Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [rekenaarterme] AI

Expand Messages
 • Viljoen HC
  Beste Petri Ekself verkies kunsmatige intelligensie maar het ook al skynintelligensie gehoor.... Die probleem met kunsmatige intelligensie is dat die
  Message 1 of 5 , May 24, 2002
  • 0 Attachment
   Beste Petri
   Ekself verkies "kunsmatige intelligensie" maar het ook al "skynintelligensie" gehoor....
   Die probleem met "kunsmatige intelligensie" is dat die afkorting KI daarvan verwar kan word met die KI afkorting vir "kunsmatige inseminasie". Gesien die verskillende omgewings waarin die term onderskeidelik gebruik word, behoort dit nie problematies te wees nie.
   Groete
   Christo
   -----Original Message-----
   From: Petri Jooste [mailto:rkwjpj@...]
   Sent: 24 May 2002 09:17
   To: hcv@...
   Subject: [rekenaarterme] AI

   Geagte lyslede
    
   Hierdie is 'n vinnige opname vir myself.
    
   Watter vertaling verkies jy vir "Artificial Intelligence"?
   a) Kunsmatige Intelligensie
   b) Pseudo-Intelligensie
   c) Berekeningsintelligensie (vertaling van die `beter' term: "Computational Intelligence")
   d) iets anders, naamlik .....
    
   Groete
   Petri
    

   Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
   Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
   Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
  • Samuel Murray
   ... Samuel: Minder as n week gelede het ek n advertensie vertaal waarin gevra word dat die aansoekers ervaring van AI het. Ja? Dit was toe kunsmatige
   Message 2 of 5 , May 24, 2002
   • 0 Attachment
    ChristoV:
    > Die probleem met "kunsmatige intelligensie" is dat die afkorting KI
    > daarvan verwar kan word met die KI afkorting vir "kunsmatige inseminasie".
    > Gesien die verskillende omgewings waarin die term onderskeidelik gebruik
    > word, behoort dit nie problematies te wees nie.
    >
    Samuel:
    Minder as 'n week gelede het ek 'n advertensie vertaal waarin gevra word dat
    die aansoekers ervaring van AI het. Ja? Dit was toe kunsmatige
    inseminasie, hoewel ek dit twee of drie keer moes lees om daarvan sin te
    maak.

    Die probleem met AI is... waar trek jy die streep tussen intelligent en
    bloot intelligent ontwerp?


    **********************************************************************
    Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
    action in reliance upon, this information by persons or entities other than
    the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
    error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
    conclusions and other information in this message not related to the
    official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
    understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
    sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
    for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
    message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
    Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
    be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
    Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

    Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
    na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
    entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
    verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
    Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
    verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
    Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
    Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
    werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
    voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
    Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
    hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
    skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
    die kopiereg van die boodskap.
    **********************************************************************
   • duplooynf
    a) NF du Plooy ... From: Petri Jooste To: rekenaarterme@yahoogroups.com Sent: Friday, May 24, 2002 9:15 AM Subject: [rekenaarterme] AI Geagte lyslede Hierdie
    Message 3 of 5 , May 27, 2002
    • 0 Attachment
     a)
      
      
     NF du Plooy
     ----- Original Message -----
     Sent: Friday, May 24, 2002 9:15 AM
     Subject: [rekenaarterme] AI

     Geagte lyslede
      
     Hierdie is 'n vinnige opname vir myself.
      
     Watter vertaling verkies jy vir "Artificial Intelligence"?
     a) Kunsmatige Intelligensie
     b) Pseudo-Intelligensie
     c) Berekeningsintelligensie (vertaling van die `beter' term: "Computational Intelligence")
     d) iets anders, naamlik .....
      
     Groete
     Petri
      

     Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
     Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
     Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
    • duplooynf
     Maar hierdie vakgebied is al dekades oud, en ek dag die term kunsmatige intelligensie is goed gevestig. Skryf die afkorting dan uit as julle bekommerd is oor
     Message 4 of 5 , May 27, 2002
     • 0 Attachment
      Maar hierdie vakgebied is al dekades oud, en ek dag die term kunsmatige
      intelligensie is goed gevestig. Skryf die afkorting dan uit as julle
      bekommerd is oor verwarring. ( Ek sou nogal graag Samuel se advertensie wou
      sien, want ek dag die twee sake is nogal ver verwyder van mekaar. Een bo en
      die ander een onder, soort van :)

      Niek      NF du Plooy
      ----- Original Message -----
      From: "Samuel Murray" <leuce@...>
      To: <rekenaarterme@yahoogroups.com>
      Sent: Friday, May 24, 2002 11:41 AM
      Subject: RE: [rekenaarterme] AI


      ChristoV:
      > Die probleem met "kunsmatige intelligensie" is dat die afkorting KI
      > daarvan verwar kan word met die KI afkorting vir "kunsmatige inseminasie".
      > Gesien die verskillende omgewings waarin die term onderskeidelik gebruik
      > word, behoort dit nie problematies te wees nie.
      >
      Samuel:
      Minder as 'n week gelede het ek 'n advertensie vertaal waarin gevra word dat
      die aansoekers ervaring van AI het. Ja? Dit was toe kunsmatige
      inseminasie, hoewel ek dit twee of drie keer moes lees om daarvan sin te
      maak.

      Die probleem met AI is... waar trek jy die streep tussen intelligent en
      bloot intelligent ontwerp?


      **********************************************************************
      Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
      action in reliance upon, this information by persons or entities other than
      the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
      error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
      conclusions and other information in this message not related to the
      official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
      understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
      sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
      for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
      message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
      Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
      be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
      Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

      Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
      na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
      entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
      verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
      Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
      verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
      Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
      Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
      werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
      voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
      Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
      hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
      skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
      die kopiereg van die boodskap.
      **********************************************************************
      Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
      Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
      Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.