Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[rekenaarterme] Nuwe terme

Expand Messages
 • Jean Jordaan
  Goeiedag almal, Hier s n paar terme in die vorm wat ek en Phillip voorstel. Die ... engelse term afrikaanse vertaalekwivalent [Definisie]
  Message 1 of 5 , Oct 11, 1999
   Goeiedag almal,

   Hier's 'n paar terme in die vorm wat ek en Phillip voorstel. Die
   stramien lyk so:

   >>>>>>>>>>>>
   engelse term

   <woordsoort> afrikaanse vertaalekwivalent [Definisie] "Engelse
   gebruiksvoorbeeld." / "Afrikaanse gebruiksvoorbeeld."

   <<<<<<<<<<<<

   Punte om op te let:
   - geen formatering (vetdruk, skuinsdruk ...) word gebruik nie. Alle
   leksikografiese afbakening word deur die hakies, aanhalings-
   tekens of posisie in die inskrywing weergegee;
   - die Engelse term begin teen die linkerkantlyn;
   - die mikrostrukturele bewerking is ingespring en bestaan uit
   <woordsoort> tussen skerp hakies, 'n vertaalekwivalent direk
   daarna, ['n definisie tussen vierkantige hakies], en
   "gebruiksvoorbeelde tussen aanhalingstekens" / "geskei deur 'n
   skuinstreep", eers Engels, dan Afrikaans;
   - die mikrostrukturele bewerkingseenheid kan soos benodig herhaal
   word, telkens met 'n oop re"el tussen. In die geval van
   meerfunksionaliteit (verskillende woordsoorte) word paragrawe
   romeins genommer (I II III); in die geval van polisemie (meer as
   een betekenisonderskeiding) word hulle arabies genommer (1 2 3).
   - homonieme (woorde waarvan die betekenis verskil, maar wat
   vormlik dieselfde is) vorm aparte inskrywings, n'a die Engelse
   terme arabies genommer:

   >>>>>>>>>>>>
   term 1

   vertaling

   term 2

   vertaling

   <<<<<<<<<<<<

   Ek stuur weer die hele termelys as 'n aparte boodskap. Dit is
   outomaties omgesit na die nuwe formaat (term links, definisie
   ingespring, oop re"els ..) -- sover moontlik. Dit kort nog baie werk.

   --jean . .. ..... ///\oo/\\\
   en Phillip

   >--- [terme] ------------------ %< -----------------------------------

   access

   I <s.nw.> toegang [Reg om 'n webruimte binne te gaan of om
   enige Internettoeganklike bron te gebruik] "He was refused
   access to that website." / "Hy is toegang tot daardie webruimte
   geweier."

   II <ww.> toegang kry "He accessed that website." / "Hy het
   toegang tot daardie webwerf gekry."

   active drive

   <s.nw.> aktiewe skyf [Skyf wat op die spesifieke tydstip in
   gebruik is] "The indicator light of the active drive is lit."
   / "Die aktiewe skyf se aanwyserliggie brand."

   alert

   I <b.nw.> waaksaam "One must be alert to the dangers of
   viruses." / "'n Mens moet waaksaam wees teen die gevaar van
   virusse."

   II <s.nw.> waarskuwing [Kennisgewing van 'n omstandigheid
   wat onmiddellike aandag verg] "An alert appears onscreen if one
   gives the command to shut down a program." / "'n Waarskuwing
   verskyn op die skerm indien mens die bevel gee om 'n program
   te sluit."

   III <ww.> waarsku "A virus scan will alert one to viruses." / "'n
   Virusskandering sal mens waarsku teen virusse."
  • Etienne Botha
   Hello, ... Ek hou nie van die gebruik van skerp hakies nie; want dit word soms verwar as tags (merkers/etikette), en sommige weblesers dink ook so. Wat van
   Message 2 of 5 , Oct 11, 1999
    Hello,

    My eerste reaksie solank:

    > <woordsoort> tussen skerp hakies

    Ek hou nie van die gebruik van skerp hakies nie; want dit word
    soms verwar as "tags" (merkers/etikette), en sommige weblesers
    dink ook so. Wat van ander soort hakies, bv. (s.nw.) ? - solank net
    'n voorstel.

    Etienne


    ---------------------------------------------
    Etienne Botha
    Bureau of the WAT/Buro van die WAT
    P.O. Box 245 / Posbus 245, Stellenbosch, 7599
    South Africa / Suid-Afrika, Tel: +27 21 887-3113
    E-mail/E-pos: eb3@...
   • Jean Jordaan
    Hello Etienne ... Moenie bekommer nie, die webleser kry nooit hierdie formaat te sien nie. Dit word eers omgesit deur foldoc se voorverwerker (soos gewysig vir
    Message 3 of 5 , Oct 11, 1999
     Hello Etienne

     > Ek hou nie van die gebruik van skerp hakies nie; want dit word
     > soms verwar as "tags" (merkers/etikette), en sommige weblesers
     > dink ook so.

     Moenie bekommer nie, die webleser kry nooit hierdie formaat te sien
     nie. Dit word eers omgesit deur foldoc se voorverwerker (soos gewysig
     vir die termelys). Sien
     http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/editing.html

     Verder: die skerp hakies merk inderdaad 'n "tag" in die termelys. Dit
     word nie *verwar* met 'n tag nie, maar *is* 'n tag :) (Ek gebruik
     hier "tags" in 'n informele sin. Die formaat van die termelys het
     weinig met enige *ML te doen.)

     > Wat van ander soort hakies, bv. (s.nw.) ? - solank net 'n
     > voorstel.

     Nie onmoontlik nie, maar ek sou liewer ronde hakies behou vir gewone
     parenteses in teks. Dis makliker as 'n re"el soos: "die eerste ronde
     hakies in die mikrostruktuur dui woordsoortelikheid aan, en enige
     volgendes is gewoonweg parenteses".

     --jean . .. ..... ///\oo/\\\
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.