Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Sangguniang Masang Pilipino International Inc. is a Non Government Organization aim are:

Maka Diyos, Makabayan, Makatao at Makakalikasan

Panata ng SMPII

Ako ay Pilipino, May prinsipyo’t paninindigan.
Tutuparin ko ang aking tungkulin sa bayan.
Sumusunod sa Saligang Batas ng Pilipinas.
Tumatalima sa bawat patakaran at regulasyon ng Sanguniang Masang Pilipino.

Ako ay boluntayong sumapi sa samahang ito, bunga ng akin paniniwala, na ang layunin nito ay Makadiyos, Makabayan at makatao. Nangangalaga ng Kapayapan at Kapaligiran.

Ako bilang meyembro ay nakahandang maghandog ng akin aktibong partisipasyon, sa isip, sa salita at sa gawa. Patnubayan nawa ako ng Diyos, Siya na wa.

SMPII MISSION
1. Assist the National and International agencies.
2. To promote unity and coordination of the Overseas Filipino Workers.
3. To enhance Philippine National Security.
4. To promote socio economic development and promote human life.
5. To maintain peace and order.
6. To promote the preservation and protection of the environment.
7. To participate in rescue and calamity operations,
8. Monitor and report the violators of Law.
9. To cooperate with PNP, AFP, Press Media, Local & international
authorities.
10. Assist the PNP in project a positive Police image.
11. Assistance to IAS as well as the PNP Disciplinary Mechanisms in
their role, function and operation.

Group Information

 • 92
 • Advice
 • Jul 25, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History