Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gebruik van Afrikaanse rekenaarterme

Expand Messages
 • schalk_cronje@nai.com
  Hierdie is meer n vraag aan Petri, maar ander insette ook welkom. Petri, Hoe ervaar studente by Potch die gebruik van Afrikaanse rekenaarterme? Verwelkom
  Message 1 of 4 , Nov 13, 2002
   Gebruik van Afrikaanse rekenaarterme

   Hierdie is meer 'n vraag aan Petri, maar ander insette ook welkom.

   Petri,

   Hoe ervaar studente by Potch die gebruik van Afrikaanse rekenaarterme? Verwelkom hulle die kans om iets te kan beskryf in beide modertaal of Afrikaans?

   Kry julle ooit terugvoer van die studente wat lei tot beter terme?  Die taal is tog dinamies en word deur die gebruikers daarvan bestuur.

   Groetniz.

  • Petri Jooste
   Ek was die afgelope twee jaar aangenaam verras om te hoor hoe eerstejaarstudente Afrikaanse rekenaarterme gebruik. My indruk was dat hulle dit op skool
   Message 2 of 4 , Nov 13, 2002
    Ek was die afgelope twee jaar aangenaam verras om te hoor hoe
    eerstejaarstudente Afrikaanse rekenaarterme gebruik. My
    indruk was dat hulle dit op skool aangeleer het, en ek het selfs
    'n term of wat daardeur opgetel. Dit maak dit soveel makliker
    om 'n "nuwe" Afrikaanse term self te leer gebruik wanneer mens
    hoor ander mense gebruik dit en boonop nie net in skryftaal
    nie, maar ook in spreektaal.

    Na my mening kan dosente (ek sluit myself in) nog meer toegespits
    word om suiwerder met Afrikaanse terme om te gaan.
    Ons gebruik die terme in ons studiegidse en tweetalige vraestelle,
    maar in die klas is dit al te maklik om die Engelse terme sommer
    links en regs in Afrikaanse sinne te gebruik. Ons taalbeleid
    op die Vaaldriehoekkampus behels dat ons aan die begin
    van die semester in die klas "onderhandel" en afspreek oor
    die taal van onderrig. Dikwels kom dit neer op dubbelmedium,
    m.a.w. in dieselfde lesing word Afrikaans en Engels gepraat
    en nie alles wat gesê word, word in albei tale herhaal nie.
    Die afspraak is dat iemand wat nie verstaan nie, net moet vra
    en dan word die vertaling gedoen. In praktyk word daar
    baie meer Engels gepraat as Afrikaans.

    Afrikaanse studente antwoord ongelukkig dikwels hulle toetse
    en eksamens in 'n mengelmoes van terme. Hier volg 'n paar
    voorbeelde (die inhoud is dikwels ook verdag :-()
    "Daar is built-in commands en gebruik ook extention mechanism (API's) kan geroep word uit C se command procedure."
    "Script kan direk geloop word vanaf die 'command line' as die file met extention *.sh / *.tcl gestoor is."
    "Hier is syntaxfoute vir al met die verklaring van velde."
    "Tcl is an Interpreter enviroment. Eers moet jy dit in 'n file save met 'n extensie .tcl"

    (Nou is jou koffie seker die wêreld vol gespat :-)


    Vertaalde rekenaarprogramme wat gereeld gebruik word, kan
    na my mening 'n groot bydrae lewer om die terme te help
    vestig. Tans is op ons kampus weet ek van die volgende
    wat in Afrikaans beskikbaar is vir studente:
    - Webgebaseerde rekenaargeletterdheidskursus
    - XnView
    - Vim
    - BlueJ
    - Lektor2000 (?)

    Met Vim en XnView is die verstek-installasie Engels en ek dink
    min studente (indien enige) weet hoe om dit te verander na
    Afrikaans, dus word die Afrikaans eintlik nie gebruik nie.

    Groete
    Petri

    ================
    Mr. JP (Petri) Jooste
    Skool vir Modelleringswetenskappe
    School of Modelling Sciences
    Vaal Triangle Campus
    Potchefstroom University for Christian Higher Education
    South Africa

    *************************************************
    Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

    This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...    >>> schalk_cronje@... 11/13/02 12:56nm >>>
    Hierdie is meer 'n vraag aan Petri, maar ander insette ook welkom.

    Petri,

    Hoe ervaar studente by Potch die gebruik van Afrikaanse rekenaarterme?
    Verwelkom hulle die kans om iets te kan beskryf in beide modertaal of
    Afrikaans?

    Kry julle ooit terugvoer van die studente wat lei tot beter terme? Die taal
    is tog dinamies en word deur die gebruikers daarvan bestuur.

    Groetniz.
   • schalk_cronje@nai.com
    ... Sit alias vim= LANG=af /usr/bin/vim op die UNIX-bedieners se /etc/profile lêer RE: [rekenaarterme] Gebruik van Afrikaanse rekenaarterme ... Sit alias
    Message 3 of 4 , Nov 13, 2002
     RE: [rekenaarterme] Gebruik van Afrikaanse rekenaarterme

     >Met Vim en XnView is die verstek-installasie Engels en ek dink
     >min studente (indien enige) weet hoe om dit te verander na
     >Afrikaans, dus word die Afrikaans eintlik nie gebruik nie.

     Sit alias vim='LANG=af /usr/bin/vim' op die UNIX-bedieners se /etc/profile lêer

    • schalk_cronje@nai.com
     Afrikaanse studente antwoord ongelukkig dikwels hulle toetse en eksamens in n mengelmoes van terme. Hier volg n paar voorbeelde (die inhoud is dikwels ook
     Message 4 of 4 , Nov 13, 2002
      RE: [rekenaarterme] Gebruik van Afrikaanse rekenaarterme

      Afrikaanse studente antwoord ongelukkig dikwels hulle toetse
      en eksamens in 'n mengelmoes van terme. Hier volg 'n paar
      voorbeelde (die inhoud is dikwels ook verdag :-()
      "Daar is built-in commands en gebruik ook extention mechanism (API's) kan geroep word uit C se command procedure."
      "Script kan direk geloop word vanaf die 'command line' as die file met extention *.sh / *.tcl gestoor is."
      "Hier is syntaxfoute vir al met die verklaring van velde."
      "Tcl is an Interpreter enviroment.  Eers moet jy dit in 'n file save met 'n extensie .tcl"

      (Nou is jou koffie seker die wêreld vol gespat :-)

      Nee wat. Ek sou dit half verwag van studente in elk geval. RW-vraestelle is RW en nie taalkunde nie.

     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.