Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[rekenaarterme] sent, redirect

Expand Messages
 • Jean Jordaan
  Daad by die woord (? kan daar by n woordelys van dade sprake wees?). Kommentaar en korreksies is welkom! --jean . ..
  Message 1 of 16 , Oct 28, 1999
   Daad by die woord (? kan daar by 'n woordelys van dade sprake wees?).
   Kommentaar en korreksies is welkom!

   --jean . .. ..... ///\oo/\\\


   >--- [ ] ------------------ %< -----------------------------------
   redirect

   <ww.> aanstuur of deurstuur [Wanneer 'n versoek van 'n
   kliënt deur 'n bediener herroeteer word na 'n ander bron of
   bediener] "We do an external HTTP redirect for all
   non-canonical URLs to fix them in the location view of the
   Browser and for all subsequent requests." / "'n Eksterne HTTP
   aanstuur word gedoen vir alle nie-kanonieke URLs, om hul
   voorkoms in die Blaaier se plek-wyser en vir alle volgende
   versoeke te korrigeer."

   (1999-10-28)

   send

   <ww.> verstuur of stuur "If you're done writing, send the
   mail." / "As jy klaar geskryf is, verstuur die berig."

   (1999-10-28)

   sent

   <s.nw.> verstuurde pos [Die algemene naam vir die bergplek van
   reeds-verstuurde pos] "Move all your own mails into the sent
   folder." / "Skuif al jou eie boodskappe na die verstuurde pos
   gids toe."

   (1999-10-28)
  • Prof NF Du Plooy OPV5-69
   Alles lyk goed vir my Niek du Plooy Send reply to: rekenaarterme@egroups.com From: Jean Jordaan Organization:
   Message 2 of 16 , Oct 28, 1999
    Alles lyk goed vir my

    Niek du Plooy

    Send reply to: rekenaarterme@egroups.com
    From: "Jean Jordaan" <rgo_anas@...>
    Organization: Stellenbosch University
    To: rekenaarterme@egroups.com
    Date sent: Thu, 28 Oct 1999 10:22:46 +200
    Priority: normal
    Subject: [rekenaarterme] sent, redirect

    > Daad by die woord (? kan daar by 'n woordelys van dade sprake wees?).
    > Kommentaar en korreksies is welkom!
    >
    > --jean . .. ..... ///\oo/\\\
    >
    >
    > >--- [ ] ------------------ %< -----------------------------------
    > redirect
    >
    > <ww.> aanstuur of deurstuur [Wanneer 'n versoek van 'n
    > kliënt deur 'n bediener herroeteer word na 'n ander bron of
    > bediener] "We do an external HTTP redirect for all
    > non-canonical URLs to fix them in the location view of the
    > Browser and for all subsequent requests." / "'n Eksterne HTTP
    > aanstuur word gedoen vir alle nie-kanonieke URLs, om hul
    > voorkoms in die Blaaier se plek-wyser en vir alle volgende
    > versoeke te korrigeer."
    >
    > (1999-10-28)
    >
    > send
    >
    > <ww.> verstuur of stuur "If you're done writing, send the
    > mail." / "As jy klaar geskryf is, verstuur die berig."
    >
    > (1999-10-28)
    >
    > sent
    >
    > <s.nw.> verstuurde pos [Die algemene naam vir die bergplek van
    > reeds-verstuurde pos] "Move all your own mails into the sent
    > folder." / "Skuif al jou eie boodskappe na die verstuurde pos
    > gids toe."
    >
    > (1999-10-28)
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > Java or juggling?. Everybody learns something at Learn2.com. Where
    > you'll find thousands of free 2torials, affordable online courses, and
    > useful tips for everyday life. http://clickhere.egroups.com/click/964
    >
    >
    > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/rekenaarterme
    > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
    >
    >
    >
    >    =====================================================================
    Prof Niek du Plooy
    Department of Informatics Departement Informatika
    University of Pretoria Universiteit van Pretoria
    Pretoria, SOUTH AFRICA Pretoria, SUID-AFRIKA

    INTERNET: NDUPLOOY@...
    Tel: Int+ 27 12 420 3085
    FAX: Int+ 27 12 362 5287
   • Schalk Cronje
    Hallo almal. ... Yebo! Ek het oorspronklik volgreëls voorgestel, maar **naskrif** klink soveel beter. As daar buite konteks van E-pos gepraat word dan sou
    Message 3 of 16 , Oct 28, 1999
     Hallo almal.

     >
     > > Dan liewer naskrif. En, Jean, hoe meer ek na die 'onderskrif'van
     > > Bram kyk, hoe meer lyk dit vir my na 'n persoonlike stempel!

     Yebo! Ek het oorspronklik volgreëls voorgestel, maar **naskrif** klink
     soveel beter. As daar buite konteks van E-pos gepraat word dan sou mens
     spesifiek na E-posnaskrif verwys.

     'n 'Signature' bestaan baie keer uit twee komponente -
     (1) Addisionele inligting oor die sender
     (2) 'n Aantal standpuntlyne wat tipies, maar nie noodwendig, humoristies is.
     Met dié vcard standard word (1) baie keer nie meer gebruik nie en al wat
     oorbly is 'n 'Tagline'

     Dit in aggenome werk **naskrif** beter as **stempel**; IMBO(*)

     (*) In my beskeie opinie :-}

     --
     Schalk W. Cronje, : I am an avalanche expert.
     Ntaba Environmental Services cc : When you see me run try
     Cell: 083-279-7047 : and keep up.
     Fax: 083-8-279-7047 :
    • Schalk Cronje
     Net n vraag oor die volgende... ... Met gewone pos (slakkepos) praat ons van vertuurde of gestuurde pos? -- Schalk W. Cronje
     Message 4 of 16 , Oct 28, 1999
      Net 'n vraag oor die volgende...

      > send
      >
      > <ww.> verstuur of stuur "If you're done writing, send the
      >
      > sent
      >
      > <s.nw.> verstuurde pos [Die algemene naam vir die bergplek van

      Met gewone pos (slakkepos) praat ons van vertuurde of gestuurde pos?

      --
      Schalk W. Cronje
     • Jean Jordaan
      Hier s die stand van sake tans. Bystellings welkom. En (in *my* BO) (nie Body Odour nie), sou ek onwillig afstand doen van die N.S. tipe naskrif wat deel van
      Message 5 of 16 , Oct 29, 1999
       Hier's die stand van sake tans. Bystellings welkom. En (in *my* BO)
       (nie Body Odour nie), sou ek onwillig afstand doen van die N.S. tipe
       naskrif wat deel van die brief uitmaak.

       signature

       <s.nw.> stempel of naskrif [Teks wat (dikwels outomaties)
       onderaan e-pos gevoeg word om die boodskap te
       kontekstualiseer] "Bram's signature includes random Monty
       Python quotes." / "Bram se stempel bevat lukrake Monty Python
       aanhalings."

       (1999-10-28)

       >--- [ ] ------------------ %< -----------------------------------
       > Prof NF Du Plooy OPV5-69 -- 29 Oct 99, 8:31 -- [rekenaarterme] Re: onderskrif / na
       >
       > Ek dink nog steeds dat ons 'n beter woord hiervoor kan vind, omdat
       > dit, IMBO, meer is as net 'n "naskrif". Ek wil nie aanhou om
       > 'stempel' voor te stel nie, maar ek het 'n gevoel daar is erens 'n
       > afrikaanse woord wat iets kan oordra van die persoonlike
       > besonderhede plus die 'statement'. Kan ons aanhou dink?
       >
       > Niek
       >
       > From: Schalk Cronje <schalkc@...>
       > > Hallo almal.
       > >
       > > >
       > > > > Dan liewer naskrif. En, Jean, hoe meer ek na die 'onderskrif'van
       > > > > Bram kyk, hoe meer lyk dit vir my na 'n persoonlike stempel!
       > >
       > > Yebo! Ek het oorspronklik volgreëls voorgestel, maar **naskrif** klink
       > > soveel beter. As daar buite konteks van E-pos gepraat word dan sou mens
       > > spesifiek na E-posnaskrif verwys.
       > >
       > > 'n 'Signature' bestaan baie keer uit twee komponente -
       > > (1) Addisionele inligting oor die sender
       > > (2) 'n Aantal standpuntlyne wat tipies, maar nie noodwendig, humoristies
       > > is. Met dié vcard standard word (1) baie keer nie meer gebruik nie en al
       > > wat oorbly is 'n 'Tagline'
       > >
       > > Dit in aggenome werk **naskrif** beter as **stempel**; IMBO(*)
       > >
       > > (*) In my beskeie opinie :-}
      • Prof NF Du Plooy OPV5-69
       Schalk Ek dink nog steeds dat ons n beter woord hiervoor kan vind, omdat dit, IMBO, meer is as net n naskrif . Ek wil nie aanhou om stempel voor te stel
       Message 6 of 16 , Oct 29, 1999
        Schalk

        Ek dink nog steeds dat ons 'n beter woord hiervoor kan vind, omdat
        dit, IMBO, meer is as net 'n "naskrif". Ek wil nie aanhou om
        'stempel' voor te stel nie, maar ek het 'n gevoel daar is erens 'n
        afrikaanse woord wat iets kan oordra van die persoonlike
        besonderhede plus die 'statement'. Kan ons aanhou dink?

        Niek

        Send reply to: rekenaarterme@egroups.com
        Date sent: Thu, 28 Oct 1999 21:01:39 +0200
        From: Schalk Cronje <schalkc@...>
        Organization: Ntaba Environmental Services
        To: rekenaarterme@egroups.com
        Subject: [rekenaarterme] Re: onderskrif / naskrif ..

        > Hallo almal.
        >
        > >
        > > > Dan liewer naskrif. En, Jean, hoe meer ek na die 'onderskrif'van
        > > > Bram kyk, hoe meer lyk dit vir my na 'n persoonlike stempel!
        >
        > Yebo! Ek het oorspronklik volgreëls voorgestel, maar **naskrif** klink
        > soveel beter. As daar buite konteks van E-pos gepraat word dan sou mens
        > spesifiek na E-posnaskrif verwys.
        >
        > 'n 'Signature' bestaan baie keer uit twee komponente -
        > (1) Addisionele inligting oor die sender
        > (2) 'n Aantal standpuntlyne wat tipies, maar nie noodwendig, humoristies
        > is. Met dié vcard standard word (1) baie keer nie meer gebruik nie en al
        > wat oorbly is 'n 'Tagline'
        >
        > Dit in aggenome werk **naskrif** beter as **stempel**; IMBO(*)
        >
        > (*) In my beskeie opinie :-}
        >
        > --
        > Schalk W. Cronje, : I am an avalanche expert.
        > Ntaba Environmental Services cc : When you see me run try
        > Cell: 083-279-7047 : and keep up.
        > Fax: 083-8-279-7047 :
        >
        >
        >
        > ------------------------------------------------------------------------
        > Learn2 Avoid Junk Mail. Learn2 Shop for Bargain Airfares. Learn2
        > Weatherize Your Home. Learn2 Speak Wine. Learn2 Get by in French. Learn2
        > Negotiate a Raise. http://clickhere.egroups.com/click/965
        >
        >
        >
        > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/rekenaarterme
        > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
        >
        >
        >
        >        =====================================================================
        Prof Niek du Plooy
        Department of Informatics Departement Informatika
        University of Pretoria Universiteit van Pretoria
        Pretoria, SOUTH AFRICA Pretoria, SUID-AFRIKA

        INTERNET: NDUPLOOY@...
        Tel: Int+ 27 12 420 3085
        FAX: Int+ 27 12 362 5287
       • Schalk Cronje
        ... Wel, ek het oorspronklik **volgreëls** voorgestel omdat dit beter geklink het en meer betekenis gedra het as **handtekening**. Ek hou van **naskrif**
        Message 7 of 16 , Oct 31, 1999
         > Ek dink nog steeds dat ons 'n beter woord hiervoor kan vind, omdat
         > dit, IMBO, meer is as net 'n "naskrif". Ek wil nie aanhou om
         > 'stempel' voor te stel nie, maar ek het 'n gevoel daar is erens 'n
         > afrikaanse woord wat iets kan oordra van die persoonlike
         > besonderhede plus die 'statement'. Kan ons aanhou dink?

         Wel, ek het oorspronklik **volgreëls** voorgestel omdat dit beter geklink
         het en meer betekenis gedra het as **handtekening**. Ek hou van **naskrif**
         omdat dit kort en bondig is. Ek is wel oor vir oortuiging as iemand DAARDIE
         afrikaanse woord vir **signature** kan kry.


         --
         Schalk W. Cronje, : I am an avalanche expert.
         Ntaba Environmental Services cc : When you see me run try
         Cell: 083-279-7047 : and keep up.
         Fax: 083-8-279-7047 :
        • Riaan Van Niekerk
         Dit voel asof ek in die teenoorgestelde rigting Drie (dalk meer soos 2.5) beginsels wat ek probeer navolg wanneer ek n term (of die gebruik daarvan) skep, is
         Message 8 of 16 , Oct 31, 1999
          Dit voel asof ek in die teenoorgestelde rigting

          Drie (dalk meer soos 2.5) beginsels wat ek probeer navolg wanneer ek 'n term (of die gebruik daarvan) skep, is
          a) terugvertaalbaarheid
          b) herkenbaarheid
          c) behou metafore

          Ek is baie versigtig om bestaande metafore (iets wat buite die IT-konteks gebruik word en dan deur die IT-omgewing oorgeneem word) te verbreek, byvoorbeeld hosts - gasheer. In Engels beteken signature verskillende dinge afhangende van die konteks. Binne 'n IT-konteks het dit 'n redelike spesifieke betekenis gevestig.

          Buite IT beteken signature (van dictionary.com)
          2. Especially, the name of any person, written with his own hand, employed to signify that the writing which precedes accords with his wishes or intentions; a sign manual; an autograph.

          Dit is hiervan wat die e-mail signature afkomstig is. Behalwe vir die naam is daar 'n boel ander inligting (soos in Jean se definisie).

          Terloops, om terug te kom na stempel vir signature, hierdie uittreksel uit dictionary.com se inskrywing vir signature
          http://www.dictionary.com/cgi-bin/dict.pl?term=signature
          "A sign, stamp, or mark impressed, as by a seal"

          As mens in Engels dieselfde term vir verskillende goed kan gebruik, hoekom nie in Afrikaans nie. Ek is vas oortuig nie-tegniese gebruikers sal makliker vat kry aan handtekening, as aan naskrif (waarvan die natuurlike ekwivalent postscript is), of stempel. Dit behou die metafoor, is terugvertaalbaar en herkenbaar. Andersins moet gebruikers/individue die volgende mentale konstruk onderhou:
          signature word met handtekening vertaal, behalwe binne IT, waar dit met stempel/naskrif vertaal word.

          Riaan
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.