Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [rekenaarterme] TERM: initialise

Expand Messages
 • Petri Jooste
  My eerste reaksie is: - inisieer n proses - inisialiseer n komponent maar die saak is by my nog oop vir bespreking. Groete Petri ================ Mr. JP
  Message 1 of 9 , Nov 3, 2002
   My eerste reaksie is:
   - inisieer 'n proses
   - inisialiseer 'n komponent

   maar die saak is by my nog oop vir bespreking.

   Groete
   Petri

   ================
   Mr. JP (Petri) Jooste
   Skool vir Modelleringswetenskappe
   School of Modelling Sciences
   Vaal Triangle Campus
   Potchefstroom University for Christian Higher Education
   South Africa

   *************************************************
   Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

   This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...   >>> leuce@... 11/04/02 08:36 >>>

   [kruispos zalang x rekenaarterme]

   Samuel:
   Hoe sou julle "initialise" vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van
   Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
   HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.
   Wat is die verskil tussen "inisieer" en "inisialiseer"? Is daar 'n verskil?
   Die woord word gebruik vir 'n hoofkomponent (rekenaar) wat 'n subkomponent
   (modem) voorberei vir werking (in dié geval, om te begin bel en
   koppel/verbind).   ******************************************************************
   Please click http://www.naspers.com/email/disclaimer.html to read our e-mail disclaimer.
   Kliek asseblief http://www.naspers.com/epos/vrywaring.html om ons e-pos vrywaring te lees.
   ******************************************************************
  • Samuel Murray-Smit
   Samuel: Hoe sou julle initialise vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met inisialiseer , maar die [ou] HAT
   Message 2 of 9 , Nov 3, 2002
    Samuel:
    Hoe sou julle "initialise" vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van
    Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
    HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

    PetriJ:
    My eerste reaksie is:
    - inisieer 'n proses
    - inisialiseer 'n komponent

    Samuel:
    Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"? Is dit nie maar net 'n
    manier van praat nie? Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik dat
    die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?
   • Petri Jooste
    Samuel: Hoe sou julle initialise vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met inisialiseer , maar die [ou] HAT
    Message 3 of 9 , Nov 3, 2002
     Samuel:
     Hoe sou julle "initialise" vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van
     Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
     HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

     PetriJ:
     My eerste reaksie is:
     - inisieer 'n proses
     - inisialiseer 'n komponent

     Samuel:
     Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"? Is dit nie maar net 'n
     manier van praat nie? Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik dat
     die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?

     PetriJ:
     Wanneer 'n komponent (enigiets van 'n eenvoudige verandelike in 'n
     rekenaarprogram wat 'n aanvangswaarde kry, tot 'n meer komplekse
     programmatuurobjek wat allerhande aanvangswaardes kry en
     opstellingsprosesse ondergaan, tot 'n apparatuurkomponent soos 'n
     modem) geïnisialiseer word verander sy toestand. Dit word gebring
     tot 'n toestand wat nodig is vir die proses waaraan dit gaan deelneem.
     Wanneer daardie proses begin is daar ook sekere dinge wat
     opgestel word (bv. "handshaking" tussen modems) en dit kan gesien
     word as die inisiëring van die proses, maar dit kan nie plaasvind as die
     komponent(e) nie in die regte toestand geplaas is deur inisialisering nie.     ================
     Mr. JP (Petri) Jooste
     Skool vir Modelleringswetenskappe
     School of Modelling Sciences
     Vaal Triangle Campus
     Potchefstroom University for Christian Higher Education
     South Africa

     *************************************************
     Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

     This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
    • HCV
     Christo: Ek vind dit moeilik om te begryp hoe n komponent (of selfs n instrument) geïnisialiseer word. Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van
     Message 4 of 9 , Nov 3, 2002
      Christo:
      Ek vind dit moeilik om te begryp hoe 'n komponent (of selfs 'n instrument) geïnisialiseer word.
      Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van dieselfde woord nie, soos wat sommige mense praat van maksimeer en ander van maksimaliseer (netso minimeer en minimaliseer)?
      My eerste reaksie was dat inisieer die Afrikaans vir die Engelse "initiate" (werkwoord) en inisialiseer die Afrikaans vir "initialise" is, maar ek kon in geen Engelse woordeboek wat ek het die woord "initialise" opspoor nie; skynbaar bestaan dit nie.
       
       
      ----- Original Message -----
      Sent: Monday, November 04, 2002 9:15 AM
      Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise

      Samuel:
      Hoe sou julle "initialise" vertaal?  Die GWB (rekenaarwoordeboek van
      Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
      HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

      PetriJ:
      My eerste reaksie is:
      - inisieer 'n proses
      - inisialiseer 'n komponent

      Samuel:
      Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"?  Is dit nie maar net 'n
      manier van praat nie?  Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik dat
      die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?      ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
      Sell a Home for Top $
      http://us.click.yahoo.com/RrPZMC/jTmEAA/jd3IAA/GP4qlB/TM
      ---------------------------------------------------------------------~->

      Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
      Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
      Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

     • Petri Jooste
      My Penguin Englisg Dictionary het die volgende: initiate: to cause or enable the beginning of; start Dit is ook nie onbekend op www.onelook.com nie, en
      Message 5 of 9 , Nov 4, 2002
       My Penguin Englisg Dictionary het die volgende:
       initiate: to cause or enable the beginning of; start

       Dit is ook nie onbekend op www.onelook.com nie, en
       www.alwords.com gee die volgende:
       Initiate (v. t.)v. t. 1. To introduce by a first act; to make a beginning with; to set afoot; to originate; to commence; to begin or enter upon. 2. To acquaint with the beginnings; to instruct in the rudiments or principles; to introduce. 3. To introduce into a society or organization; to confer membership on; especially, to admit to a secret order with mysterious rites or ceremonies. 4. To do the first act; to perform the first rite; to take the initiative. 5. Unpracticed; untried; new. 6. Begun; commenced; introduced to, or instructed in, the rudiments; newly admitted. 7. One who is, or is to be, initiated.

       >>> hcv@... 11/04/02 09:40 >>>
       Christo:
       Ek vind dit moeilik om te begryp hoe 'n komponent (of selfs 'n instrument) geïnisialiseer word.
       Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van dieselfde woord nie, soos wat sommige mense praat van maksimeer en ander van maksimaliseer (netso minimeer en minimaliseer)?
       My eerste reaksie was dat inisieer die Afrikaans vir die Engelse "initiate" (werkwoord) en inisialiseer die Afrikaans vir "initialise" is, maar ek kon in geen Engelse woordeboek wat ek het die woord "initialise" opspoor nie; skynbaar bestaan dit nie.


       ----- Original Message -----
       From: Samuel Murray-Smit
       To: rekenaarterme@yahoogroups.com
       Sent: Monday, November 04, 2002 9:15 AM
       Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


       Samuel:
       Hoe sou julle "initialise" vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van
       Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
       HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

       PetriJ:
       My eerste reaksie is:
       - inisieer 'n proses
       - inisialiseer 'n komponent

       Samuel:
       Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"? Is dit nie maar net 'n
       manier van praat nie? Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik dat
       die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?
       Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
       Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
       Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • HCV
       www.dictionary.com gee o.a. die volgende definisies vir onderskeidelik initialise en initiate: initialise To give a variable its first value.
       Message 6 of 9 , Nov 4, 2002
        www.dictionary.com gee o.a. die volgende definisies vir onderskeidelik initialise en initiate:
         
        initialise

        <programming> To give a variable its first value. This may be done automatically by some languages or it may require explicit code by the programmer. Some languages allow initialisation to be combined with variable definition, e.g. in C:

        int i = 0;

        Failing to initialise a variable before using it is a common programming error, but one which compilers and automatic checkers like lint can easily detect.
         
        in·i·ti·ate    (-nsh-t)
        tr.v. in·i·ti·at·ed, in·i·ti·at·ing, in·i·ti·ates
        1. To set going by taking the first step; begin:initiated trade with developing nations. See Synonyms at begin.
        2. To introduce to a new field, interest, skill, or activity.
        3. To admit into membership, as with ceremonies or ritual.

        adj. (-t)
        1. Initiated or admitted, as to membership or a position of authority.
         1. Instructed in esoteric knowledge.
         2. Introduced to something new.

        ----- Original Message -----
        Sent: Monday, November 04, 2002 10:19 AM
        Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise

        My Penguin Englisg Dictionary het die volgende:
        initiate:  to cause or enable the beginning of; start

        Dit is ook nie onbekend op www.onelook.com nie, en
        www.alwords.com gee die volgende:
        Initiate (v. t.)v. t. 1. To introduce by a first act; to make a beginning with; to set afoot; to originate; to commence; to begin or enter upon. 2. To acquaint with the beginnings; to instruct in the rudiments or principles; to introduce. 3. To introduce into a society or organization; to confer membership on; especially, to admit to a secret order with mysterious rites or ceremonies. 4. To do the first act; to perform the first rite; to take the initiative. 5. Unpracticed; untried; new. 6. Begun; commenced; introduced to, or instructed in, the rudiments; newly admitted. 7. One who is, or is to be, initiated.

        >>> hcv@... 11/04/02 09:40 >>>
        Christo:
        Ek vind dit moeilik om te begryp hoe 'n komponent (of selfs 'n instrument) geïnisialiseer word.
        Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van dieselfde woord nie, soos wat sommige mense praat van maksimeer en ander van maksimaliseer (netso minimeer en minimaliseer)?
        My eerste reaksie was dat inisieer die Afrikaans vir die Engelse "initiate" (werkwoord) en inisialiseer die Afrikaans vir "initialise" is, maar ek kon in geen Engelse woordeboek wat ek het die woord "initialise" opspoor nie; skynbaar bestaan dit nie.


        ----- Original Message -----
          From: Samuel Murray-Smit
          To: rekenaarterme@yahoogroups.com
          Sent: Monday, November 04, 2002 9:15 AM
          Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


          Samuel:
          Hoe sou julle "initialise" vertaal?  Die GWB (rekenaarwoordeboek van
          Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
          HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

          PetriJ:
          My eerste reaksie is:
          - inisieer 'n proses
          - inisialiseer 'n komponent

          Samuel:
          Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"?  Is dit nie maar net 'n
          manier van praat nie?  Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik dat
          die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?
          Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
          Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
          Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
        Plan to Sell a Home?
        http://us.click.yahoo.com/J2SnNA/y.lEAA/jd3IAA/GP4qlB/TM
        ---------------------------------------------------------------------~->

        Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
        Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
        Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

        Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

       • duplooynf
        Daar het jy dit nou, Christo! Initialise bestaan in die GWB! Ek dink ons het dit so vertaal omdat initialise tipies in rekenaarwetenskapteksboeke geving word,
        Message 7 of 9 , Nov 4, 2002
         Daar het jy dit nou, Christo! Initialise bestaan in die GWB!

         Ek dink ons het dit so vertaal omdat initialise tipies in
         rekenaarwetenskapteksboeke geving word, maar initiate nie eintlik nie. En
         my stem bly by inisialiseer!

         NF du Plooy

         012 654 3114
         ----- Original Message -----
         From: "Petri Jooste" <rkwjpj@...>
         To: <rekenaarterme@yahoogroups.com>
         Sent: Monday, November 04, 2002 10:19 AM
         Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


         My Penguin Englisg Dictionary het die volgende:
         initiate: to cause or enable the beginning of; start

         Dit is ook nie onbekend op www.onelook.com nie, en
         www.alwords.com gee die volgende:
         Initiate (v. t.)v. t. 1. To introduce by a first act; to make a beginning
         with; to set afoot; to originate; to commence; to begin or enter upon. 2. To
         acquaint with the beginnings; to instruct in the rudiments or principles; to
         introduce. 3. To introduce into a society or organization; to confer
         membership on; especially, to admit to a secret order with mysterious rites
         or ceremonies. 4. To do the first act; to perform the first rite; to take
         the initiative. 5. Unpracticed; untried; new. 6. Begun; commenced;
         introduced to, or instructed in, the rudiments; newly admitted. 7. One who
         is, or is to be, initiated.

         >>> hcv@... 11/04/02 09:40 >>>
         Christo:
         Ek vind dit moeilik om te begryp hoe 'n komponent (of selfs 'n instrument)
         geïnisialiseer word.
         Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van dieselfde woord nie,
         soos wat sommige mense praat van maksimeer en ander van maksimaliseer (netso
         minimeer en minimaliseer)?
         My eerste reaksie was dat inisieer die Afrikaans vir die Engelse "initiate"
         (werkwoord) en inisialiseer die Afrikaans vir "initialise" is, maar ek kon
         in geen Engelse woordeboek wat ek het die woord "initialise" opspoor nie;
         skynbaar bestaan dit nie.


         ----- Original Message -----
         From: Samuel Murray-Smit
         To: rekenaarterme@yahoogroups.com
         Sent: Monday, November 04, 2002 9:15 AM
         Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


         Samuel:
         Hoe sou julle "initialise" vertaal? Die GWB (rekenaarwoordeboek van
         Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
         HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

         PetriJ:
         My eerste reaksie is:
         - inisieer 'n proses
         - inisialiseer 'n komponent

         Samuel:
         Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"? Is dit nie maar net 'n
         manier van praat nie? Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik
         dat
         die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?
         Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
         Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
         Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

         Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
         Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
         Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        • HCV
         Beste Niek Ek het n halfuur gelede in ons eie konseplys gaan kyk en siedaar: albei word vertaal soos jy beaam. Terloops, ek het nou al tot by letter L
         Message 8 of 9 , Nov 4, 2002
          Beste Niek
           
          Ek het 'n halfuur gelede in ons eie konseplys gaan kyk en siedaar: albei word vertaal soos jy beaam.
          Terloops, ek het nou al tot by letter L gevorder. M-Z wag nog! Wanneer kry ek die res van die kommentaar jou en die ander kollegas af? Die Vriende van Afrikaans het my verlede Vrydag weer gedruk vir 'n afgelewerde teks die einde van vanjaar! Ek raak benoud...
          Groete
          Christo
          ----- Original Message -----
          From: duplooynf
          Sent: Monday, November 04, 2002 11:09 AM
          Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise

          Daar het jy dit nou, Christo!  Initialise bestaan in die GWB!

          Ek dink ons het dit so vertaal omdat initialise tipies in
          rekenaarwetenskapteksboeke geving word, maar initiate nie eintlik nie.  En
          my stem bly by inisialiseer!

          NF du Plooy

          012 654 3114
          ----- Original Message -----
          From: "Petri Jooste" <rkwjpj@...>
          To: <rekenaarterme@yahoogroups.com>
          Sent: Monday, November 04, 2002 10:19 AM
          Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


          My Penguin Englisg Dictionary het die volgende:
          initiate:  to cause or enable the beginning of; start

          Dit is ook nie onbekend op www.onelook.com nie, en
          www.alwords.com gee die volgende:
          Initiate (v. t.)v. t. 1. To introduce by a first act; to make a beginning
          with; to set afoot; to originate; to commence; to begin or enter upon. 2. To
          acquaint with the beginnings; to instruct in the rudiments or principles; to
          introduce. 3. To introduce into a society or organization; to confer
          membership on; especially, to admit to a secret order with mysterious rites
          or ceremonies. 4. To do the first act; to perform the first rite; to take
          the initiative. 5. Unpracticed; untried; new. 6. Begun; commenced;
          introduced to, or instructed in, the rudiments; newly admitted. 7. One who
          is, or is to be, initiated.

          >>> hcv@... 11/04/02 09:40 >>>
          Christo:
          Ek vind dit moeilik om te begryp hoe 'n komponent (of selfs 'n instrument)
          geïnisialiseer word.
          Is inisieer en inisialiseer nie maar wisselvorme van dieselfde woord nie,
          soos wat sommige mense praat van maksimeer en ander van maksimaliseer (netso
          minimeer en minimaliseer)?
          My eerste reaksie was dat inisieer die Afrikaans vir die Engelse "initiate"
          (werkwoord) en inisialiseer die Afrikaans vir "initialise" is, maar ek kon
          in geen Engelse woordeboek wat ek het die woord "initialise" opspoor nie;
          skynbaar bestaan dit nie.


          ----- Original Message -----
            From: Samuel Murray-Smit
            To: rekenaarterme@yahoogroups.com
            Sent: Monday, November 04, 2002 9:15 AM
            Subject: Re: [rekenaarterme] TERM: initialise


            Samuel:
            Hoe sou julle "initialise" vertaal?  Die GWB (rekenaarwoordeboek van
            Coetzee, Du Plooy en Cluver) vertaal dit met "inisialiseer", maar die [ou]
            HAT bevat net "inisieer", en dis trouens ook die woord wat ek sou verkies.

            PetriJ:
            My eerste reaksie is:
            - inisieer 'n proses
            - inisialiseer 'n komponent

            Samuel:
            Maar word 'n komponent werklik ge-"initialise"?  Is dit nie maar net 'n
            manier van praat nie?  Met ander woorde, bedoel 'n mens nie maar eintlik
          dat
            die proses waarby daardie komponent betrokke is, ge-"initialise" word nie?
            Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
            Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
            Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

            Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

          Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
          Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
          Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

          Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
          Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
          Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.