Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
6 messages added in the last 7 days

Group Description

Mục Tiêu

Diễn Đàn Sân Trường QGNT nầy là nơi quý Anh, Chị, Em QGNT chúng ta đến để chia xẽ những vui buồn thời còn đi học, những kinh nghiệm sống hàng ngày và kết chặt tình bằng hửu, đồng môn của những người cùng hòan cảnh và có cùng một tên do Bộ Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trao tặng -

QUỐC GIA NGHĨA TỬ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân Trường QGNT

Vào đây Nghĩa Tử Sân Trường
Để tìm một chút ấm nồng tuổi xanh
Đó đây thăm hỏi vòng quanh
Ngày xưa chẳng gặp, bây giờ trong Sân

Sân trường kết nghĩa bạn thân
Rỗi rảnh giây phút vào Sân kiếm tìm
Còn đâu tuổi ngọc thiên đường
Năm xưa trường cũ, hiện về Tri âm

Nhắc nhau chuyện cũ, nhiều năm
Đến nay đã trắng mái đầu điểm tô
Dù sao bạn cũ quý hơn
Gỡi lời thăm hỏi, trăm phần khắc ghi

Bạn ơi đời trãi qua đi
Thăng trầm cũng đã đường đời gian nan
Xa rồi, trường cũ có còn ???
Về đây nhắc lại Sân trường năm xưa

Mong rằng thời gian thoi đưa
Tôi đây, bạn đo, ta vừa quen nhau
Sân Trường mong lắm, lắm sao
Nhộn nhịp tươi thắm, tươi vui Sân Trường - Q

Dạ Hoài ( chị Minh Lập Q65)

Group Information

 • 329
 • Classmates
 • Nov 17, 2006
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History