Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [ZaLang] AF: CD-ROM x CD-rom x cd-rom x cdrom

Expand Messages
 • Samuel Murray
  Sameul: Ek wil terstond eerder cd-rom skryf as die meer aaklige groot CD-ROM in Afrikaans. Ek hieronder is my briewe aan n ander poslys, in tipiese
  Message 1 of 3 , Apr 24, 2001
  • 0 Attachment
   Sameul:
   Ek wil terstond eerder "cd-rom" skryf as die meer aaklige groot "CD-ROM" in
   Afrikaans. Ek hieronder is my briewe aan 'n ander poslys, in tipiese
   omgekeerde chronologiese volgorde. Wat dink julle?

   > ----------
   > From: Irene Dippenaar[SMTP:sati@...]
   > Sent: 24 April 2001 10:00
   > To: ZaLang@yahoogroups.com
   > Subject: Re: [ZaLang] AF: CD-ROM x CD-rom x cd-rom x cdrom
   >
   > AS jy voorbeelde soek van afkortings wat in hoof- en kleinletters voorkom,
   > dink ek dadelik aan WS en ws (wisselstroom) en GS, gs - ek weet albei
   > vorme
   > het in ouer woordeboeke voorgekom. Ek weet nie of een van die vorme al die
   > stryd gewen het nie.
   > Tony behoort ook voorbeelde te kan gee met samestellings met ws, gs - ek
   > is
   > seker daar is, maar het nie die nodige naslaanbronne beskikbaar nie, maar
   > ek
   > is feitlik ook seker daarvan dat dit destyds met 'n koppelteken gskryf sou
   > gewees is/was - hoe moet ek die sin eindig? Om 'n behnoorlike
   > sinkonstruksie
   > te kry, moet ek nou my woordorde omgooi. Is nie lus daarvoor nie. Jy
   > verstaan wat ek bedoel. - Irene
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Transed <transed@...>
   > To: <ZaLang@yahoogroups.com>
   > Sent: Tuesday, April 24, 2001 6:17 PM
   > Subject: Re: [ZaLang] AF: CD-ROM x CD-rom x cd-rom x cdrom
   >
   > > Wat vraag 1 betref sou ek dink die enigste oorweging is of dit algemeen
   > so
   > > gedoen word, waarby Engels nie die maatstaf hoef te wees nie - hulle
   > skryf
   > > immers Mr en Mrs, en ons mnr en mevr.
   > > Wat 2 betref: as jy 'n lang handleiding sou skryf waain jy konsekwent
   > cdrom
   > > skryf, en dit wyd gebruik sou word, sou dit seker inslag vind. As
   > niemand
   > > anders dit doen nie, help dit nie om anders te wil wees nie.
   > > In elk geval is die begrippe kompakskyf, kompakskyfspeler edm ook lankal
   > nie
   > > meer onbekend nie. Hulle het ook hul plek, veral as 'n mens nie altyd
   > soos
   > > orkniesnorknie wil klink nie.
   >
   > > ----- Original Message -----
   > > From: Samuel Murray <smurray@...>
   > > To: 'zalang@egroups.com' <ZaLang@yahoogroups.com>;
   > > <taalgesprek@yahoogroups.com>
   > > Sent: Tuesday, April 24, 2001 12:45 PM
   > > Subject: [ZaLang] AF: CD-ROM x CD-rom x cd-rom x cdrom
   > >
   > >
   > > > Samuel:
   > > > Ek sou darem baie graag wil ontslae raak van al die hoofletters en
   > > > koppeltekens by die Afrikaans vir "CD-ROM". Die feit is dat die
   > > > "CD"-gedeelte wel 'n afkorting is, en as 'n afkorting beskou word
   > elders,
   > > > want ons praat immers van 'n "musiek-CD". Die "ROM"-gedeelte is in
   > Engels
   > > > wel 'n afkorting, maar in Afrikaans is dit nie 'n afkorting nie... dis
   > 'n
   > > > geleende woord (soos radar, laser e.d.m.). Eintlik is "CD" ook nie 'n
   > > > Afrikaanse afkorting nie, maar dis nietemin 'n afkortingagtige
   > woordbrok.
   > > > Ek sou baie graag, soos wat ek op verskeie Nederlandse werwe sien,
   > > "cd-rom"
   > > > of selfs "cdrom" skryf, maar om dit te vermag sal ek 'n presedent moet
   > > vind.
   > > > Ek het geen probleem daarmee om "rom" te skryf nie, want dis 'n
   > > > leenwoordbrok (nie 'n afkorting nie)... maar...
   > > >
   > > > 1) Sou dit enigsins aanvaarbaar wees in Afrikaans om die afkorting
   > "CD"
   > > met
   > > > kleinletters te skryf, as "cd"?
   > > > 2) Is daar 'n ander woord of woorde in Afrikaans waar een of meer
   > letters
   > > > wat as letters uitgespreek moet word, direk aan die res van die woord
   > > > vasgeskryf word? Die woord "cdrom" sal as "seedeerom" uitgespreek
   > moet
   > > > word.
   >
  • MEV JM VD MERWE
   Message 2 of 3 , Apr 25, 2001
   • 0 Attachment
   • MEV JM VD MERWE
    Message 3 of 3 , Apr 25, 2001
    • 0 Attachment
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.