Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

nog Linux terme

Expand Messages
 • Petri Jooste
  Stem julle saam met my vertalings vir die volgende terme? Indien wel kan dit dalk by die lys gevoeg word: fifo pyp block special file blok-spesiale lêer
  Message 1 of 6 , Jan 22, 2004
  • 0 Attachment
   Stem julle saam met my vertalings vir die volgende terme?
   Indien wel kan dit dalk by die lys gevoeg word:

   fifo
   pyp

   block special file
   blok-spesiale lêer

   character special file
   karakter-spesiale lêer

   fifo
   pyp

   Engelse verduideliking by: http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_chapter/coreutils_12.html#SEC75

   socket
   sok

   shared memory object
   gedeelde-geheue-objek (dit is nie 'n "gedeelde geheueobjek" in hierdie konteks nie)

   touch
   aanraak / raak (watter een verkies julle?) http://www.scit.wlv.ac.uk/cgi-bin/mansec?1+touch

   "invalid backslash escape"
   ongeldige tru-skuinsstreep-ontsnapkode

   load average
   lasgemiddeld / gemiddelde lading / ladinggemiddeld

   realtime clock
   intydse horlosie / reëletydhorlosie


   This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
   warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

   Hierdie is gratis programmatuur; kyk in die bronkode vir kopieërvoorwaardes. Daar is GEEN
   waarborg nie; selfs nie vir VERKOOPBAARHEID of GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL nie.

   -Ek wonder ook oor die "gratis" want die Free Software Foundation sê spesifiek:
   "Free as in Freedom"

   Groete
   Petri

   ================
   Mr. JP (Petri) Jooste
   Skool vir Modelleringswetenskappe
   School of Modelling Sciences
   North West University (Vaal Triangle Campus)
   South Africa

   *************************************************
   Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

   This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
  • Samuel Murray
   ... Ek dog dis first in, first out . ... Moet liefs nie die bnw met n koppelteken skryf nie. Dus, skryf gedeeldegeheue-objek . ... Aanraak verkies ek, want
   Message 2 of 6 , Jan 22, 2004
   • 0 Attachment
    Petri Jooste skryf om 03:57 op 22/01/2004:

    > Stem julle saam met my vertalings vir die volgende terme?
    > Indien wel kan dit dalk by die lys gevoeg word:
    >
    > fifo
    > pyp

    Ek dog dis "first in, first out".

    > shared memory object
    > gedeelde-geheue-objek (dit is nie 'n "gedeelde geheueobjek" in
    > hierdie konteks nie)

    Moet liefs nie die bnw met 'n koppelteken skryf nie. Dus, skryf "gedeeldegeheue-objek".

    > touch
    > aanraak / raak (watter een verkies julle?)
    > http://www.scit.wlv.ac.uk/cgi-bin/mansec?1+touch

    Aanraak verkies ek, want "raak" kan verwar word met "reach". Maar dit hang baie van die konteks af.

    > load average
    > lasgemiddeld / gemiddelde lading / ladinggemiddeld

    Ek hou van daai middelste ene.

    > realtime clock
    > intydse horlosie / reëletydhorlosie

    Reëletyd-klok of reëletyd-horlosie klink mooi. Is dit 'n klok of 'n horlosie waarvan jy praat?

    > This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    > warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    > PURPOSE.
    >
    > Hierdie is gratis programmatuur; kyk in die bronkode vir
    > kopieërvoorwaardes. Daar is GEEN
    > waarborg nie; selfs nie vir VERKOOPBAARHEID of GESKIKTHEID VIR 'N
    > SPESIFIEKE DOEL nie.
    >
    > -Ek wonder ook oor die "gratis" want die Free Software Foundation sê
    > spesifiek:
    > "Free as in Freedom"

    Wel, maak dit dan "vry sagteware". Sover ek weet kan "vry" ook "gratis" in Afrikaans beteken, so die woordspeling bly intak.
   • Petri Jooste
    Dankie vir die kommentaar, Samuel. Hier is my reaksie daarop. ... Dit is mos hoe n pyp gebruik word. Dit wat aan die een kan eerste ingaan kom aan die
    Message 3 of 6 , Jan 22, 2004
    • 0 Attachment
     Dankie vir die kommentaar, Samuel. Hier is my reaksie daarop.

     >> leuce@... 2004/01/22 04:02:57 >>

     > Petri Jooste skryf om 03:57 op 22/01/2004:
     > >
     > > fifo
     > > pyp
     >
     > Ek dog dis "first in, first out".

     Dit is mos hoe 'n pyp gebruik word. Dit wat aan die een kan eerste ingaan kom aan die anderkant eerste uit.
     Die term FIFO word gebruik om datastrukture mee te beskryf. Mens sou dus in Afrikaans die lang term
     eerste-in-eerste-uit-datastruktuur kon gebruik. Die volgende is volgens my ekwivalent in Engels:
     "The program sent output to a fifo"
     "The program wrote to a pipe"


     > > shared memory object
     > > gedeelde-geheue-objek (dit is nie 'n "gedeelde geheueobjek" in
     > > hierdie konteks nie)
     >
     > Moet liefs nie die bnw met 'n koppelteken skryf nie. Dus, skryf "gedeeldegeheue-objek".

     Dankie ek maak so.

     > > realtime clock
     > > intydse horlosie / reëletydhorlosie
     >
     > Reëletyd-klok of reëletyd-horlosie klink mooi. Is dit 'n klok of 'n horlosie waarvan jy praat?

     Ek sal moet seker maak van die konteks of dit gaan oor iets wat pulse genereer (klok)
     of iets wat die tyd van die dag aandui (horlosie).

     Hoe sterk voel jy oor die koppelteken?

     > Wel, maak dit dan "vry sagteware". Sover ek weet kan "vry" ook "gratis" in
     > Afrikaans beteken, so die woordspeling bly intak.

     Goed so.     ================
     Mr. JP (Petri) Jooste
     Skool vir Modelleringswetenskappe
     School of Modelling Sciences
     North West University (Vaal Triangle Campus)
     South Africa

     *************************************************
     Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

     This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
    • schalk_cronje@nai.com
     ... Ek sal pyplêer verkies omrede die konteksa waarin jy dit gebruik heelwaarskynlik verwys na die skep van n node m.b.v. mkfifo. As jy net pyp gebruik kan
     Message 4 of 6 , Jan 22, 2004
     • 0 Attachment
      >fifo
      > pyp
      Ek sal pyplêer verkies omrede die konteksa waarin jy dit gebruik heelwaarskynlik verwys na die skep van 'n node m.b.v. mkfifo. As jy net pyp gebruik kan dit verwarrend wees met die pypkarakter. Alhoewel daar ooreenstemmende eienskappe is, is daar tegniese genoeg verkille om die onderskeid te noodsaak.

      >block special file
      > blok-spesiale lêer
      >character special file
      > karakter-spesiale lêer
      Sonder koppeltekens en alles as een woord sou ek dink.

      >shared memory object
      > gedeelde-geheue-objek (dit is nie 'n "gedeelde geheueobjek" in hierdie konteks nie)
      deelgeheue-objek

      >touch
      > aanraak / raak (watter een verkies julle?) http://www.scit.wlv.ac.uk/cgi-bin/mansec?1+touch
      raak
      Want ek sou wil sê: "Raak config.cpp en kompileer weer'

      >load average
      > lasgemiddeld / gemiddelde lading / ladinggemiddeld
      lasgemiddeld


      > Hierdie is gratis programmatuur; kyk in die bronkode vir kopieërvoorwaardes. Daar is GEEN
      > waarborg nie; selfs nie vir VERKOOPBAARHEID of GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL nie.
      Nee, die konteks hier is 'vry' nie 'gratis' nie. Êrens op die FSF se webwerf sal jy ook kry dat dit hulle verduidelik dat dit 'free' soos in 'freedom' is en nie 'free' soos in 'gratis' nie.

      N.S. Dankie aan almal van voortdurend probeer om afrikaans en die rekenaarwêreld te versoen.
     • Samuel Murray
      ... Goed, maar dan moet ons nie pyp as vertaling van fifo aanbied nie. Ons moet eerder n kruisverwysing van fifo na pipe plaas en dan pyp as die
      Message 5 of 6 , Jan 22, 2004
      • 0 Attachment
       Petri Jooste skryf om 04:21 op 22/01/2004:

       > leuce@... 2004/01/22 04:02:57

       > > Petri Jooste skryf om 03:57 op 22/01/2004:

       > > > fifo
       > > > pyp

       > > Ek dog dis "first in, first out".

       > Die volgende is volgens my ekwivalent in Engels:
       > "The program sent output to a fifo"
       > "The program wrote to a pipe"

       Goed, maar dan moet ons nie "pyp" as vertaling van "fifo" aanbied nie. Ons moet eerder 'n kruisverwysing van "fifo" na "pipe" plaas en dan "pyp" as die vertaling van "pipe" aanbied.

       > > Reëletyd-klok of reëletyd-horlosie klink mooi.

       > Hoe sterk voel jy oor die koppelteken?

       Redelik sterk. Wat jy hier het, is 'n drievoudige samestelling waarvan die eerste deel 'n byvoeglike naamwoord. Die koppelteken maak dit makliker om te lees en te besef dat "reële+tyd" eers bestaan het voordat dit aan "klok" gekoppel is. Maar dis 'n kort genoeg woord om as één woord te skryf, hoor.

       Wat lees makliker (onmiddelliker begrypbaar, dus)... gewapendebetoningenieur x gewapendebeton-ingenieur?
      • Samuel Murray
       ... Aangesien die middelste woord (spesiale) n bnw is, moet dit los geskryf word. As jy voel dat karakter nie op die spesiaal slaan nie maar eerder op die
       Message 6 of 6 , Jan 22, 2004
       • 0 Attachment
        schalk_cronje@... skryf om 03:22 op 22/01/2004:

        > > block special file = blok-spesiale lêer
        > > character special file = karakter-spesiale lêer

        > Sonder koppeltekens en alles as een woord sou ek dink.

        Aangesien die middelste woord (spesiale) 'n bnw is, moet dit los geskryf word. As jy voel dat "karakter" nie op die spesiaal slaan nie maar eerder op die lêer, sal jy 'n afstandskoppelteken moet gebruik, of die woordorde omgooi: karakter- spesiale lêer.
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.