê na przyk³ad, ¿e sekt± jest antropozofia, metoda Silvy, New Age, reiki, teozofia, ¯ycie Uniwersalne, radiestezja, astrologia, tarot, medycyna niekonwencjonalna, zio³olecznictwo, bioenergoterapia, akupunktura, homeopatia, wegetarianizm, medytacja, Amway, buddyzm, hinduizm, a nawet psychologia (!). Po prostu zgroza! Jednak bardzo trudno znale¼æ tam definicjê dok³adnie precyzuj±c±, czym w ogóle jest sekta. Po d³ugich poszukiwaniach w koñcu mi siê to uda³o. Oto ona (pobrana z jednej ze stron po¶wiêconych sektom):
        Sekta (CULT) - jest to grupa ludzi, która posiada strukturê typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodz±ce od osoby lub osób znajduj±cych siê na szczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej drogi do Boga, Nirwany, Raju, Ostatecznej Rzeczywisto¶ci, Pe³nego potencja³u, Drogi do szczê¶cia itd. Celem takiego oddzia³ywania jest uzyskanie pe³nego panowania nad swoimi cz³onkami i zatrzymanie ich na sta³e wewn±trz grupy.
        Definicja ta obejmuje sekty istniej±ce w obrêbie wielkich religii ¶wiata, ³±cznie z sektami nie maj±cymi pod³o¿a religijnego - sekty ekonomiczne, edukacyjne i psychologiczne.
        Nie chcê byæ z³o¶liwa, ale moim zdaniem definicja ta pasuje wrêcz idealnie do Ko¶cio³a Katolickiego: jest on organizacj± typu piramidowego (hierarchia) i posiada jak najbardziej autorytarne kierownictwo z papie¿em na szczycie. Watykan uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej drogi do Boga i do zbawienia. Równie¿ oczywistym celem oddzia³ywania KRK jest uzyskanie pe³nego panowania nad swoimi cz³onkami i zatrzymanie ich na sta³e wewn±trz grupy.
        Natomiast zupe³nie nie mo¿na stwierdziæ, kto stoi na czele "sekty" radiestetów, astrologów lub psychologów, nie wiadomo równie¿, kto mia³by dokonywaæ prania mózgów tych ludzi. Je¶li kto¶ z czytelników tej strony orientuje siê, kto za tym stoi to proszê mnie poinformowaæ.
        ¯eby rozwiaæ w±tpliwo¶ci podajê encyklopedyczn± definicjê sekty (Internetowa Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN):
        SEKTA [³ac.], w chrze¶cijañstwie termin pejoratywny na oznaczenie grupy wyznaniowej, która oddzieli³a siê od macierzystej organizacji ko¶cielnej dla zaznaczenia swojej odrêbno¶ci w kwestiach doktryny, liturgii i organizacji wspólnoty religijnej, tworz±c now± wspólnotê wyznaniow±, czêsto o cechach ekskluzywizmu; w religioznawstwie termin sekta oznacza najczê¶ciej grupê religijn± w obrêbie danej religii, ró¿ni±c± siê od innych grup swoistymi praktykami religijnymi oraz swoistym doborem pism kanonicznych z bogatej spu¶cizny tradycji religijnej, np. sekty buddyzmu chiñskiego, japoñskiego i koreañskiego w obrêbie buddyzmu.
        Tak wiêc z naukowego punktu widzenia sekta jest to grupa religijna, bêd±ca od³amem oficjalnej religii, a jej odstêpstwo najczê¶ciej spowodowane jest przekonaniem, ¿e oficjalny ko¶ció³ zatraci³ kontakt z prawd± zawart± w ¶wiêtych ksiêgach i pod±¿a niew³a¶ciw± drog±. Sekta uwa¿a wiêc, ¿e chroni czyst± wiarê i prawdê przed zapomnieniem lub wypaczeniem lub te¿, ¿e jest w posiadaniu nowej, objawionej prawdy, której oficjalna religia nie chce poznaæ ani przyswoiæ.
        Co ciekawe, chrze¶cijañstwo zaczyna³o swe istnienie jako niewielka sekta, która zerwa³a ze star± ¿ydowsk± tradycj±, by kultywowaæ naukê nowego nauczyciela, którym by³ Jezus z Nazaretu. Nie podoba³o siê to ani w³adzom ¶wieckim, zarówno ¿ydowskim, jak i rzymskim, ani kap³anom, wiêc jeszcze za ¿ycia Mistrza zaczê³y siê prze¶ladowania Jego uczniów i na¶ladowców. Sekta ta by³a znienawidzona i oskar¿ana przez Rzym o wszystko, co najgorsze. Dlatego w³a¶nie pierwsi chrze¶cijanie tak chêtnie byli rzucani lwom na po¿arcie i skazywani na przeró¿ne rodzaje mêczeñskiej ¶mierci.
        Czasy, w których rodzi³o siê chrze¶cijañstwo nie nale¿a³y do ³atwych. Rzym powoli chyli³ siê ku upadkowi, a ka¿de imperium rozpada siê w sposób bardzo dekadencki. Rodzi to upadek obyczajów i ogólne zdziczenie. Nawet w okresie rozkwitu imperium bardzo trudno jest utrzymaæ w nim porz±dek, poniewa¿ jest ono tworem niejednorodnym i zawsze wykazuje tendencjê do rozpadu. Aby utrzymaæ imperium potrzebne s± czêsto bardzo drastyczne metody dzia³ania (Zwi±zek Radziecki te¿ by³ imperium, a jakie metody zastraszania w nim stosowano wszyscy wiemy). ¯ydzi w Palestynie stanowili powa¿ne zagro¿enie dla Rzymu, poniewa¿ byli niepokorni i nie chcieli uznaæ praw rzymskich - ani ¶wieckich, ani religijnych, byli wiêc stale gnêbieni i nêkani przez rzymskich naje¼d¼ców. By³y to czasy, gdy ¿ycie ludzkie nie mia³o ¿adnej warto¶ci i cz³owieka mo¿na by³o zg³adziæ ³atwiej, ni¿ dzi¶ psa.
        Dlatego, je¶li kto¶ twierdzi, ¿e ¿yjemy dzi¶ w czasach najstraszniejszych z mo¿liwych powinien siê zdrowo stukn±æ w g³owê. Zapewniam was, ¿e ¿ycie w Palestynie za czasów rzymskiego imperium by³o nieporównanie straszniejsze. Proszê zwróciæ uwagê choæby na krzy¿e - czy dzi¶ krzy¿uje siê przestêpców lub wrogów politycznych? Czy wykonujemy publiczne egzekucje na gilotynie lub przez powieszenie? Dzi¶ jeste¶my tak humanitarni, ¿e w tzw. cywilizowanym, zachodnim ¶wiecie prawie znie¶li¶my karê ¶mierci, prawo miêdzynarodowe zakazuje tortur, a nasz kodeks karny chroni przed okrucieñstwem nawet zwierzêta, nie mówi±c ju¿ o dzieciach, kobietach i Murzynach, którzy do niedawna nie mieli ¿adnych praw.
        Za czasów Rzymu ka¿dy, kto chcia³ byæ wielkim i s³awnym wodzem musia³ dokonaæ tzw. "triumfu", a to wymaga³o zabicia przynajmniej 5000 ludzi. Zwa¿ywszy na mniejsz± ni¿ dzi¶ gêsto¶æ zaludnienia by³a to naprawdê ogromna liczba i nie³atwo by³o sprostaæ zadaniu. W dodatku by³a to sztuka dla sztuki, nie towarzyszy³a temu ¿adna ideologia - po prostu zabijano dla samego zabijania. Hitler, Stalin, Pol Pot czy Pinochet mieli przynajmniej jak±¶ teoriê, w imiê której mordowali, rzymscy wodzowie nie mieli ¿adnej, poza konieczno¶ci± mordowania barbarzyñców "na wszelki wypadek", bo jak wiadomo, gdyby ich nie zabito, mogliby zagroziæ bezpieczeñstwu imperium.
        Szczególnie bano siê ¯ydów, którzy skutecznie opierali siê obcym wp³ywom. Ten naród mia³ za sob± 1500 lat historii rozwoju w³asnej cywilizacji, przetrwa³ wszelkie prze¶ladowania, czasy tu³aczki i okresy podbojów i jako jeden z nielicznych w imperium rzymskim nie da³ siê zromanizowaæ, zachowa³ w³asny jêzyk, obyczaje oraz odrêbne, ca³kowicie w³asne prawo. W dodatku stale wznieca³ bunty i zamieszki. Rzymianie mieli z ¯ydami mnóstwo k³opotów i to w³a¶nie specjalnie dla nich wynale¼li krzy¿owanie buntowników.
        Sprawa uleg³a pogorszeniu, gdy sw± dzia³alno¶æ rozpocz±³ Jezus z Nazaretu. Zacz±³ On gromadziæ ogromne rzesze wyznawców, co oczywi¶cie nie mog³o pozostaæ niezauwa¿one. Nie bêdê siê tu rozwodziæ nad ¿yciem Jezusa, bo ten temat wszyscy chyba znaj±, a je¶li nie, to ³atwo mog± znale¼æ odpowiednie materia³y, zarówno te oficjalne (Ewangelie), jak i zupe³nie nieprawomy¶lne. Dzia³alno¶æ Jezusa by³a gro¼niejsza dla samych ¯ydów ni¿ dla Rzymian, poniewa¿ w pewnym sensie wystêpowa³ On przeciwko ¿ydowskiej tradycji i prawu. By³ wiêc dla nich buntownikiem. Historia pokaza³a, ¿e ¯ydzi nie przyjêli nauk Jezusa i pozostali przy dawnej tradycji do dzi¶. Ci, którzy pod±¿yli za Jezusem byli odszczepieñcami i stali siê za³o¿ycielami nowej sekty. Pocz±tkowo dzia³ali w ukryciu, a nawet w konspiracji, poniewa¿ grozi³y za to powa¿ne prze¶ladowania, ze ¶mierci± w³±cznie.
        Historia pocz±tków chrze¶cijañstwa jest s³abo znana wiêkszo¶ci wyznawców tej religii, miêdzy innymi z powodu jej celowego fa³szowania lub ukrywania. Oficjalnie obowi±zuj±cej wersji nie potwierdzaj± obiektywne badania historyków (kto chce znaæ prawdê historyczn± powinien ogl±daæ programy popularno-naukowe, np. na Discovery lub Planete). W ka¿dym razie formowanie siê wczesnego Ko¶cio³a nie oby³o siê bez wielkich sporów, k³ótni i intryg politycznych. Ostateczne zwyciêstwo odniós³ ¶w. Pawe³ ze swoim obozem i to jego nauki obowi±zuj± dzi¶ wyznawców katolicyzmu.
        Nasz obecny problem polega na tym, ¿e korzenie chrze¶cijañstwa tkwi± g³êboko w tradycji judejskiej, a ta jak wiadomo kszta³towa³a siê w atmosferze wszechogarniaj±cego zagro¿enia. ¯ydzi dotrwali do czasów obecnych tylko dziêki bezwzglêdnej wierno¶ci swej starej tradycji, ale ¿eby zachowaæ j± w postaci niezmienionej musieli ze wszystkich si³ broniæ siê przed wszelkimi, bardzo zreszt± silnymi wp³ywami ¶wiata zewnêtrznego. Jedynym sposobem, by odgrodziæ siê od tego wp³ywu by³o uznanie ca³ego ¶wiata za ¶miertelnego wroga, który mo¿e nie tylko pozbawiæ maj±tku czy ¿ycia, ale mo¿e skaziæ czym¶ znacznie gorszym ni¿ sama ¶mieræ. Tym straszakiem na odstêpców sta³o siê pojêcie "grzechu", który móg³ na wieczno¶æ pozbawiæ prawa do ogl±dania bo¿ego oblicza. Najskuteczniejsz± metod± obrony wydawa³o siê zara¿enie spo³eczeñstwa silnym lêkiem przed potworno¶ciami, w których nurzaj± siê okoliczne cywilizacje. Biblia a¿ huczy od opisów wszystkich mo¿liwych okropno¶ci, które szerz± siê w zdegenerowanym ¶wiecie (Sodoma, Gomora i historia przed potopem to te najbardziej znane).
        Sam Jezus nie zajmowa³ siê straszeniem, lecz nauczaniem i pomaganiem chorym i nieszczê¶liwym ludziom. Ten paranoiczny lêk zosta³ zapo¿yczony nie z Jego nauk, lecz z tradycji ¿ydowskiej, a nastêpnie przeszczepiony na grunt Ko¶cio³a. Jezus nie mówi³ o ogniu piekielnym i o wiecznym potêpieniu, lecz o miejscu, w którym ¯ydzi palili odpady i zw³oki.
        Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa pogr±¿y³a siê w ciemnocie i chaosie. Upad³a sztuka i wszelka kultura, toczy³y siê wojny, a Ko¶ció³ kszta³towa³ siê w¶ród sporów, intryg i k³ótni, które w koñcu doprowadzi³y do roz³amu. Powsta³ Ko¶ció³ Rzymsko-Katolicki i Ko¶ció³ Wschodni (Greko-Katolicki)
        Je¶li mia³abym wypowiedzieæ siê w kwestii, które czasy w dziejach naszej nowo¿ytnej cywilizacji by³y najstraszniejsze, to w moim przekonaniu by³y to w³a¶nie pocz±tki chrze¶cijañstwa i ¶redniowiecze, czyli okres w którym p³onê³y stosy, a Inkwizycja sia³a postrach. Na terenie Europy niszczono wszystkie tradycyjne kultury i si³± zaprowadzano now± religiê, topi±c, ¶cinaj±c i nabijaj±c na pal opornych. Wrogiem móg³ byæ ka¿dy, a zw³aszcza osoby ciesz±ce siê szacunkiem i mi³o¶ci± lokalnej spo³eczno¶ci. Przyk³adem mog± byæ babki znachorki, zwane wied¼mami. Okre¶lenie to nie mia³o obra¼liwego charakteru, wrêcz przeciwnie, wywodzi siê ono od s³owa "wiedza" - by³y to po prostu m±dre babki, posiadaj±ce wiedzê i umiejêtno¶ci lekarskie. Leczy³y chorych, przyjmowa³y porody i s³u¿y³y pomoc± w k³opotach. W pierwszej kolejno¶ci na zag³adê zostali skazani pogañscy kap³ani, a w nastêpnej babki. Oskar¿ano je o czary i konszachty z diab³em, a nastêpnie skazywano na stos. ¯eby utrzymaæ sw± w³adzê nowi kap³ani straszyli lud piek³em i wiecznym potêpieniem. Zapanowa³a psychoza strachu, ludzie bali siê siebie nawzajem, szpiegowano i donoszono. Kto nie doniós³ na s±siada obawia³ siê, ¿e s±siad doniesie na niego, wiêc bywa³o, ¿e obaj l±dowali na stosie obok siebie. Trwa³o to wystarczaj±co d³ugo, ¿eby lêk zagnie¼dzi³ siê w ludzkich duszach na sta³e.
        Mimo, ¿e od tamtej pory minê³o parê wieków ten lêk jest w nas stale obecny, a co znacznie gorsze jest on dziedziczny i przechodzi na nastêpne pokolenia. Donosicielstwo powoli zamar³o, stosy wygas³y, ale ¶miertelny lêk przed piek³em i wiecznym potêpieniem pozosta³ i w dalszym ci±gu jest ¿ywy w duszach niektórych ludzi.
        To w³a¶nie pod wp³ywem tego lêku wszêdzie doszukujemy siê diab³ów - w muzyce, sztuce, obcej kulturze, innej religii, astrologii, duchowym uzdrawianiu - we wszystkim tylko nie w sobie samych, nie w swojej w³asnej nienawi¶ci i nietolerancji, nie we w³asnej ciemnocie. Piek³o jest w rzeczywisto¶ci w nas samych, w tym, ¿e uwa¿amy nasz ¶wiatopogl±d za jedynie s³uszny, a nasz± kulturê za jedyn± w³a¶ciw±. Przypominamy ludzi ¶redniowiecza, którzy nie mieli telewizji i nie wiedzieli, ¿e na innych kontynentach ¿yj± ludzie podobni do nas. Ludzie, którzy rodz± siê i umieraj±, kochaj±, cierpi± i czcz± tego samego Boga, ale nazywaj± Go innym imieniem.
        A najzabawniejsze jest to, ¿e nazywamy "nasz± tradycj±" co¶, co zosta³o do nas sprowadzone z daleka i narzucone si³±. Zastanówmy siê przez chwilê, przecie¿ nasz± tradycj± by³o pogañstwo! Skoro mogli¶my uznaæ za swoj± tradycjê, która przyby³a do nas z dalekiej Palestyny, to dlaczego nie mo¿emy przyj±æ tradycji przyby³ej z Indii czy Tybetu? Przecie¿ to jest pozbawione wszelkiej logiki. Chyba, ¿e nie przyjmiemy jej dopóty, dopóki jej przedstawiciele nie zaczn± nas paliæ na stosach i nabijaæ na pal!
        Szanujê Mistrza Jezusa i Jego nauki pe³ne mi³o¶ci i m±dro¶ci, ale nie mogê poj±æ, jak mo¿na powo³ywaæ siê na nie krzewi±c nienawi¶æ i nietolerancjê wobec wszelkiej inno¶ci. Nie tego Jezus uczy³ i jestem pewna, ¿e patrzy na to wszystko z bólem i wielkim smutkiem.
        Ju¿ s³yszê tê wrzawê oburzonych g³osów: "Nie wiesz, co czuje rodzina cz³owieka który wst±pi³ do sekty!" Faktycznie, nie wiem. Mam trzech doros³ych synów, ale jestem spokojna, ¿e ¿aden z nich do sekty nie pójdzie. Dlaczego? Poniewa¿ nigdy ich nie ok³amywa³am, nie straszy³am piek³em i nie próbowa³am im narzuciæ si³± ¿adnego fa³szywego ¶wiatopogl±du ani zmusiæ do wiary w obra¿aj±ce ludzk± inteligencjê dogmaty. A przede wszystkim nie zainfekowa³am ich lêkiem.
        Z badañ psychologów wynika, ¿e do sekt wstêpuj± ludzie, którzy wzrastali w rodzinach, gdzie kultywowano fa³szyw± duchowo¶æ, gdzie religijno¶æ by³a na pokaz, a nie w sercu. Ludzie ci w procesie wychowania zostali ska¿eni lêkiem przed grzechem, potêpieniem i piek³em. Jednak przede wszystkim do sekt wstêpuj± ci, którzy nie otrzymali w domu prawdziwej mi³o¶ci ani zrozumienia, wiêc próbuj± tego szukaæ u guru. Do kogo macie wiêc pretensjê?
        A teraz zajrzyj proszê do któregokolwiek serwisu ostrzegaj±cego przed sektami i zobacz sam(a), ile tam jest paranoicznego lêku i wynikaj±cej z niego nienawi¶ci. To w³a¶nie lêk, a nie jakikolwiek inny czynnik rodzi nienawi¶æ, nietolerancjê, wojny i ¶mieræ. Gdyby¶my stosowali siê do tego, czego uczy³ Jezus ¿yliby¶my w mi³o¶ci i pokoju, a wokó³ panowa³by prawdziwy raj. Poniewa¿ jednak wci±¿ jeste¶my straszeni piek³em i wiecznym potêpieniem rozpêtujemy wojny, by móc nasyciæ siê z³udzeniem, ¿e oczyszczamy ¶wiat ze z³a, które czai sie wokó³ i które tylko czeka, by nas osaczyæ i zgubiæ. Tak wiêc os³awiona "cywilizacja ¶mierci" zrodzi³a siê ze ¼le pojêtej religijno¶ci i nietolerancji, a nie z mi³o¶ci i przebaczenia.
        Zapewniam pañstwa, ¿e psycholodzy, astrolodzy, bioenergoterapeuci i radiesteci nie tworz± ¿adnego kultu i nie odprawiaj± obrzêdów religijnych. Definicja sekty, a zw³aszcza "nowego ruchu religijnego" nie pasuje do nich w najmniejszym nawet stopniu. Nie ma czego¶ takiego jak msza psychologiczna, astrologiczna czy radiestezyjna i nikt nigdy czego¶ podobnego nie widzia³ i nie opisa³. Nie maj± ¿adnej organizacji, która kontrolowa³aby ich poczynania, a zw³aszcza nie maj± guru ani ¿adnego mistrza duchowego, który pra³by im mózgi lub nimi kierowa³.
        Astrologia, duchowe uzdrawianie ani radiestezja nie s± w ¿adnej mierze "nowymi religiami", poniewa¿ ani nie s± nowe, ani nie s± religi± (nawet w niczym jej nie przypominaj±). S± one o ca³e epoki starsze od religii katolickiej i od obecnej, nowo¿ytnej cywilizacji. Te dziedziny ludzkiej wiedzy i dzia³alno¶ci istnia³y zawsze i zawsze bêd± istnieæ równie¿ w przysz³o¶ci, gdy przeminie nie tylko katolicyzm, ale nawet nasza obecna cywilizacja.
        Dzi¶ s± to po prostu zawody - takie same jak ka¿dy inny zawód.
        Pozwolê sobie zacytowaæ tutaj fragment artyku³u napisanego przez pani± Mariê Graham, kierownika Sekcji Astrologii w Polskim Towarzystwie Psychotronicznym, która zosta³a poproszona o opracowanie charakterystyki zawodu astrologa: Centralny Instytut Ochrony Pracy wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Bankiem ¦wiatowym i British Council realizuje obecnie projekt "Opracowanie charakterystyk zawodowych do klasyfikacji zawodów i specjalno¶ci". Celem tego przedsiêwziêcia jest m.in. stworzenie zbioru szczegó³owych opisów poszczególnych zawodów p.t. "Informator o zawodach".
        Informator taki ju¿ wkrótce znajdzie siê we wszystkich urzêdach pracy i poradniach zawodowych dla doros³ych i m³odzie¿y na terenie ca³ej Polski. To wielotomowe kompendium stanowiæ bêdzie istotne ¼ród³o informacji dla osób poszukuj±cych pracy lub podejmuj±cych decyzjê o wyborze zawodu. W¶ród 546 zawodów wytypowanych do umieszczenia w tym banku danych znalaz³ siê (po raz pierwszy w Polsce!) zawód astrologa i bioenergoterapeuty.
        Ca³y artyku³ mo¿na przeczytaæ tutaj: Zawód numer 5150201
        Zawody te mo¿na uprawiaæ niezale¿nie od wyznawanej religii czy ¶wiatopogl±du.
        Metoda Silvy uczy sposobów radzenia sobie ze stresem i opanowywania sztuki szybkiego uczenia siê, reiki jest odmian± leczenia bioenergi±, natomiast medycyna niekonwencjonalna zajmuje siê ró¿nymi metodami przywracania zdrowia, takimi jak np. zio³olecznictwo, bioenergoterapia, hydroterapia, zdrowe od¿ywianie, akupunktura itp. Niektóre z tych metod stosuje równie¿ oficjalna medycyna, która powoli przekonuje siê o ich skuteczno¶ci. Nie ma w tym ¿adnych czarów i nie wymaga to odprawiania ¿adnych rytua³ów ani obrzêdów. Mog± siê tym zajmowaæ osoby dowolnego wyznania, a w¶ród uzdrowicieli i zielarzy jest wielu katolików.
        Buddyzm, hinduizm, islam i ró¿ne od³amy protestantyzmu s± oficjalnie uznawanymi religiami i maj± takie samo prawo do istnienia jak katolicyzm. Konstytucja gwarantuje "wolno¶æ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug w³asnego wyboru oraz uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie. Wolno¶æ religii obejmuje tak¿e posiadanie ¶wi±tyñ i innych miejsc kultu w zale¿no¶ci od potrzeb ludzi wierz±cych". Tak wiêc ka¿dy, kto spróbuje zak³ócaæ spokój wyznawców tych religii musi siê liczyæ z tym, ¿e mo¿e zostaæ postawiony przed s±dem i skazany, nawet na wiêzienie.
        Antropozofia, teozofia i ¯ycie Uniwersalne s± ruchami religijno-filozoficznymi. Odwa¿nie zerwa³y z Ko¶cio³em Katolickim i same poszukuj± prawdy i w³asnej ¶cie¿ki do Boga oraz na w³asny sposób zg³êbiaj± nauki Jezusa. Wolno im to robiæ, poniewa¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do w³asnych przemy¶leñ i poszukiwañ.
        ¯ADNA INSTYTUCJA RELIGIJNA NIE MA PRAWA OG£ASZAÆ, ¯E JEST JEDYNYM POSIADACZEM WIEDZY NA TEMATY DUCHOWE I JEDYN¡ ISTYTUCJ¡ GWARANTUJ¡C¡ ZBAWIENIE. JE¦LI TO ROBI, TO JEST GRO¬N¡, DESTRUKCYJN¡ SEKT¡ I POWINNA BYÆ PRAWNIE ZWALCZANA.
        Dopóki te ugrupowania nie powo³uj± do ¿ycia ¦wiêtej Inkwizycji, nie d±¿± do podpalania stosów, nie torturuj± i nie morduj± w imiê jedynie s³usznego ¶wiatopogl±du nikt nie ma prawa ich obra¿aæ ani prze¶ladowaæ.
        New Age jest spontanicznym, masowym i przez nikogo nie kierowanym ruchem spo³ecznym. Zrodzi³ siê jako reakcja wra¿liwych ludzi na z³o, w którym pogr±¿a siê ludzko¶æ zdominowana przez brutaln± filozofiê podporz±dkowywania sobie i bezwzglêdnego eksploatowania natury i ca³ej planety. Ludzko¶æ dosz³a do takiego etapu rozwoju, którego nie mo¿na kontynuowaæ, gdy¿ grozi to ogólno¶wiatow± katastrof± i zag³ad± ca³ego gatunku ludzkiego. Ruch New Age (czyli Nowa Era) powsta³ z inicjatywy osób zaniepokojonych kierunkiem rozwoju cywilizacji i pragn±cych obudziæ w mieszkañcach naszej planety refleksjê nad przysz³o¶ci±, któr± tworzymy dla siebie i naszych dzieci. Ruch New Age pragnie równo¶ci wszystkich czuj±cych istot, d±¿y do pokojowego wspó³¿ycia wszystkich narodów, ras i religii oraz do ratowania ¶rodowiska naturalnego. Ta filozofia pokrywa siê w pe³ni z naukami Mistrza Jezusa, nie jest wiêc sprzeczna z chrze¶cijañskim ¶wiatopogl±dem.
        Amway jest potê¿n± organizacj± handlow± zainteresowan± przede wszystkim pomna¿aniem zysków. Nie ma nic wspólnego z ¿adn± religi±. Prawdopodobnie stosuje techniki wp³ywania na psychikê swoich cz³onków, mo¿e nawet mo¿na to nazwaæ "praniem mózgu", robi to jednak nie po, by wci±gaæ ich do jakiegokolwiek kultu, lecz po to, by ich praca przynosi³a jak najwiêksze zyski finansowe. Skupia ludzi doros³ych, którzy wst±pili do tej organizacji dobrowolnie. Je¶li kto¶ poniós³ z tego powodu uszczerbek na zdrowiu lub honorze ma prawo dochodziæ swoich praw w s±dzie. Nie s±dzê, ¿eby ta, czy inne instytucje handlowe mog³y podlegaæ ko¶cielnej kontroli. Spraw± Ko¶cio³a jest czuwanie nad duszami, a nie kontrolowanie tego, co robi± doro¶li ludzie w czasie wolnym od uczestniczenia w niedzielnej mszy.
        Wszystkim walecznym "pogromcom sekt", których umys³y spowite s± mrokami duchowej nocy, a wspó³czuj±ce serca g³êboko u¶pione, dedykujê te pe³ne mi³o¶ci i nadziei s³owa:
        Nowa epoka przyniesie ze sob± odmianê serc. Tak jak o ¶wicie, gdy ustêpuj±ca niespiesznie noc roztacza szaro¶æ spowijaj±c± ¶wiat póki s³oñce nie rozb³y¶nie pe³ni± blasku, tak i nowa ¶wiadomo¶æ musi przej¶æ wiele faz, nim ostatecznie zwyciê¿y i opromieni ¶wiat swoim duchowym ¶wiat³em.
        Poniewa¿ coraz wiêcej jest osób, które oddaj± siê medytacji, ucz±c siê tego, jak wznie¶æ siê ponad ¶wiadomo¶æ cielesn±, ju¿ niebawem pojmiemy, ¿e jeste¶my dzieæmi tego samego ojca - jedynego, wspólnego nam wszystkim Boga. Stopniowo rozpadn± siê dziel±ce nas mury. Stworzymy ¶wiat, w którym ka¿dy najskromniejszy nawet cz³owiek znajdzie poszanowanie i opiekê.
        Jeste¶my ¶wiadkami ¶witu takiej duchowej rewolucji. W przeciwieñstwie do rewolucji politycznych, spo³ecznych czy ekonomicznych, tej rewolucji nie spowoduj± ¿adne czynniki zewnêtrzne, gdy¿ jej zarzewiem bêdzie jedynie gruntowna przemiana ¶wiadomo¶ci. W tej rewolucji nikt nie bêdzie nikogo "nawracaæ". W tej rewolucji sami siê odmienimy. Je¿eli uda nam siê przeprowadziæ tê wielk± zmianê, to przy¶pieszymy nadej¶cie nowej epoki i sami jeszcze zaznamy dobrodziejstw pe³nego jej blasku.
        [Darshan Singh]
        ---------------------------
        Tyle tekst Marii Sobolewskiej z netu:
        http://www.astro.eco.pl/sekta.html
        ______________________________



        _____________________________________________________
        http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
        http://www.geocities.com/legaba2003/
        http://www.zb.eco.pl/
        http://www.anandamarga.pl/
        http://www.anarchizm.glt.pl/
        _____________________________________________________
        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

        Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
        With the Best Regards,

        PREMA DHARMIN
        kaivalyam108@...

        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
        BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
        _____________________________________________________


        Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
       • Prema Dharmin
        Sektofobia to Psychiczna Choroba! Lęk jako objaw wchodzi w skład bardzo wielu zespołów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lękowej wówczas,
        Message 7 of 7 , Dec 2, 2005
        • 0 Attachment
         Sektofobia to Psychiczna Choroba!
         Lêk jako objaw wchodzi w sk³ad bardzo wielu zespo³ów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lêkowej wówczas, gdy objaw ten góruje w obrazie klinicznym nad wszystkimi innymi albo stanowi jedyn± lub niemal jedyn± jego tre¶æ. Tak siê rzecz ma w FOBIACH. Fobie maj± charakter natrêctw i bywaj± czê¶ci± nerwicy natrêctw. Czysta fobia jest ³atwiejsza w terapii ni¿ postaæ fobii w przebiegu prawdziwej nerwicy natrêctw. Zwykle ¿adna perswazja nie jest w stanie u¶mierzyæ lêku w przebiegu fobii ani te¿ uspokajanie samego czy samej siebie. Istnieje bardzo wiele mo¿liwych fobii jak lêk przed samotno¶ci± (monophobia), lêk przed nag³± ¶mierci± (thanatopfobia), lêk przestrzeni (agorafobia), lêk przed pomieszczeniami zamkniêtymi (klaustrofobia), lêk przed powalaniem siê brudem (mysofobia) czy ka³em (rupofobia), antropofobia - lêk przed lud¼mi, seksofobia - lêk przed p³ci± przeciwn±, androfobia - lêk przed mê¿czyznami, gynefobia - lêk przed kobietami, kaligynefobia - lêk przed piêknymi kobietami, homofobia – lêk przed zetkniêciem z osobami o orientacji homoseksualnej, byciem homoseksualist±, ksenofobia - lêk przed obcymi lud¼mi, nekrofobia - lêk przed umar³ymi, ochlofobia - lêk przed t³okiem i wiele innych.
         W industrialistycznym spo³eczeñstwie powstaj± coraz to nowe FOBIE, czasem przez spo³eczno¶æ chorych podsycane publicznie, jak SEKTOFOBIA. Lêk przed heretykami, sektami, innowiercami, masonami, lêk przed obcymi ideami czy kulturami to lêk przed innymi grupami ludzi, rodzaj ksenofobii i antropofobii zarazem. Sektofobia nie jest niczym nowym, a jednostki dotkniête tak± chorob± w sposób natrêtny obrzydzaj± ¿ycie ludziom o innej ni¿ ich w³asna wierze religijnej, wyznaniu czy ¶wiatopogl±dzie. Osoba chora na fobiê lêkow± przed sektami z uporem maniaka wyg³asza spaczone lêkowymi rojeniami s±dy o rzekomym zagro¿eniu przez sekty, które czêsto istniej± jedynie w jej wyobra¼ni, wszêdzie szuka i dopatruje siê sekty, tworzy teorie maj±ce uzasadniaæ w³asne obawy, lêki, w³asne bezzasadne, subiektywne doznania i wra¿enia na temat ludzi zwi±zanych lub podejrzewanych przez chorego o przynale¿no¶æ do jakiej¶ ma³o znanej wiary religijnej, szczególnie o obco brzmi±cych nazwach. Nic nie pomo¿e likwidacja organizacji wyznaniowej przed któr± pacjent/ka produkuje lêki i obawy w irracjonalny sposób, gdy¿ wtedy fobia przerzuca siê na jak±¶ inn± grupê spo³eczn±, ludzk±, w sposób nieprzewidywalny czyli zupe³nie przypadkowy.
         Fobie polegaj±ce na zwalczaniu sekt, herezji, masonów mog± przybieraæ postaæ spo³ecznej psychozy po³±czonej z krucjatami przeciw jakiej¶ grupie ludno¶ci, religii czy spo³eczno¶ci. Dlatego na listach sekt tworzonych przez pacjentów chorych na fobiê lêkow± s± nie tylko wyznania religijne, ale wrêcz firmy i przedsiêbiorstwa handlowe jak Amway czy ruchy anarchistyczne, ekologiczne, kulturalne, sztuki walki jak Tai Chi i tym podobne. Przyk³adowo, je¶li osoba chora na fobiê zobaczy w jakiej¶ partii politycznej lub w sklepie kogo¶ o kim wie, ¿e wygl±da jak ¶wiadek Jehowy czy buddysta, zacznie z uporem maniaka, w natrêtny sposób szkalowaæ i pomawiaæ tak± instytucjê, ¿e jest sekciarska czy sterowana przez sektê, masoneriê, 'kociowierców' etc., a na poparcie swoich tez ma tylko irracjonaln± demagogiê. Sektofobia jest dolegliwo¶ci± osób o silnym pod³o¿u lêkowym, które wyra¼nie negatywnie wp³ywa na procesy poznawcze i zdolno¶æ krytycznego my¶lenia. Lêk w postaci fobicznej towarzyszy wielu chorobom i zaburzeniom psychicznym, takim jak depresja endogenna (melancholia) czy cyklofrenia, zespó³ maniakalno-depresyjny, psychoza paranoidalna, pieniactwo.
         Sektofobia a Zespó³ Paranoidalny
         W psychozie paranoidalnej lêk jest bardzo silny i zwi±zany z tre¶ci± urojeñ oraz omamów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to fobia z urojeniami. Sektofobia czy inna ksenofobia w takiej postaci psychotycznej jest bardzo niebezpieczna, gdy¿ osoba fa³szywie oskar¿aj±ca innych o rzekome sekciarstwo, masoñstwo czy za¿ydzenie mo¿e dopu¶ciæ siê przeciw ludziom o odmiennym wyznaniu czynów przestêpczych o szkodliwym charakterze, takich jak publiczne zniewa¿anie, wszczynanie awantur w miejscach kultu religijnego, palenie meczetów czy synagog, fikcyjne i irracjonalne oskar¿enia przed s±dami, jakoby sekta czy masoni szkodzili pacjentowi, krêpowali go w jaki¶ sposób lub byli spo³ecznym zagro¿eniem. W istocie to psychotycznie sektofobiczny pacjent jest spo³ecznie szkodliwy dla mniejszo¶ci wyznaniowej, seksualnej czy narodowo¶ciowej. Chory antysekciarz wypowiada urojenia prze¶ladowcze o strasznej tre¶ci i ksobnym charakterze. Urojenia takie, na temat sekt czy masonów, mog± siê wydaæ prawdopodobne, poniewa¿ osoba chora bardzo chce uwiarygodniæ swoje chorobliwe urojenia i omamy.
         Charakterystyczne objawy psychozy paranoidalnej antysekciarzy to omamy psychiczne w rodzaju wykradania i odci±gania my¶li, narzucania my¶li czy pogl±dów, uczucia hipnotyzowania, oddzia³ywania na odleg³o¶æ, niszczenia czy drêczenia, porywania, prania mózgu przez rzekom± sektê. Omamy rzekomego prania mózgu wynikaj± st±d, ¿e pacjent cierpi w psychozie na zamêt w g³owie, nat³ok lub pustkê my¶low±, co jest skutkiem psychotycznych zaburzeñ lêkowych. Autyzm chorego sprawia, ¿e ca³e otoczenie zmienia siê urojeniowo. Osoby z otoczenia bywaj± sekciarzami, masonami, ¿ydami, komuchami, zbrodniarzami, trucicielami, terrorystami etc., zale¿nie od pogl±dów chorego. U chorych z zespo³em paranoidalnym brakuje poczucia choroby, leczenie bywa trudne, chocia¿ zdarza siê, ¿e psychoza ustêpuje samoistnie bez leczenia psychiatrycznego antysekciarza czy antymasona. Psychoza paranoidalna wybucha zwykle nagle, a do zwiastunów paranoidu nale¿± tak przygnêbienie jak i stany lêkowe. W chorobie tej mo¿liwe jest zjawisko psychosis residualis, kiedy to chory nadal wierzy w tre¶æ swoich urojeñ które by³y w czasie trwania zespo³u, a których ju¿ objawowo nie ma. Nie leczony zespó³ swoistego pochodzenia mo¿e utrzymywaæ siê latami i dziesi±tkami lat wraz z przewlek³ym procesem schizofrenicznym.
         Osobom, które gwa³townie zaczynaj± zwalczaæ jak±¶ sektê, herezjê, masoneriê produkuj±c poczucie zagro¿enia, pomawiaj±c w s±dach nawet czy w internecie o szkodliwo¶æ nale¿y jak najszybciej zaaplikowaæ leczenie psychiatryczne, gdy¿ jest to jedyny ratunek dla pacjenta, aby psychoza nie przesz³a w stan przewlekle trwa³y, a chory antysekciarz nie narobi³ szkód innym ludziom z uwagi na wyznanie czy ¶wiatopogl±d, czêsto domniemany, a nie rzeczywisty jak w wypadku psychozy za¿ydzenia. Osoby chore w zakresie zespo³u paranoidalnego staj± siê najbardziej niebezpieczne, je¶li przebywaj± razem i zaczynaj± wspólnie zwalczaæ upatrzone cele, chocia¿ w wiêkszo¶ci wypadków urojenia s± lu¼ne i nie wykazuj± ¿adnej d±¿no¶ci do usystematyzowania. Kiedy widzimy przypadki osób, które nagle odwracaj± siê od jakiej¶ grupy religijnej czy ¶wiatopogl±dowej, filozoficznej i poczynaj± j± atakowaæ, pomawiaæ o szkodliwo¶æ, terroryzm, pranie mózgu czy inn± przestêpczo¶æ, zawsze w praktyce mamy do czynienia z jednostkami chorymi nerwowo lub psychotycznymi, którzy powinni leczyæ siê z sektofobii lub psychozy paranoidalnej, urojeniowej, a w skrajnych wypadkach nawet z paranoikami – antysekciarzami!
         Sektofobia, a Pieniaczy Ob³êd Ksobny, Paranoja
         Pieniactwo, szczególnie ksobnego typu jest bardzo niebezpieczne, je¶li chory zaczyna atakowaæ mniejszo¶ci ¶wiatopogl±dowe, czy wyznaniowe lub ich liderów. Urojenia paranoika – pieniacza s± bardzo usystematyzowane i logicznie spójne, przez co otoczenie ³atwo ulega demagogii takich chorych i anga¿uje ich w swoje z choroby umys³u wynikaj±ce dzia³ania antysektowe, antymasoñskie, anty¿ydowskie. Paranoja znana jest od czasów Hipokratesa i pierwotnie obejmowa³a wszystkie choroby psychiczne ciê¿kiego kalibru daj±ce obraz szaleñstwa, ob³êdu, urojeñ. Wystrzegano siê osób szerz±cych pomówienia, oszczerstwa, judz±cych przeciwko komu¶, oczerniaj±cych, gdy¿ by³o to sposobem na unikanie zaanga¿owania siê w krucjaty napêdzane przez nieleczone jednostki o spaczonej chorobowo mentalno¶ci. Trzon choroby ob³±kania tworz± urojenia polegaj±ce na b³êdnej interpretacji rzeczywistych zdarzeñ. B³êdne s± za³o¿enia urojeniowe, a dowody s³uszno¶ci s±dów urojeniowych chora osoba widzi w b³êdnie wyja¶nianych spostrze¿eniach. Przyk³adowo, chora osoba czuje siê zastraszana przez sektê czy rzekomego sekciarza lub prze¶ladowana przez masonów. Mo¿esz odwiedziæ osobê chor± na ob³êd pieniaczy, a ona fakt, ¿e do smarowania chleba potrzebujesz u¿yæ no¿a zinterpretuje jako bestialskie zagro¿enie dla swojego ¿ycia z u¿yciem przez ciebie no¿a. O ile zdarzenie jest rzeczywiste, o tyle urojeniowe oceny zdarzeñ s± ca³kowicie b³êdne. Z faktu istnienia mniejszo¶ci wyznaniowych nie wynika ani ich szkodliwo¶æ ani porywanie bliskich do sekty czy terrorystyczne zagro¿enia.
         Wszystko to s± bezpodstawne b³êdne oceny rzeczywisto¶ci czynione w sposób urojeniowy, choæ logicznie usystematyzowany przez paranoików. St±d g³osy w wielu krajach Europy i USA aby mniejszo¶ci ¶wiatopogl±dowe, wyznaniowe i narodowe prawo chroni³o przed z pozoru tylko nieszkodliwymi paranoikami, którzy zaspokajaj± swój ksobny, wewnêtrzny przymus zwalczania czego¶ z powodu najprawdopodobniej dyspozycji wrodzonych, genetycznej niezdolno¶ci do prawid³owej oceny i interpretacji rzeczywistych zdarzeñ. Paranoicy ulegaj± pieniaczemu rozw¶cieczeniu, kiedy ich dzia³alno¶æ bywa wprost zdiagnozowania jako choroba psychiczna, st±d trzeba ich dzia³alno¶æ antysektow±, antykultow± likwidowaæ stanowczo, acz bardzo ostro¿nie, gdy¿ to s± jednostki rzeczywi¶cie niebezpieczne dla spo³eczeñstwa, w szczególno¶ci jak kieruj± centrami do zwalczania nowych ruchów religijnych, masonów, sekt czy ¿ydów. Paranoicy zwalczaj±cy heretyków i nowe kulty religijne bywaj± bardzo przebiegli i wyrafinowani w osi±ganiu swoich ukrytych celów do których demagogicznie namawiaj± innych, mog±c wywo³aæ nawet rodzaj psychozy indukowanej o obrazie zespo³u paranoidalnego u osób, które poddaj± perswazji swoich b³êdnych ocen i interpretacji. Fakt napisania ksi±¿ki o rzekomej psychomanipulacji w sektach przez typowego paranoika pieniacza i u¿ywanie jej przez innych chorych do szerzenia demagogii jest najlepsz± ilustracj± praktyczn± w przedmiocie indukowania psychozy przez paranoików!
         ------------------------------------------------------------


         _____________________________________________________
         http://www.antipsychiatry.org/polski.htm
         http://www.geocities.com/legaba2003/
         http://www.zb.eco.pl/
         http://www.anandamarga.pl/
         http://www.anarchizm.glt.pl/
         _____________________________________________________
         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!

         Ananda jest zrodlem wszelkiego zycia!
         With the Best Regards,

         PREMA DHARMIN
         kaivalyam108@...

         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
         BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM! BABA NAM KEVALAM!
         _____________________________________________________


         Yahoo! Personals
         Skip the bars and set-ups and start using Yahoo! Personals for free
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.