Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Joka kuudes paperi ö-mappiin

Expand Messages
 • Ola Suonsyrja
  Keskiverto eurooppalainen toimistotyöntekijä tulostaa yhä päivässä 34 sivua, joista 17 prosenttia, siis joka kuudes tulostettu sivu, menee roskiin
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2006
   Keskiverto eurooppalainen toimistotyöntekijä tulostaa yhä päivässä 34 sivua, joista 17 prosenttia, siis joka kuudes tulostettu sivu, menee roskiin huolimatta työntekijöiden ympäristötietoisuudesta ja turhan tulostamisen taloudellisista vaikutuksista. Tulostusjäte maksaa Euroopan liike-elämälle vähintään 1,4 miljardia euroa.
   Euroopassa tulostetaan turhaan 696 miljardia sivua vuosittain, vaikka leijonanosa (74%) Euroopan toimistotyöntekijöistä väittää vähentäneensä sitä. Vain 5 prosenttia uskoo, ettei heidän hukkatulostuksellaan olisi ympäristöllisiä tai taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksen suorittanut Ipsos tutki Lexmarkin (tunnettu tulostimistaan) teettämänä 2837 toimistotyöläisen keskuudessa suhtautumisesta tulostusjätteisiin sekä ympäristövastuuseen työpaikoilla. Tulostustutkimuksen tulokset yllättävät.
   Työntekijät ovat tietoisia paperin tuhlauksesta työpaikoilla, vaikka eivät koe olevansa vastuussa tästä. Valtaosa työntekijöistä ymmärtää sekä taloudelliset, että ympäristövaikutukset, ja on jo vähentänyt henkilökohtaista paperin tuhlausta.
   Miehet (28%) myöntävät tulostavansa hieman useammin turhaan verrattuna naisiin (25%). Nuoret (18-34-vuotiaat) toimistotyöntekijät tulostavat yli 40 sivua päivässä, ja yli 50-vuotiaat tulostavat keskimääräisesti 31 sivua päivässä. Euroopassa tulostetaan keskimäärin 34 sivua päivässä.
   Ruotsalaisista yllättäen vain 70 prosenttia ilmoittaa kiinnittävänsä huomiota ja vähentävänsä turhanpäiväistä tulostamista. Ruotsalaisista useampi kuin (8%) missään muussa maassa sanoo, että he eivät usko turhanpäiväisellä tulostamisella olevan merkittävää vaikutusta ympäristöön tai talouteen.
   Puhelimitse haastateltuja toimistotyöntekijöitä oli 2 837 Ranskasta, Saksasta, Englannista, Espanjasta, Italiasta ja Ruotsista.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.