Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3411100 tiparoj de Lynotipe inkludas la chapelitajn literojn de Esperanto

Expand Messages
 • fabrice morandeau
  Oct 7, 2003
  • 0 Attachment
   Informo de Claude ROUX :
    
   Mi skribis al la granda firmao de tiparoj Linotype por demandi cu iliaj Opentype tiparoj inkludas la capelitajn literojn de E. (mi precizigis iliajn unikodjan
   numerojn k nomojn) k ricevis gojigan respondon : ciuj Opentype tiparoj de Linotype inkludas la E-ajn capelitajn literojn ! Do le E-istoj povas elekti inter
   1100 tiparoj de Linotype. Gratulon al Linotype, veon al Adobe !
  • Show all 2 messages in this topic