Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [rekenaarterme] download - aftrek

Expand Messages
 • Viljoen HC
  Aflaaibaar en oplaaibaar? Groete CHristo ... From: duplooyNF [mailto:duplooyNF@freemail.absa.co.za] Sent: 19 March 2002 10:16 To: hcv@sun.ac.za Subject: Re:
  Message 1 of 7 , Apr 3, 2002
   Aflaaibaar en oplaaibaar?
   Groete
   CHristo
   -----Original Message-----
   From: duplooyNF [mailto:duplooyNF@...]
   Sent: 19 March 2002 10:16
   To: hcv@...
   Subject: Re: [rekenaarterme] download - aftrek

   Waarom nie afrekbaar en oplaaibaar gebruik nie?
    
   Niek
   ----- Original Message -----
   Sent: Friday, March 15, 2002 12:46 PM
   Subject: Re: [rekenaarterme] download - aftrek

   Ek het al aftrek gehoor vir "download" dus is aftrekbaar aanvaarbaar.
   Opstoot/opstootbaar klink wel bietjie snaaks :-)
   aflaai / oplaai en aflaaibaar / oplaaibaar is seker meer gebruiklik en meer terugherkenbaar.
    
   Groete
   Petri

   >>> leuce@... 03/15/02 10:34 >>>
   Samuel:
   Een kliënt van ons gebruik "aftrekbaar" vir "downloadable".  Dié woord klink
   mooi m.i. hoewel daar geen tweelingterm vir "upload/able" is nie.  Wat dink
   julle van die woord?
   Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
   Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
   Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
  • duplooynf
   Dankie Samuel vir die lêer. Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende inskrywing? add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
   Message 2 of 7 , Apr 5, 2002
    Dankie Samuel vir die lêer.  Vrae vir Christo.  Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende inskrywing?
     
    add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
     
     
     
    Niek
     
     
    NF du Plooy
   • Samuel Murray
    ... Samuel: Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op n stadium het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die
    Message 3 of 7 , Apr 5, 2002
     NiekDoep:
     > Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende
     > inskrywing?
     > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
     >
     Samuel:
     Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op 'n stadium
     het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die rekenaarwoordeboeke
     van Dodds en Grobbelaar (tweede uitgawe, afgekort DG2) en van Cluver en
     Coetzee (en du Plooy) (die sogenaamde "gesaghebbende woordeboek", afkorting
     GWB). Indien 'n term in DG2 of in GWB voorkom, is dit so aangedui. Indien
     ekstra terme in dié woordeboek voorkom, is dit in hakies bygelas. Dit was
     bloot om die Foldoc woordelys eenvormig met die bestaande woordeboeke te
     maak.

     > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
     Hier kan jy sien dat beide DG2 en GWB die woord "add" bevat. Die inskrywing
     maak egter nie vir my sin nie (dalk het Christo dit gewysig), want ek sou
     nie die "bytel" en "optel" in hakies gesit het as dit reeds in die
     hoofinskrywing is nie.

     Dis een van die nadele wat gebeur as 'n mens twee onversoenbare woordeboeke
     sommer saamflans in 'n enkele dokukent... die twee het verskillende style en
     dinge in.
     **********************************************************************
     Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
     action in reliance upon, this information by persons or entities other than
     the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
     error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
     conclusions and other information in this message not related to the
     official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
     understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
     sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
     for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
     message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
     Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
     be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
     Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

     Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
     na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
     entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
     verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
     Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
     verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
     Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
     Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
     werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
     voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
     Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
     hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
     skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
     die kopiereg van die boodskap.
     **********************************************************************
    • Viljoen HC
     Niek, Doep, Samuel Die afkortings gwb, dg2 en soortgelykes is inderdaad die resultaat van twee woordelyste wat saamgevoeg is om n groslys te skep. Let asb
     Message 4 of 7 , Apr 8, 2002
      Niek, Doep, Samuel

      Die afkortings gwb, dg2 en soortgelykes is inderdaad die resultaat van twee
      woordelyste wat saamgevoeg is om 'n "groslys" te skep. Let asb daarop dat
      die konsep Engels/Afrikaanse lyste wat ek aan julle voorsien het, in
      onverwerkte vorm is en dus nog gladnie geredigeer is nie. Afkortings soos
      gwb, dg2 ensovoorts sal uiteraard weggelaat word uit die finale produk.
      Groete
      Christo

      > -----Original Message-----
      > From: Samuel Murray [mailto:leuce@...]
      > Sent: 05 April 2002 13:03
      > To: hcv@...
      > Subject: RE: [rekenaarterme] download - aftrek
      >
      > NiekDoep:
      > Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende
      > inskrywing?
      > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
      >
      > Samuel:
      > Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op 'n
      > stadium het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die
      > rekenaarwoordeboeke van Dodds en Grobbelaar (tweede uitgawe, afgekort DG2)
      > en van Cluver en Coetzee (en du Plooy) (die sogenaamde "gesaghebbende
      > woordeboek", afkorting GWB). Indien 'n term in DG2 of in GWB voorkom, is
      > dit so aangedui. Indien ekstra terme in dié woordeboek voorkom, is dit in
      > hakies bygelas. Dit was bloot om die Foldoc woordelys eenvormig met die
      > bestaande woordeboeke te maak.
      >
      > > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
      > Hier kan jy sien dat beide DG2 en GWB die woord "add" bevat. Die
      > inskrywing maak egter nie vir my sin nie (dalk het Christo dit gewysig),
      > want ek sou nie die "bytel" en "optel" in hakies gesit het as dit reeds in
      > die hoofinskrywing is nie.
      >
      > Dis een van die nadele wat gebeur as 'n mens twee onversoenbare
      > woordeboeke sommer saamflans in 'n enkele dokukent... die twee het
      > verskillende style en dinge in.
      >
      >
      >
      >
      > **********************************************************************
      > Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
      > any action in reliance upon, this information by persons or entities other
      > than the intended recipient is prohibited. If you have received this
      > message in error, you should destroy it and ensure the sender is notified.
      > Agreements, conclusions and other information in this message not related
      > to the official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall
      > be understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise
      > the sender immediately if you or your employer do not consent to internet
      > email for communications of this kind. Reasonable care was taken to
      > transmit this message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek
      > Ltd and Educor Ltd and the sender does not make any warranties in this
      > regard, and cannot be held liable for any loss or damages incurred by the
      > recipient. Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright
      > in this message.
      >
      > Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
      > na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
      > entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
      > verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
      > Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
      > verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
      > Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur
      > Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u
      > of u werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie.
      > Redelike voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te
      > stuur, maar Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee
      > geen waarborge hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige
      > verliese of skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en
      > Educor Bpk behou die kopiereg van die boodskap.
      > **********************************************************************
      >
      >
      >
      > Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
      > Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
      > Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.