Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[rekenaarterme] Re: binary, blank, login, etc

Expand Messages
 • Jean Jordaan
  ... Dankie vir die korreksies. Waar bly daai Afrikaanse ispell lys? Ivm my voorstel: verander liewer die artikel -- dis selfs minder tikwerk, en dan kan ek net
  Message 1 of 3 , Oct 28, 1999
  • 0 Attachment
   > > binary
   > >
   > > I <b.nw.> binêr(e) [Wat 'n getallestelsel gebasseer op 0
   > > en 1 voorstel, of wat twee moontlike waardes het] "The number
   > > 11 in binary is the same as 4 in decimal." / "Die bin^ere
   > > nommer 11 is dieselfde as 4 in desimaal."
   >
   > Gebaseer met een s.
   > Liewer binêre getal ipv binêre nommer

   Dankie vir die korreksies. Waar bly daai Afrikaanse ispell lys? Ivm
   my voorstel: verander liewer die artikel -- dis selfs minder tikwerk,
   en dan kan ek net kopieer.

   binary

   I <b.nw.> binêr(e) [Wat 'n getallestelsel gebaseer op 0
   en 1 voorstel, of wat twee moontlike waardes het] "The number
   11 in binary is the same as 4 in decimal." / "Die binêre
   getal 11 is dieselfde as 4 in desimaal."

   II <s.nw.> binêre kode [Voorafgekompileerde kode;
   masjienleesbare kode] "She sent me some binaries, since I
   can't compile Pascal here." / "Sy het vir my binêre kode
   gestuur, aangesien ek nie hier Pascal kan kompileer nie."

   (1999-10-28)

   dalk met 'n > in die linkerkolom om op veranderde reëls te wys,
   indien gewens.

   --jean . .. ..... ///\oo/\\\
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.