Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
16 messages added in the last 7 days
New MessagesSee All
Fetching Sponsored Content...

Group Description

Ky Yahoo-grup është themeluar nga Qendra për Avansimin e Studimeve (QAS). QAS është një OJQ kosovare me qendër në Prishtinë e cila angazhohet për një inkuadrim më të dendur të studentëve të mjekësisë dhe mjekëve të rinj në aktivitete produktive shoqërore me theks të veçantë në aktivitetet jashtë shkollimit formal.
Grupi elektronik ka per qellim avansimin e komunikimit në radhë të parë në mesin e studentëve të Fakultetit te Mjekësisë në Prishtinë, por edhe të kuadrove që jane shkolluar apo japin mësim ne kete fakultet. Këtu shkëmbehen informata që kanë karakter studentor, profesional, shkencor e kulturor.

This yahoo-group is founded by the Centre for Advancement of Studies (CAS). The CAS is a kosovar NGO with its residence in Prishtina and it strives for a more active involvement of the medical students and young doctors (physicians) in productive social activities, focusing on the activities out of the formal education curriculum.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History