Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [rekenaarterme] Javaprogrammeringterme

Expand Messages
 • Petri Jooste
  ... Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar dit kom dus ook ter sprake by interface en implementation situasies. Ek sal
  Message 1 of 7 , Apr 8, 2002
  • 0 Attachment
   >> schalk_cronje@... 04/05/02 05:37nm >>
   > >
   header = kopstuk
   > > body = lyf

   > Petri,
   > verwys jy
   hier na 'interface' en 'implementation' van die Javaklas?

   Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar
   dit kom dus ook ter sprake by 'interface' en 'implementation' situasies.
   Ek sal "interface" vertaal met koppelvlak en
   "implementation" met implementering.
    
   Kyk na die volgende voorbeeld:
   (Vir afwisseling het ek hier die woord kopreël in plaas van kopstuk gebruik.)
   Wat werk die beste kopreël of kopstuk?
   Klink die meervoud van lyf (lywe) vir julle ook snaaks ?
    
   ///////////////
   public interface Iterator extends Enumeration   // hierdie is die kopreël van die koppelvlakdefinisie
   {
       public boolean hasMoreElements();   // hierdie is die kopreël van 'n metode
                                           // Let wel: omdat hierdie 'n koppelvlak definisies is
                                           // word hier slegs kopreëls gegee.  Die lywe van die
                                           // metodes word geskryf in die implementering (sien hieronder)
      bla.. bla.. bla.. nog java kode
      bla.. bla.. bla.. nog java kode
   }
    
   class BTPreorderIterator implements Iterator 
     //  hierbo is die kopreël ("header") van die klas BTPreorderIterator
   {   // van hierdie beginkrulhakie tot waar dit afgesluit word is
       //  die lyf ("body") van die klas BTPreorderIterator
      bla.. bla.. bla.. nog java kode
      bla.. bla.. bla.. nog java kode
      public boolean hasMoreElements()  // let wel die kopreël van die metode word hier herhaal
      {
         // hierbinne is die lyf ("body") van die metode hasMoreElements
         bla.. bla.. bla.. java kode
      } // einde van metode
    
   } // einde van klas
    
   ///////////////
   Groete
   Petri
  • schalk_cronje@nai.com
   Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar dit kom dus ook ter sprake by interface en implementation situasies. Ek sal interface
   Message 2 of 7 , Apr 17, 2002
   • 0 Attachment
    Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar
    dit kom dus ook ter sprake by 'interface' en 'implementation' situasies.
    Ek sal "interface" vertaal met koppelvlak en
    "implementation" met implementering.


    OK, ek is by. Ek het in die C++ spesifikasies ook gaan loer. Imderdaad word
    daar ook verwys na 'class head'. In hierdie konteks sal ek voorstel dat
    kopstuk eintlik beter is as kopreël. 'm Mens mag dalk geneig wees om kopreël
    te wil gebruik omdat dit baie keer as een reël geskryf word. Die voglende
    C++ voorbeed wys inderdaad dat kopstuk beter is as kopreël:

    template <
    typename _detachment_policy,
    typename _concurrency_policy,
    typename _termination_policy,
    typename _shared_data_policy,
    typename incidental_shared_data_policy=shared_data_policy
    > class concurrency_strategy
    {
    // .. res van definisie
    };

    Dit lees baie beter oor 'n aantal lyne as 'n enkellyn wat kopreël elimineer
    as 'n vertaling.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.