Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [rekenaarterme] download - aftrek

Expand Messages
 • duplooyNF
  Waarom nie afrekbaar en oplaaibaar gebruik nie? Niek ... From: Petri Jooste To: rekenaarterme@yahoogroups.com Sent: Friday, March 15, 2002 12:46 PM Subject:
  Message 1 of 7 , Mar 19 12:15 AM
   Waarom nie afrekbaar en oplaaibaar gebruik nie?
    
   Niek
   ----- Original Message -----
   Sent: Friday, March 15, 2002 12:46 PM
   Subject: Re: [rekenaarterme] download - aftrek

   Ek het al aftrek gehoor vir "download" dus is aftrekbaar aanvaarbaar.
   Opstoot/opstootbaar klink wel bietjie snaaks :-)
   aflaai / oplaai en aflaaibaar / oplaaibaar is seker meer gebruiklik en meer terugherkenbaar.
    
   Groete
   Petri

   >>> leuce@... 03/15/02 10:34 >>>
   Samuel:
   Een kliënt van ons gebruik "aftrekbaar" vir "downloadable".  Dié woord klink
   mooi m.i. hoewel daar geen tweelingterm vir "upload/able" is nie.  Wat dink
   julle van die woord?


  • Viljoen HC
   Aflaaibaar en oplaaibaar? Groete CHristo ... From: duplooyNF [mailto:duplooyNF@freemail.absa.co.za] Sent: 19 March 2002 10:16 To: hcv@sun.ac.za Subject: Re:
   Message 2 of 7 , Apr 3, 2002
    Aflaaibaar en oplaaibaar?
    Groete
    CHristo
    -----Original Message-----
    From: duplooyNF [mailto:duplooyNF@...]
    Sent: 19 March 2002 10:16
    To: hcv@...
    Subject: Re: [rekenaarterme] download - aftrek

    Waarom nie afrekbaar en oplaaibaar gebruik nie?
     
    Niek
    ----- Original Message -----
    Sent: Friday, March 15, 2002 12:46 PM
    Subject: Re: [rekenaarterme] download - aftrek

    Ek het al aftrek gehoor vir "download" dus is aftrekbaar aanvaarbaar.
    Opstoot/opstootbaar klink wel bietjie snaaks :-)
    aflaai / oplaai en aflaaibaar / oplaaibaar is seker meer gebruiklik en meer terugherkenbaar.
     
    Groete
    Petri

    >>> leuce@... 03/15/02 10:34 >>>
    Samuel:
    Een kliënt van ons gebruik "aftrekbaar" vir "downloadable".  Dié woord klink
    mooi m.i. hoewel daar geen tweelingterm vir "upload/able" is nie.  Wat dink
    julle van die woord?
    Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
    Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
    Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   • duplooynf
    Dankie Samuel vir die lêer. Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende inskrywing? add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
    Message 3 of 7 , Apr 5, 2002
     Dankie Samuel vir die lêer.  Vrae vir Christo.  Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende inskrywing?
      
     add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
      
      
      
     Niek
      
      
     NF du Plooy
    • Samuel Murray
     ... Samuel: Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op n stadium het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die
     Message 4 of 7 , Apr 5, 2002
      NiekDoep:
      > Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende
      > inskrywing?
      > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
      >
      Samuel:
      Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op 'n stadium
      het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die rekenaarwoordeboeke
      van Dodds en Grobbelaar (tweede uitgawe, afgekort DG2) en van Cluver en
      Coetzee (en du Plooy) (die sogenaamde "gesaghebbende woordeboek", afkorting
      GWB). Indien 'n term in DG2 of in GWB voorkom, is dit so aangedui. Indien
      ekstra terme in dié woordeboek voorkom, is dit in hakies bygelas. Dit was
      bloot om die Foldoc woordelys eenvormig met die bestaande woordeboeke te
      maak.

      > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
      Hier kan jy sien dat beide DG2 en GWB die woord "add" bevat. Die inskrywing
      maak egter nie vir my sin nie (dalk het Christo dit gewysig), want ek sou
      nie die "bytel" en "optel" in hakies gesit het as dit reeds in die
      hoofinskrywing is nie.

      Dis een van die nadele wat gebeur as 'n mens twee onversoenbare woordeboeke
      sommer saamflans in 'n enkele dokukent... die twee het verskillende style en
      dinge in.
      **********************************************************************
      Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
      action in reliance upon, this information by persons or entities other than
      the intended recipient is prohibited. If you have received this message in
      error, you should destroy it and ensure the sender is notified. Agreements,
      conclusions and other information in this message not related to the
      official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall be
      understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise the
      sender immediately if you or your employer do not consent to internet email
      for communications of this kind. Reasonable care was taken to transmit this
      message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor
      Ltd and the sender does not make any warranties in this regard, and cannot
      be held liable for any loss or damages incurred by the recipient. Media24
      Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright in this message.

      Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
      na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
      entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
      verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
      Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
      verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
      Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur Media24
      Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u of u
      werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie. Redelike
      voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te stuur, maar
      Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee geen waarborge
      hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese of
      skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk behou
      die kopiereg van die boodskap.
      **********************************************************************
     • Viljoen HC
      Niek, Doep, Samuel Die afkortings gwb, dg2 en soortgelykes is inderdaad die resultaat van twee woordelyste wat saamgevoeg is om n groslys te skep. Let asb
      Message 5 of 7 , Apr 8, 2002
       Niek, Doep, Samuel

       Die afkortings gwb, dg2 en soortgelykes is inderdaad die resultaat van twee
       woordelyste wat saamgevoeg is om 'n "groslys" te skep. Let asb daarop dat
       die konsep Engels/Afrikaanse lyste wat ek aan julle voorsien het, in
       onverwerkte vorm is en dus nog gladnie geredigeer is nie. Afkortings soos
       gwb, dg2 ensovoorts sal uiteraard weggelaat word uit die finale produk.
       Groete
       Christo

       > -----Original Message-----
       > From: Samuel Murray [mailto:leuce@...]
       > Sent: 05 April 2002 13:03
       > To: hcv@...
       > Subject: RE: [rekenaarterme] download - aftrek
       >
       > NiekDoep:
       > Vrae vir Christo. Wat beteken die gwb en die dg2 in die volgende
       > inskrywing?
       > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
       >
       > Samuel:
       > Daardie reël is waarskynlik afkomstig uit die SvA-woordelys. Op 'n
       > stadium het ek deur die hele lys gegaan en dit vergelyk met die
       > rekenaarwoordeboeke van Dodds en Grobbelaar (tweede uitgawe, afgekort DG2)
       > en van Cluver en Coetzee (en du Plooy) (die sogenaamde "gesaghebbende
       > woordeboek", afkorting GWB). Indien 'n term in DG2 of in GWB voorkom, is
       > dit so aangedui. Indien ekstra terme in dié woordeboek voorkom, is dit in
       > hakies bygelas. Dit was bloot om die Foldoc woordelys eenvormig met die
       > bestaande woordeboeke te maak.
       >
       > > add: optel, bytel, byvoeg (dg2 bytel, optel. gwb.)
       > Hier kan jy sien dat beide DG2 en GWB die woord "add" bevat. Die
       > inskrywing maak egter nie vir my sin nie (dalk het Christo dit gewysig),
       > want ek sou nie die "bytel" en "optel" in hakies gesit het as dit reeds in
       > die hoofinskrywing is nie.
       >
       > Dis een van die nadele wat gebeur as 'n mens twee onversoenbare
       > woordeboeke sommer saamflans in 'n enkele dokukent... die twee het
       > verskillende style en dinge in.
       >
       >
       >
       >
       > **********************************************************************
       > Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
       > any action in reliance upon, this information by persons or entities other
       > than the intended recipient is prohibited. If you have received this
       > message in error, you should destroy it and ensure the sender is notified.
       > Agreements, conclusions and other information in this message not related
       > to the official business of Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd, shall
       > be understood as neither given, nor endorsed nor authorised by it. Advise
       > the sender immediately if you or your employer do not consent to internet
       > email for communications of this kind. Reasonable care was taken to
       > transmit this message free of damaging code, however Media24 Ltd, Nasboek
       > Ltd and Educor Ltd and the sender does not make any warranties in this
       > regard, and cannot be held liable for any loss or damages incurred by the
       > recipient. Media24 Ltd, Nasboek Ltd and Educor Ltd retains the copyright
       > in this message.
       >
       > Die deurkyk, aanstuur, verspreiding of enige ander gebruik van, of optrede
       > na aanleiding van, die inligting in hierdie boodskap deur enige mens of
       > entiteit buiten die bedoelde ontvanger word verbied. As u die boodskap
       > verkeerdelik ontvang het, moet dit geskrap en die afsender verwittig word.
       > Ooreenkomste, gevolgtrekkings en ander inligting in die boodskap wat nie
       > verband hou met die amptelike sake van Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor
       > Bpk nie, sal geag word as nie verskaf , onderskryf of gemagtig deur
       > Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk nie. Stel die sender in kennis as u
       > of u werkgewer nie gediend is met internet-e-pos van hierdie aard nie.
       > Redelike voorsorg is getref om hierdie boodskap sonder skadelike kodes te
       > stuur, maar Media24 Bpk, Nasboek Bpk en Educor Bpk en die afsender gee
       > geen waarborge hieroor nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir enige
       > verliese of skade wat die ontvanger ly nie. Media24 Bpk, Nasboek Bpk en
       > Educor Bpk behou die kopiereg van die boodskap.
       > **********************************************************************
       >
       >
       >
       > Termlysgesprek - Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme (WAITT)
       > Aanteken: leë e-pos aan rekenaarterme-subscribe@yahoogroups.com
       > Afteken: leë e-pos aan rekenaarterme-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       >
       >
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.