Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Javaprogrammeringterme

Expand Messages
 • Petri Jooste
  Kommentaar op die volgende is welkom: header = kopstuk body = lyf method header = metodekopstuk / kopreël ? method body = metodelyf class header = klaskopstuk
  Message 1 of 7 , Apr 3, 2002
   Kommentaar op die volgende is welkom:
    
   header = kopstuk
   body = lyf
    
   method header = metodekopstuk / kopreël ?
   method body = metodelyf
    
   class header = klaskopstuk
   class body = klaslyf
    
   array = skikking
   Vector = vektor
    
   dot notation = dot-notasie / dotnotasie ?
   Groete
   Petri
  • Hannah
   Hallo Petri Ek is gewoonlik maar stillerig op hierdie lys. Ek het egter onlangs Java bestudeer, en wonder net of dit korrek sal wees om die woord Klas aan
   Message 2 of 7 , Apr 4, 2002
    Hallo Petri
     
    Ek is gewoonlik maar stillerig op hierdie lys. Ek het egter onlangs Java bestudeer, en wonder net of dit korrek sal wees om die woord "Klas" aan die ander woorde te voeg om 'n samestelling te vorm.  Die "Klas" is veronderstel om 'n aksie op te roep, dan nie? Dieselfde met "Metode."
     
    En dan terwyl ek nou hier is, ek het altyd die woord "header" met "opskrif/hoofopskrif" geassosieer vanaf die Ingelse "heading".  Maar ek sal dit vir die taalgeleerdes op hierdie lys los om daaroor te kibbel.
     
    Ek wonder net of enige van julle al met die monster "Wordfast" te doen gekry het? Ek is nou-die-dag gevra om 'n vertaling te doen en te bly by die formaat van 'n ander dokument wat daarop gebaseer is, en het dit moeilik gevind omdat dit m.i. nie goed vertaal nie. (Voorbeeld uit bg. dokument: "Ek was trots om 'n aandeelhouer te wees") Is "Wordfast" 'n wonderlike uitvinding en ek is net dom?
     
    Groete
     
    Hannah uit New Zealand
    (waar een uit elke vyf mense Afrikaans praat by die huis)
     
     
    ----- Original Message -----
    Sent: Thursday, April 04, 2002 7:45 PM
    Subject: [rekenaarterme] Javaprogrammeringterme

    Kommentaar op die volgende is welkom:
     
    header = kopstuk
    body = lyf
     
    method header = metodekopstuk / kopreël ?
    method body = metodelyf
     
    class header = klaskopstuk
    class body = klaslyf
     
    array = skikking
    Vector = vektor
     
    dot notation = dot-notasie / dotnotasie ?
    Groete
    Petri
   • Samuel Murray
    ... Wel, die probleem met header is dat heading ook bestaan, en veral in byvoorbeeld die verskil tussen e-pos en nuusplasings, waar die woord header of
    Message 3 of 7 , Apr 5, 2002
     Petri vra kommentaar op Javaprogrammeerterme:

     > header = kopstuk
     > body = lyf

     Wel, die probleem met "header" is dat "heading" ook bestaan, en veral in
     byvoorbeeld die verskil tussen e-pos en nuusplasings, waar die woord
     "header" of "heading" na totaal verskillende dinge verwys.

     head = kop, kopdeel
     body = lyf, lyfdeel

     > method header = metodekopstuk / kopreël ?
     > method body = metodelyf

     Ook "kopskrif" is 'n opsie. Wat se ding is 'n "metode"?

     > dot notation = dot-notasie / dotnotasie ?

     Jy gaan voorsanders van "puntnotasie" teëkom.     **********************************************************************
     Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
     action in reliance upon, this information by persons or entities other than
     the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
     error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
     conclusions and other information in this message not related to the
     official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
     understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
     sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
     for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
     message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
     Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
     be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
     Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

     Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
     na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
     entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
     verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
     Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
     verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
     Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
     Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
     werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
     voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
     Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
     hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
     skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
     die kopiereg van die boodskap.
     **********************************************************************
    • schalk_cronje@nai.com
     ... Petri, verwys jy hier na interface en implementation van die Javaklas? ... Schalk W. Cronjé, Codernaut, Webshield Engineering, Network Associates. ++C
     Message 4 of 7 , Apr 5, 2002
      > > header = kopstuk
      > > body = lyf

      Petri,

      verwys jy hier na 'interface' en 'implementation' van die Javaklas?      ----------------------------------[ .signature ]---
      Schalk W. Cronjé,
      Codernaut, Webshield Engineering,
      Network Associates.

      ++C or C++ ?
     • Petri Jooste
      Petri se reaksie bygevoeg hieronder. ... Petri: Ja, maar n heading is tog maar n opskrif, nie waar nie ? ... Petri: n method is die objekgeorienteerde
      Message 5 of 7 , Apr 7, 2002
       Petri se reaksie bygevoeg hieronder.

       >> leuce@... 04/05/02 01:06nm >>
       >
       Petri vra kommentaar op Javaprogrammeerterme:

       > > header =
       kopstuk
       > > body = lyf

       > Wel, die probleem met "header" is
       dat "heading" ook bestaan, en veral in
       > byvoorbeeld die verskil tussen
       e-pos en nuusplasings, waar die woord
       > "header" of "heading" na totaal
       verskillende dinge verwys.
        
       Petri: Ja, maar 'n "heading" is tog maar 'n opskrif, nie waar nie ?
        
       > head = kop, kopdeel
       > body = lyf, lyfdeel

       > >
       method header = metodekopstuk / kopreël ?
       > > method body = metodelyf

       > Ook "kopskrif" is 'n opsie.  Wat se ding is 'n "metode"?
        
       Petri:  'n "method" is die objekgeorienteerde benaming vir 'n subroetine of prosedure.
         Ek vertaal dit maat met metode.

       > > dot notation =
       dot-notasie / dotnotasie ?

       > Jy gaan voorsanders van "puntnotasie"
       teëkom.
        
       Petri: Ja, ek dink ek hou self ook daarvan :-)

       Dankie vir die kommentaar.
        
       Groete
       Petri
      • Petri Jooste
       ... Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar dit kom dus ook ter sprake by interface en implementation situasies. Ek sal
       Message 6 of 7 , Apr 8, 2002
        >> schalk_cronje@... 04/05/02 05:37nm >>
        > >
        header = kopstuk
        > > body = lyf

        > Petri,
        > verwys jy
        hier na 'interface' en 'implementation' van die Javaklas?

        Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar
        dit kom dus ook ter sprake by 'interface' en 'implementation' situasies.
        Ek sal "interface" vertaal met koppelvlak en
        "implementation" met implementering.
         
        Kyk na die volgende voorbeeld:
        (Vir afwisseling het ek hier die woord kopreël in plaas van kopstuk gebruik.)
        Wat werk die beste kopreël of kopstuk?
        Klink die meervoud van lyf (lywe) vir julle ook snaaks ?
         
        ///////////////
        public interface Iterator extends Enumeration   // hierdie is die kopreël van die koppelvlakdefinisie
        {
            public boolean hasMoreElements();   // hierdie is die kopreël van 'n metode
                                                // Let wel: omdat hierdie 'n koppelvlak definisies is
                                                // word hier slegs kopreëls gegee.  Die lywe van die
                                                // metodes word geskryf in die implementering (sien hieronder)
           bla.. bla.. bla.. nog java kode
           bla.. bla.. bla.. nog java kode
        }
         
        class BTPreorderIterator implements Iterator 
          //  hierbo is die kopreël ("header") van die klas BTPreorderIterator
        {   // van hierdie beginkrulhakie tot waar dit afgesluit word is
            //  die lyf ("body") van die klas BTPreorderIterator
           bla.. bla.. bla.. nog java kode
           bla.. bla.. bla.. nog java kode
           public boolean hasMoreElements()  // let wel die kopreël van die metode word hier herhaal
           {
              // hierbinne is die lyf ("body") van die metode hasMoreElements
              bla.. bla.. bla.. java kode
           } // einde van metode
         
        } // einde van klas
         
        ///////////////
        Groete
        Petri
       • schalk_cronje@nai.com
        Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar dit kom dus ook ter sprake by interface en implementation situasies. Ek sal interface
        Message 7 of 7 , Apr 17, 2002
         Nee, ek verwys na die basiese sintaks van metodes en klasse, maar
         dit kom dus ook ter sprake by 'interface' en 'implementation' situasies.
         Ek sal "interface" vertaal met koppelvlak en
         "implementation" met implementering.


         OK, ek is by. Ek het in die C++ spesifikasies ook gaan loer. Imderdaad word
         daar ook verwys na 'class head'. In hierdie konteks sal ek voorstel dat
         kopstuk eintlik beter is as kopreël. 'm Mens mag dalk geneig wees om kopreël
         te wil gebruik omdat dit baie keer as een reël geskryf word. Die voglende
         C++ voorbeed wys inderdaad dat kopstuk beter is as kopreël:

         template <
         typename _detachment_policy,
         typename _concurrency_policy,
         typename _termination_policy,
         typename _shared_data_policy,
         typename incidental_shared_data_policy=shared_data_policy
         > class concurrency_strategy
         {
         // .. res van definisie
         };

         Dit lees baie beter oor 'n aantal lyne as 'n enkellyn wat kopreël elimineer
         as 'n vertaling.
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.