Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ãیä یÇÈ

Expand Messages
 • adey1974adp
  به نظر من همون ربات مین یاب از همه نظر بهترین انتخاب میتونه باشه
  Message 1 of 2 , Sep 20, 2008
   Èå äÙÑ ãä åãæä ÑÈÇÊ ãیä یÇÈ ÇÒ åãå äÙÑ ÈåÊÑیä ÇäÊÎÇÈ ãیÊæäå ÈÇÔå
  • sama shirvan robocup
   Mr.Yavari I couldn`t read your e-mail , even by encoding! Regards Ebrahimi ... From: adey1974adp Subject: [sama_robocup2008] مین
   Message 2 of 2 , Sep 20, 2008
    Mr.Yavari
    I couldn`t read your e-mail , even by encoding!
    Regards
    Ebrahimi

    --- On Sat, 9/20/08, adey1974adp <adey1974adp@...> wrote:
    From: adey1974adp <adey1974adp@...>
    Subject: [sama_robocup2008] ã&#1740;ä &#1740;ÇÈ
    To: sama_robocup2008@yahoogroups.com
    Date: Saturday, September 20, 2008, 8:19 PM

    Èå äÙÑ ãä åãæä ÑÈÇÊ ã&#1740;ä &#1740;ÇÈ ÇÒ åãå äÙÑ ÈåÊÑ&#1740;ä ÇäÊÎÇÈ ã&#1740;Êæäå ÈÇÔå

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.