Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

per vs. skuisstreep (/ en \)

Expand Messages
 • Petri Jooste
  Miskien bedoel Schalk skuisstreep , maar dit gee nog nie n oplossing vir die moontlike verkeerdverstaan tussen / en nie. As ek dit skryf gebruik ek
  Message 1 of 2 , Feb 22, 2004
   Miskien bedoel Schalk "skuisstreep", maar dit gee nog nie
   'n oplossing vir die moontlike verkeerdverstaan tussen / en \ nie.
   As ek dit skryf gebruik ek "/-karakter" en "\-karakter" as terme,
   maar eintlik gaan dit oor wat ek moet sê as ek dit uitspreek.

   / = "vorentoe-skuisstreep" of "vooroorskuinsstreep"
   \ = "agtertoe-skuinsstreep" of "agteroorskuinsstreep"

   Laasgenoemde benamings is aanvaarbaar vir my as ek baie spesifiek
   wil wees of juis terwyl ek praat die onderskeid tussen die twee (/ en \) wil aandui.
   Dit raak egter onprakties om web-adresse mee uit te lees.
   Ek sou eerder die volgende adres soos volg wou uitlees:
   http://groups.yahoo.com/group/rekenaarterme/
   ha tee tee pee dubbelpunt per per groups punt yahoo punt com per group per rekenaarterme

   Hoe sou julle bogenoemde adres in Afrikaans uitlees?

   Groete
   Petri


   ================
   Mr. JP (Petri) Jooste
   Skool vir Modelleringswetenskappe
   School of Modelling Sciences
   Vaal Triangle Campus
   North-West University / Noordwes-Universiteit / Yunibesiti Ya Bokone-Bophirima
   South Africa

   *************************************************
   Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

   This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...   >>> schalk_cronje@... 2004/02/20 07:24:02 >>>
   Binne die rekenaarkonteks stem ek vir skuinstreep.

   -----Original Message-----
   From: Viljoen HC [mailto:hcv@...]
   Sent: 19 February 2004 09:25
   To: rekenaarterme@yahoogroups.com
   Subject: RE: [rekenaarterme] RE: NUWE TERME: Kyk asseblief   >> leuce@... 2004/02/18 04:44:10 >>
   >>
   >>!!! Kan ons 'n "show of hands" kry vir of teen die gebruik van "per"
   >>vir "slash"? !!!

   "per" is vir my heel logies, ook in die sin van m/s (meter per sekonde) Groete Christo
   Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
   Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
   Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • Samuel Murray
   ... As ek met myself praat, flap vir slash. Maar as ek oor die foon gesels, dan praat ek Engels want die Engelse uitspraak van hulle alfabet lewer minder
   Message 2 of 2 , Feb 22, 2004
    Petri Jooste skryf om 09:20 op 23/02/2004:

    > Dit raak egter onprakties om web-adresse mee uit te lees.
    > Ek sou eerder die volgende adres soos volg wou uitlees:
    > http://groups.yahoo.com/group/rekenaarterme/
    > ha tee tee pee dubbelpunt per per groups punt yahoo punt com per group
    > per rekenaarterme
    >
    > Hoe sou julle bogenoemde adres in Afrikaans uitlees?

    As ek met myself praat, "flap" vir slash. Maar as ek oor die foon gesels, dan praat ek Engels want die Engelse uitspraak van hulle alfabet lewer minder probleme op. Dit is dus nie omdat ek nie oor Afrikaanse vaktaal beskik nie, maar omdat die Afrikaanse uitspraak van sy alfabet te veel probleme oplewer. Die "i" en "u" klink in Afrikaans byna dieselfde (veral oor 'n krakerige foonlyn vanuit 'n raseringe kantoor). Dieselfde geld vir "b", "d" en "p" (die plofklanke is meer ploffend in Engels as in Afrikaans). Maar die "m" en "n" lewer probleme in albei tale op.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.