Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

MBR

Expand Messages
 • Petri Jooste
  Hallo lyslede Die lys is taamlik stil die afgelope tyd, ek hoop hier is nog iemand :-) Hoe sou julle MBR (Master Boot Record) vertaal: meester selflaairekord ?
  Message 1 of 2 , May 6, 2002
   Hallo lyslede
   Die lys is taamlik stil die afgelope tyd, ek hoop hier is nog iemand :-)
    
   Hoe sou julle MBR (Master Boot Record) vertaal:
   meester selflaairekord ?
   selflaai meersterrekord ?
    
   Groete
   Petri
  • Samuel Murray
   ... Samuel: meesterselflaairekord. Die meester beskryf die rekord . Dis n soort selflaairekord. Jy kan n koppelteken insit as jy lus het:
   Message 2 of 2 , May 6, 2002
    PetriJ:
    > Hoe sou julle MBR (Master Boot Record) vertaal:
    > meester selflaairekord ?
    > selflaai meersterrekord ?
    >
    Samuel:
    meesterselflaairekord. Die "meester" beskryf die "rekord". Dis 'n soort
    selflaairekord. Jy kan 'n koppelteken insit as jy lus het:
    meester-selflaairekord.    **********************************************************************
    Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
    action in reliance upon, this information by persons or entities other than
    the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
    error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
    conclusions and other information in this message not related to the
    official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
    understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
    sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
    for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
    message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
    Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
    be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
    Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

    Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
    na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
    entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
    verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
    Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
    verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
    Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
    Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
    werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
    voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
    Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
    hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
    skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
    die kopiereg van die boodskap.
    **********************************************************************
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.