Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Mabuhay ang panitikan ng ating bansa

Ang Salawikain o Sawikain

Ayon kay Lope K. Santos ang salawikain ay isa sa mga karunungang napag-aralan ng tao hindi sa mga kasulatan at aklat na limbag kundi sa mga aklat ng karanasang nababasa sa bibig ng matatanda. Ito ang salitang nakaugalian na at lalong angkop namang ipamagat sa mga kasabihang man-manahing hiyas ng wika, simula’t batas ng mga kaugalian, at patnubay ng kabutihang asal na pasalin-salin sa bibig ng madla. Karaniwang patalinhaga ang mga salawikain at sa talinhaga kung iisiping mabuti ay may nasusulat nang may sukat at tugma kaya masarap pakinggan. Ang mga ito bukal na mapagkukunan ng magagandang aral sa buhay.

Halimbawa:

1. Pag ang tubig ay magalaw

Ang ilog ay mababaw

2. Ang magtanim ng hangin

Bagyo ang aanihin.

3. Kung ano ang puno,

Ay siya ring bunga.

Group Information

 • 33
 • Quotations
 • Feb 7, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History