Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: Makna Waktu bagi Orang Mukmin

Expand Messages
 • Cikgunik
  Message 1 of 1 , Aug 26, 2000
  • 0 Attachment
   ----------
   > From: Ira <Ira@...>
   > To: 'ps-i-owner@egroups.com'
   > Subject: Makna Waktu bagi Orang Mukmin
   > Date: Saturday, August 26, 2000 11:46 AM
   >
   > MAKNA WAKTU BAGI ORANG MUKMIN
   > ( TAKEN FROM : WAKTU NAFAS YANG TAK AKAN KEMBALI BY : ABDUL MALIK AL
   > QASIM )
   >
   > BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM..
   >
   > FIRMAN ALLAH :
   >
   > WAL'ASRI, INNAL INSAA NALAFIY HUSRIN, ILLALLADZIYNA AAMANUU WA
   > AMILUSSHOLIHATI,
   > WATAWAA SOWBILHAQ, WATAWWA SOWBISSOBRI.
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DEMI MASA, SESUNGGUHNYA MANUSIA ITU BENAR - BENAR BERADA DALAM
   > KERUGIAN, KECUALI ORANG - ORANG YANG BERIMAN DAN MENGERJAKAN AMAL SHALEH
   > DAN NASEHAT MENASEHATI SUPAYA MENTAATI KEBENARAN DAN NASEHAT -
   > MENASEHATI SUPAYA MENETAPI KEBENARAN "
   > ( SURAT AL- ASHR : 1-3 )
   >
   > Allah bersumpah dengan masa yaitu kesempatan yang tersedia untuk
   > menggapai keberuntungan bagi orang -orang Mukmin dan kesempatan yang
   > disia - siakan oleh orang - orang yang lena. Dalam perjalanan waktu pula
   > terdapat pelajaran dan suri teladan bagi orang - orang yang memiliki
   > mata hati.
   >
   > Al_Qur'an dan Sunnah Rasulullah memberikan nilai dan makna serta sisi -
   > sisi pemanfaatan, bahwa waktu adalah salah satu karunia terbesar dari
   > Allah Swt. Dalam salah satu firman-Nya Allah menjelaskan karunia besar
   > ini yang merupakan sumber berbagai kebaikan :
   >
   > Firman Allah dalam Surat An -Nahl : 12
   >
   > WASSAHARO LAKUMULLAYLA, WANNAHAARO WASYAMSA, WAL QOMARO WANNAJUWMU
   > MUSAHHAROOTU BI AMRIHI INNA FIY DZALIKA LA-AAYATILLA KOWMIYYA'KILUN.
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DAN, DIA MENUNDUKKAN MALAM DAN SIANG, MATAHARI DAN BULAN UNTUKMU. DAN,
   > BINTANG - BINTANG ITU DITUNDUKKAN UNTUKMU DENGAN PERINTAH-NYA.
   > SESUNGGUHNYA PADA YANG DEMIKIAN ITU BENAR - BENAR ADA TANDA - TANDA
   > KEKUASAAN ALLAH BAGI KAUM YANG MEMAHAMINYA "
   >
   > FIRMAN ALLAH DALAM SURAT AL-FURQAN : 62
   >
   > WAHUWALLADZIY JA'ALALLAYLA WANNAHAARO HILFATALLAMAN AROODA-AYYADZAKARO
   > AW AROODA SUKRON
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DAN, DIA PULA YANG MENJADIKAN MALAM DAN SIANG SILIH BERGANTI BAGI
   > ORANG YANG INGIN MENGAMBIL PELAJARAN ATAU ORANG YANG INGIN BERSYUKUR .
   >
   > Untuk menjelaskan makna waktu dan pengaruhnya, Allah bersumpah dengan
   > waktu dalam permulaan berbagai surat Al-Qur'an.
   >
   > IA BERSUMPAH DENGAN FAJAR : ( Surat Al-Fajr : 1-2 )
   >
   > WAL FAJRI, WALAYAALIN ASRIN
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DEMI FAJAR DAN MALAM YANG SEPULUH "
   >
   > IA BERSUMPAH DENGAN MALAM DAN SIANG ( Surat Al-Lail 1-2 )
   >
   > WALAYLI IDZAA YARSYA, WANNAHAARI IDZAA TAJALLA
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DEMI MALAM APABILA MENUTUPI ( CAHAYA SIANG ) DAN SIANG APABILA TERANG
   > BENDERANG "
   >
   > IA BERSUMPAH DENGAN WAKTU DHUHA ( Surat Adh-Dhuha 1-2 )
   >
   > WADHUHA, WALAYLI IDZAA SAJA
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " DEMI WAKTU DHUHA ( WAKTU MATAHARI SEPENENGGALAN NAIK ), DAN DEMI MALAM
   > APABILA TELAH SUNYI "
   >
   > Sumpah Allah dengan bagian - bagian waktu tersebut adalah untuk
   > mengingatkan kepada maknanya, sebab didalamnya terdapat tanda - tanda
   > yang sangat agung dan manfaat serta pengaruh yang menentukan. OLEH
   > KARENA ITU, TIDAK ADA YANG LEBIH MAHAL DARIPADA UMUR YANG DIKARUNIAKAN
   > ALLAH KEPADA MANUSIA.
   >
   > Sumpah Allah dengan waktu menjadi satu isyarat bahwa manusia sangat
   > akrab dengan keburukan dan malapetakan dikarenakan lena dari kejapan
   > masa. Sumpah Allah denga waktu juga mengisyaratkan tentang kemuliaan dan
   > ketinggian kedudukan waktu. Kesengsaraan dan kerugian yang menyertai
   > manusia disebabkan sikap menyia - nyiakan waktu yang ada dalam diri
   > manusia, bukan karena waktu itu sendiri. Oleh karenanya Rasullulah Saw
   > bersabda :
   > " LA TASUBBUW DAHRO, FAIINALLAHA HUWADAHRU " ( JANGAN LAH KAMU MEMAKI
   > WAKTU, SEBAB SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH WAKTU ) "
   >
   > Usia manusia sangat pendek, tidak lebih dari beberapa puluh tauhun saja.
   > Tetapi setiap detik usia manusia yang dilewati akan
   > dipertanggungjawabkan kelak dihari kiamat nanti. Rasullulah Saw Bersabda
   > :
   >
   > " LATAZUWLU QODAMA ABDIYAWMALQIYAAMATI HATTA YUS'ALA AN ARBA'I
   > HISOLIN.
   > AN UMRIHI FIYMA AFNAHU, WAAN SYABABIHI FIYMA ABLAHU, WA'ANMALIHIMIN
   > AYNAKTASABAHU
   > WA FIYMA ANFAQOHU, WA-AN ILMIHI MDZA AMILABIHI.
   >
   > ARTINYA :
   >
   > :" KEDUA KAKI SEORANG HAMBA TIDAK AKAN MELANGKAH PADA HARI KIAMAT
   > SEHINGGA IA DITANYA TERLEBIH DAHULU TENTANG EMPAT PERKARA YAITU :
   > 1. TENTANG UMURNYA , UNTUK APA IA HABISKAN
   > 2. TENTANG MASA MUDANYA, UNTUK APA IA LEWATKAN
   > 3. TENTANG HARTANYA DARI MANA IA DAPATKAN, DAN UNTUK APA IA
   > BELANJAKAN
   > 4. TENTANG ILMUNYA UNTUK APA IA PERGUNAKAN ."
   >
   > Dalam suasana yang berat dihari kiamat ini, kedua kaki seorang hamba
   > tidak akan dapat melangkah sebelum dihitung masa hidupnya untuk apa ia
   > pergunakan dan apa yang ia lakukan pada masa mudanya. Sebab masa muda
   > adalah pemberian Allah yang sangat berharga sehingga disebutkan secara
   > khusus setelah disebutkan usia manusia secara umum.
   >
   > Keberadaan manusia secara mantap pada usia muda lebih agung dan lebih
   > meyakinkan serta lebih potensial daripada tahap awal dan tahap terakhir
   > dari usia manusia, dimana dalam kedua tahap tersebut yaitu masa anak -
   > anak dan masa lanjut usia, manusia berada dalam keadaan lemah menuju
   > kuat, dan dalam keadaan kuat menuju lemah.
   >
   > Dari Sahabat Ibnu Abbas diriwaytakan bahwa Rasulullah Saw bersabda :
   >
   > " DUA NIKMAT YANG BANYAK ORANG RUGI DIDALAMNYA ADALAH KESEHATAN DAN
   > WAKTU LUANG "
   >
   > Maksud dari sabda Rasulullah saw diatas adalah banyak kebanyakan orang
   > tidak mempergunakan waktu sehat dan waktu luang mereka untuk hal - hal
   > yang berguna. Akan tetapi sebaliknya mereka kalah dengan diri mereka
   > sendir dengan menghabiskan waktu untuk hal - hal yang tidak berguna.
   >
   > Rasulullah Saw menegaskan dengan sabdanya :
   >
   > " IGHTANIM KHOMSAN QOBLA KHOMSIN, SYABABAKA QOBLA KHAROMIKA, WASIHHATAKA
   > QOBLA SAKOMIKA, WAGHINAKA QOBLA FAKRIKA , WAFAROGHOKA KOBLA SYUGHLIKA,
   > WAHAYATAKA QOBLA MAWTIKA "
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " PERGUNAKANLAH UNTUK MENDAPAT KEBERUNTUNGAN LIMA PERKARA SEBELUM DATANG
   > LIMA PERKARA LAINNYA YAITU :
   > 1. MASA MUDAMU SEBELUM DATANG MASA TUAMU
   > 2. MASA SEHATMU SEBELUM DATANG MASA SAKITMU
   > 3. MASA KAYAMU SEBELUM DATANG MASA MISKINMU
   > 4. MASA LUANGMU SEBELUM DATANG MASA SIBUKMU
   > 5. MASA HIDUPMU SEBELUM DATANG KEMATIANMU "
   >
   > Umur manusia adalah musim tanam didunia ini dan memetik hasilnya itu
   > diakherat nanti. Maka tidak layak bagi seorang Muslim mebuang - buang
   > kesempatan dan membelanjakan modal hidupnya didalam hal - hal yang tidak
   > beguna.Bagi yang menyia - nyiakan waktu sekarang, akan datang kelak pada
   > suatu saat dimana ia baru menyadari harga dan nilai mahalnya amal
   > perbuatan.
   >
   > Dalam hal ini Allah menyebutkan dua saat dimana manusia menyesali
   > dirinya sendiri, yang pertama : Pada saat menanti Ajal Tiba, yaitu
   > ketika ia sedang berada dalam keadaan akan meninggal dunia dan
   > menghadapi akhirat. Ia berandai untuk diberi sekejap waktu agar dapat
   > memperbaiki kekurangan dan menebus apa yang terlenakan.
   > Yang kedua : Diakherat kelak dimana seluruh amal perbuatan diberi
   > balasan. Disana hanya ada dua tempat para ahli sorga akan mauk sorga dan
   > para ahli neraka akan masuk neraka. Ahli neraka akan berandai untuk
   > dapat kembali ke alam dunia sekali lagi agar dapat memulai awal dari
   > kehidupan aru dengan amal shlaeh. Namun tidak mungkin terwujud apa yang
   > mereka angankan sebab masa kesempatan untuk beramal telah habis, yang
   > ada adalah masa pembagian hasil kerja.
   >
   > Sangat tidak layak seorang Muslim mengajak temannya dengan mengucapkan "
   > Mari Kita habiskan waktu senggang " Adakah waktu senggang bagi seorang
   > Muslim...??? Setiap saat bagi seorang Muslim, diperintahkan untuk
   > berbuat sesuatu yang bermakna sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat
   > Asy-Syarh 7-8 :
   >
   > '" FA-IDZAA FAROGHTA FANSHOB, WA ILAA ROBBUKA FARGHOB "
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " MAKA APABILA KAMU SELESAI DARI SATU URUSAN, KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH
   > - SUNGGUH URUSAN YANG LAIN, DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU
   > BERHARAP "
   >
   > Jika telah selesai dari urusan dengan manusia, dengan alam dan urusan -
   > urusan dunia lainnya, maka hendaknya seorang Muslim memusatkan hatinya
   > secara total kepada yang Maha Kuasa untuk sungguh - sungguh beribadah,
   > berharap dan berpasrah kepada-Nya. Meskipun bagi seorang Muslim dengan
   > kesadarannya dan ketulusannya berkeyakinan bahwa segala urusan dunia
   > adalah termasuk ibadah. Ia senantiasa dalam jihad selama hidupnya.
   >
   > Allah Swt menegaskan dalam Surat Adz-Dzariyat : 56 )
   >
   > " WAMAKHOLAKTUL JINNA WAL INSA ILLA LIYA'BUDUN "
   >
   > ARTINYA :
   >
   > " TIDAKLAH AKU CIPTAKAN JIN DAN MANUSIA KECUALI UNTUK BERIBADAH KEPADAKU
   > "
   >
   > ALLAH JUGA BERFIRMAN DALAM SURAT AL MUKMINUN : 116
   >
   > " AFAHASIBTUM ANNAMAA KHOLAKNAKUM ABASAWWA ANNAKUM ILAYNA LATUR JA'UN "
   >
   > ARTINYA
   >
   > " APAKAH KAMU SEKALIAN MENGIRA BAHWA KAMI MENCIPTAKAN KAMU SIA - SIA
   > TANPA TUJUAN DAN KEPADA KAMI KAMU TIDAK DIKEMBALIKAN "
   >
   > Hari demi hari silih berganti, malam demi malam saling mengikuti, begitu
   > seterusnya, manusia adalah musafir yang sedang menelusuri perjalanan
   > yang ditemani waktu hingga akan sampai pada titik akhir perjalanan.
   > Setiap orang adalah khalifah umat manusia yang datang silih berganti
   > dari generasi ke generasi dan berakhir pada satu tempat sorga atau
   > neraka.
   > Seorang musafir yang bijak menyadari bahwa perjalanan adalah tugas yang
   > berat dan penuh tantangan yang tidak mungkin untuk dapat dinikmati
   > dengan santai dan bersenang - senang. Sebab kesenangan dan kenikmatan
   > adanya setelah sampai ditempat tujuan.
   > Seorang musafir yang bijak juga menyadari bahwa setiap detik atau setiap
   > kaki melangkah dalam perjalanan tidak mungkin berhenti. Ia harus terus
   > mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup.
   >
   >
   > WASSALAM'
   >
   > IRA SAPTAMIA
   > PT.BUSANA PERKASA GARMENTS
   > TEXMACO APPARELS DIVISIONS
   > ACCOUNTING DEPARTMENT
   > JLN RAYA KEDUNG HALANG N0.263
   > BOGOR - INDONESIA - 16710
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.