Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ky grup përbëhet nga studentët e Universitetit të Prishtinës dhe Universiteteve të tjera dhe është në shërbim të komunikimit mes Qendrës së Resurseve për Studente dhe studentëve.

Email: rhprishtina@yahogroups.com
Web: groups.yahoo.com/group/rhprishtina

Qëllimi i Qendrës së Resurseve për Studentë është të kontribuoj në drejtimin e energjisë rinore, e në veçanti për studentë në përfshirjen konstruktive të zhvillimit rinor dhe proceset vendimmarrëse.

Ajo synon të arrijë këtë përmes aktiviteteve të shumta që do të realizoj duke ju ofruar studentëve trajnime në fusha të caktuara dhe resurse për mbështetje të iniciativave dhe projekteve të tyre.

Qendra do të mundohet të promovojë një kulturë të re në aktivitetet e organizatave studentore dhe këtë fillimisht do ta bëj duke iu ofruar atyre hapësirën për veprim dhe pajisje të ndryshme.

Qendra gjithashtu do të siguroj lidhje në mes institucioneve, OJQ-ve lokale, Qendrave Rinore dhe subjekteve tjera me studentët e Universitetit të Prishtinës, lidhje të cilat do të jenë një urë komunikimi dhe bashkëpunimi në mes të studentëve dhe organizatave studentore me akterët e lartpërmendur.

Group Information

 • 3683
 • Other
 • Dec 23, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History