Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FW: dvě - dvoch - două

Expand Messages
 • Nico.P. Pastramagiu
  ... From: rumunskyinstitut@seznam.cz [mailto:rumunskyinstitut@seznam.cz] Sent: Friday, April 30, 2010 5:00 PM To: rumunskyinstitut@seznam.cz Subject: dvě -
  Message 1 of 1 , May 1, 2010

   

  -----Original Message-----
  From: rumunskyinstitut@... [mailto:rumunskyinstitut@...]
  Sent: Friday, April 30, 2010 5:00 PM
  To: rumunskyinstitut@...
  Subject: dvě - dvoch - două

   

   

  RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE

   

  si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření výstavy současného umění  

   

  dvě - dvoch - două

  Halová - Hoffmanová         Fucek - Sikora            Morcov - Orman

   

  4. května v 18.00 hod

  Galerie AVU (U Akademie 4, Praha 7)

   

  Účastní se mladí výtvarnici

  Iulia Morcov a Delia Orman z Rumunska,

  Jana Hoffmanová a Daniela Hálová z Česka

  a Erik Široka a Viktor Fuček ze Slovenska   

   

  Cílem projektu výstavy „Dvě-Dvoch-Două“ je propagace současného umění prostřednictvím vždy dvou mladých absolventů ze tří evropských zemí: Česka, Slovenska a Rumunska, ze zemí s pochmurnou společnou minulostí, poznamenanou komunismem. Jaké jsou to věci, v něž dnes věří, za které bojují, a čím je tvořena stabilita jejich světa v nejistotě současného života – to jsou otázky, na něž každý z mladých umělců našel odpověď sobě vlastním způsobem a vyjadřovacím prostředkem: kresbou, instalací, fotografií, malbou, filmem, předmětem.

   

  Výstava potrvá do 14. května

  Vstup volný

   

  www.icr.ro/praha/

  www.rumunskoprovas.cz

     www.avu.cz

   

   

  INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN DIN PRAGA

   

  vă invită la vernisajul expoziţiei de artă contemporană

   

  dvě - dvoch - două

  Halová - Hoffmanová         Fucek - Sikora            Morcov - Orman

   

  Evenimentul va avea loc pe data de 4 mai la ora 18:00

  la Galeria AVU (U Akademie 4, Praha 7)

   

  Expun tinerii artişti

  Iulia Morcov şi Delia Orman (România)

  Jana Hoffmanová şi Daniela Hálová (Cehia)

  şi Erik Široka a Viktor Fuček (Slovacia)  

   

  Proiectul expoziţional „Dvě-Dvoch-Două“ are ca scop promovarea artei contemporane prin intermediul a câte doi tineri absolvenţi din trei ţări europene: Cehia, Slovacia şi România, ţări care au un trecut comun sumbru, marcat de comunism. Care sunt acum lucrurile în care cred, pentru care luptă şi din ce se articulează universul lor stabil în incertitudinile vieţii actuale, sunt întrebările la care fiecare din artiştii participanţi, Iulia Morcov şi Delia Orman din România, Jana Hoffmanová şi Daniela Hálová din Cehia, respectiv Erik Široka şi Viktor Fuček din Slovacia, au găsit un răspuns propriu printr-un mijloc de exprimare particular: desen, instalaţie, fotografie, pictură, film, obiect.

   

  Expoziţia va fi deschisă publicului

  până pe data de 14 mai 2010.

   

  www.icr.ro/praga/

  www.rumunskoprovas.cz

  www.avu.cz

   

   

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.