Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Radoshkavichy

Expand Messages
 • Botwinick@xxx.xxx
  ... Subject: Four Books Arrive from Belarus From: David M. Fox Date: Thu, 1 Apr 1999 12:42:13 -0500 X-Message-Number: 4 I am posting this
  Message 1 of 1 , Apr 7 2:44 PM
   ----------------------------------------------------------------------

   Subject: Four Books Arrive from Belarus
   From: "David M. Fox" <fox@...>
   Date: Thu, 1 Apr 1999 12:42:13 -0500
   X-Message-Number: 4

   I am posting this message I received from Ellen Renck
   <Phrases1@...>. I hope that some of you may contact her to volunteer
   to translate portions about your town and share them with the Belarus SIG.

   David Fox
   fox@...
   Arnold, MD
   Belarus SIG Coordinator

   ************************************

   I am excited! Yesterday, just before the Seder, someone from
   Soros brought me a package from Valentina containing four books. Because I
   cannot read Russian, I cannot tell you the titles of all of them but I can
   describe. Valentina wrote translations in strategic places in one.
   1. A 286 page book that starts with what must be a history of all of
   Belarus of 104 pages, illustrated with various seals. P. 105 begins the
   one page or more of histories (from at least 1252 for some towns) for the
   following towns: Odelsk, Ostrolenka, Ostrino, Auvgustav, Oshmiany,
   Baranavichi, Bobruisk, Borisov, Belostok, Belaya, Belitsa, Bely, Belsk,
   Bobr, Bransk-Podlyaski, Bransk-Severski, Braslav, Byjov, Brest, Vasilkov,
   Volkovysk, Vidzy, Vizuny, Vileika, Vilno, Vitebsk, Vein, Volpa, Vyzna,
   Vysokoe, Velizh, Gorodnoe (Grodnaya), Gorodok, Geronejny, Gomel, Gonedj,
   Grodno, Gorki, David-Gorodok, Dorogobush, Disna, Dvinsk, dokshitsy,
   Drogichin, Druga, Drisa, Dubrovo, Duhovchina, Elnya, Zhirovichi, Zabludov,
   Igumen, Kamenets, Kopyl, Karitsin, Kletsak, Klimovichi, Kleshcheli,
   Knyshin, Kobrin Gorodets, Kodzenj, Kolna, Kopys, Krasny, Krinki, Krichev,
   Kreva, Kuznitsa, Lapshin, Lomazy, Lepel, Lida, Lipnishki, Lipsk, Lomzha,
   Lubcha, Mogilev, Mozyr, Malech, Mglin, Meishagola, Melnik, Minsk,
   Mileishitsy, Mihalova, Mstislav, Novogrudok, Novoybkov, Novoe Mesto, Narva,
   Nevelj, Novy Grod, Novy Dvor, Nezvizh, Orlya, Orsha, Pagar, Porechje,
   Postavy, Perebrode, Pinsk, Polatsk, Porozovo, Pruzhany, Pryvalka, Preroslj,
   Peschank, Rogachev, Radoshkavichy, Radun, Raigorad, Roslav, Rhuzany,
   Rechitsa, Sokulka, Sabotskin, Sventsyny, Sebezh, Seiny, Slavatichki,
   Slonim, Slutsk, Smolensk, Starodub, Suvalki, Surazh, Surazh-Podlyatsiski,
   Surazh-Severski, Suhavolya, Senno, Troki, Ugorje, Ula, Ushachi, Filipov,
   Tsehanovets, Tsirin, Charvlisy, Cherikov, Sherishovo, Sklov, Schuchin,
   Shuchin-Mazovetski, Yaluvka, Yanov. That section ends at page 258. 2
   pages I can't read. p. 262-281: official seals. 282-3: index. 284-5, a
   bibliography. cannot read remaining few. Back cover: map with every town
   that had an official seal.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.