Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Expand Messages
 • Hakan Bursa
  SONSUZ AŞK Dalga ile kıyının aşkını bilir misin? Öncesizden başlayıp sonsuza giden Dalga hep aşka kavuşma özlemiyle atılır kıyıya Dalga seven,
  Message 1 of 1 , Feb 3, 2005
   SONSUZ A�K

   Dalga ile k�y�n�n a�k�n� bilir misin?
   �ncesizden ba�lay�p sonsuza giden
   Dalga hep a�ka kavu�ma �zlemiyle at�l�r k�y�ya
   Dalga seven, k�y� sevilendir
   Dokunur parmaklar�n�n ucuyla sevdi�ine dalga
   Ve d�ner hep geriye
   Bilir kavu�amayaca��n� ama hep ko�ar k�y�ya
   Her bir dokunu�unda a�k�na verir bedenini hesaps�zca
   ��te bende seni b�yle severim yar.
   Ya bilir misin da� ba��nda a�an u�urum �i�eklerini?
   Bilirler g�r�nmeyeceklerini..
   Sevilmeyeceklerini..
   Koklanmayacaklar�n�..
   Ok�anmayacaklar�n�..
   Ama inatla a�arlar a�kla.. sevgiyle.. �zlemle..
   Hep beklerler gelmeyecek sevgilinin onu kucaklamas�n�
   ��te bende seni b�yle beklerim yar.
   Ya bilir misin g�nebakan�n g�ne�e olan a�k�n�?
   Hi� kucaklayamayaca�� bir sevgilinin pe�indedir
   Bir bak���na verir �mr�n�
   Bir bak���n�n �zlemindedir sevgiliden gelecek olan
   Ve g�ne�in her bat���nda boynu b�k�k kal�r
   Sar�ya boyan�r y�z� sevgiliden ald��� ilhamla
   Bilse de kavu�amayaca��n�
   Her do�an g�n� umutla bekler sevgiliye kavu�mak i�in

   _________________________________________________________________
   Sohbet ve eglence, web kamera ve sesli sohbet Messenger'de.
   http://messenger.msn.com/?mkt=tr&DI=3490&XAPID=2584
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.