Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

güllerinde aðladýðý bir zaman vardýr

Expand Messages
 • Hakan Bursa
  Güllerin de Ağladığı Bir Zaman Vardır İsmail Acarkan ın Önce Yalnızlığım Vardı adlı kitabından.. Sevmeyen insan ölür ama seven güller
  Message 1 of 1 , Sep 11, 2005

   G�llerin de A�lad��� Bir Zaman Vard�r

   �smail Acarkan'�n "�nce Yaln�zl���m Vard�" adl� kitab�ndan..
   "Sevmeyen insan �l�r ama seven g�ller solmaz
   onlar�n kabri de olmaz"


   G�llerin de a�lad��� bir zaman vard�r.
   Ama bir g�l var ki onun g�zlerinde her zaman g�zya�� vard�r. Geceler
   onun
   g�zya�lar�n� kendine saklar. Ama g�nd�z�n ayd�nl���nda nemlenen g�zleri
   onun
   h�z�nlerini f�s�ldar. Denizler onun g�zya�lar� gibi �slak; g�ne�ler
   h�z�nleri kadar s�cakt�r.

   G�llerin de kokmad��� bir zaman vard�r.
   Ama bir g�l var ki onun sevgi sa�an kokusu her zaman vard�r. Kokusu
   sevgiden, rengi hasretten bir g�ld�r. O, kalbi hasretle yanm�� ama
   s�nmemi�,k�l olmam��, kor olmu�tur ve Allah adini k�rm�z� g�l
   koymu�tur.

   G�llerin de sevi�ti�i bir zaman vard�r.
   Ama bir g�l var ki sustu�u an bile sevgiyi ya�ayan bir kalbi vard�r.
   Onun
   g�lerken bile yapra��nda g�zya�� vard�r.Ama o g�zya�lar�nda bile
   sevgiden
   gelen bir s�cakl�k vard�r.
   Onun g�z�nde vazolara girmenin bir anlam� yoktur.
   Ama onun h�zn�n� ve sevincini payla�t��� k�r �i�ekleriyle arkada�l���
   vard�r.

   G�llerin de uyudu�u bir zaman vard�r.
   Ama bir g�l var ki onun geceleri bile kapanmayan g�zleri vard�r.
   Sevgisi
   gece g�nd�z yoldad�r, duas�, kokusu anbean sevdi�ine var�r.

   G�llerin de soldu�u bir zaman vard�r.
   Ama bir g�l var ki kokusu sevgilinin y�re�ine i�lemi�tir de
   bu y�zden �l�ms�zl�k s�rr�na kadem basm��t�r.
   Ve onun mezar ta��na �u yaz�lm��t�r:

   SEVMEYEN �NSANLAR �L�R AMA,
   SEVEN G�LLER SOLMAZ,
   ONLARIN KABR� DE OLMAZ..   Internet yoluyla gelebilecek saldirilara karsi MSN PC G�venligini kullanin! Burayi tiklayin!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.