Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: eBay, UEA kaj Esperanto

Expand Messages
 • Marek Blahus
  Saluton, mi respondas nome de E@I (www.ikso.net): E@I, kunlabore kun ESF, nuntempe preparas novan projektaron kaj estas plano kovri ankaŭ tiun ĉi terenon
  Message 1 of 2 , Sep 27, 2011
   Saluton, mi respondas nome de E@I (www.ikso.net):

   E@I, kunlabore kun ESF, nuntempe preparas novan projektaron kaj estas
   plano kovri ankaŭ tiun ĉi terenon (reta bazaro, por unuopaj
   esperantistoj, esperanto-asocioj sed ne nur). Sed ĉar temas pri sufiĉe
   ampleksa projektaro, la tuto postulos ankoraŭ tempon.

   Johan prave atentigis, ke la tuto estas "peza strukturo", interalie ĉar
   necesas okupiĝi pri multaj kaj ofte malgrandaj internaciaj pagoj; kaj
   ĉar por laŭleĝe povi fari tion oni devas esti firmao kaj atenti ke pro
   la ekzisto de kontoj ktp. oni ne estu konsiderata banko ĉar por tiuj
   validas ankoraŭ multe pli striktaj leĝoj (registriĝo, kapitalo...). Sed
   ni en E@I ja pensas ke indas realigi tion.

   Amike,
   Marek Blahuš

   > 1. eBay, UEA kaj Esperanto Posted by: "Johan Derks"
   > derks.esp@... johan_derks Date: Fri Sep 23, 2011 12:53 am
   > ((PDT))
   >
   > Fojfoje oni ricevas scion pri iu esperantisto, kiu postlasas
   > kolektajon da esperantaj libroj.
   >
   > Tiuj restis dum longa tempo en sranko kaj neniu en la proksimeco
   > estas interesita, car esperantistoj logas dise kaj merkato ne
   > ekzistas por tio. Tamen oni bedauras, se la libroj estos jetitaj. Ja
   > en malricaj landoj komencantoj satas legi ec malnovajn kaj iom
   > cifonitajn librojn.
   >
   > Tiam oni demandas sin kiel trovi merkatan nicon por tiaj libroj?
   >
   > Mi konstatis, ke en eBay de diversaj lingvoj oni ofertas esperantajn
   > librojn au kuriozajojn, ofte propronataj de ne-esperantistoj, ec
   > kontrau altaj prezoj. Tiu merkata nico ne estas la gusta, car
   > diserigita trans multe da lingvoj.
   >
   > Lau mi la nura ebleco estus havi retejon en Esperanto.
   >
   > Demando:
   >
   > Cu eBay estus interesita havi esperantan agentejon ? Se jes, tio
   > tamen nur tre parte kontentigus min, car profitos individuoj. Mi
   > satus ke estu kreita merkato kun landaj vendocentroj, kie la profito
   > iros al la landa asocio kaj al ne-pagipovaj landoj (oni sendos
   > amaspakajojn de ne-kurantaj libroj al tiea distribua centro).
   >
   > Mi komprenas, ke tio estas peza strukturo, kiu postulas multe da
   > tempinvesto.
   >
   > Tamen mi faras la demandon, car la interretaj eblecoj pligrandigas
   > kaj eble oni trovos iun entuziasmulon, kiu volas investi tempon en
   > tio.
   >
   > Kion la ekspertoj pri programado pensas ?
   >
   > Amike,
   >
   > Johan Derks
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.