Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Link naar ander bestand

Expand Messages
 • Nico van Leeuwen
  Enige tijd geleden heb ik de vraag gesteld of het mogelijk was om vanuit een recordveld binnen Pro-gen een link te leggen naar een recordveld van een ander
  Message 1 of 1 , Oct 31 5:14 AM
  • 0 Attachment
   Enige tijd geleden heb ik de vraag gesteld of het mogelijk was om
   vanuit een recordveld binnen Pro-gen een link te leggen naar een
   recordveld van een ander bestand.
   Tot op heden heb ik daar helaas nog geen uitsluitsel over gehad.
   Mogelijk wijst dit op de onmogelijkheid ervan, maar dan zou ik dat
   toch graag zeker willen weten. En ook of deze optie in de toekomst tot
   de mogelijkheden kan gaan behoren.

   Met vriendelijke groeten,
   Nico van Leeuwen
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.