Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [pro-gen] New poll for pro-gen

Expand Messages
 • Don Arnoldus
  ... Kennelijk is niet iedereen vertrouwd met het systeem van peilen in dit forum. Helaas kunnen de Engels-talige teksten niet worden vertaald, omdat dit
  Message 1 of 6 , Nov 12, 2009
   H.J. Bakker schreef:

   > Ik gebruik Mozilla Firefox 3.5.5

   Kennelijk is niet iedereen vertrouwd met het systeem van peilen in dit forum. Helaas kunnen de Engels-talige teksten niet worden vertaald, omdat dit forum-systeem nu eenmaal van oorsprong Engels-talig is. Om uw stem voor de peiling uit te brengen, dient u te klikken op de aangegeven link, hieronder nog even herhaald:

   To vote, please visit the following web page:
   http://groups.yahoo.com/group/pro-gen/surveys?id=2920565

   Intern wordt door Yahoo!-groups bijgehouden wie een stem heeft uitgebracht. Die stem kan tot de aangegeven datum (25 november a.s.) nog worden gewijzigd. Per forum-account geldt dus slechts één stem. Bij deze peiling kunnen meerdere keuzes worden aangeklikt.

   Het is niet de bedoeling uw stem via een bericht in dit forum kenbaar te maken, alhoewel naar aanleiding van deze peiling natuurlijk wel gediscussieerd kan worden.

   Mag ik iedereen die nog niet de peiling heeft ingevuld oproepen dit alsnog te doen? Hoe meer reacties, hoe zuiver de statistiek.

   Sommige ophanden zijnde nieuwe toepassingen van PRO-GEN kunnen nog niet worden uitgebracht, omdat oudere browsers de nieuwe techniek daarachter niet ondersteunen. De vraag is nu in welke mate die oudere browsers onder de PRO-GEN-gebruikers nog worden toegepast. En natuurlijk, in hoeverre die browsers nog worden gebruikt door het publiek dat onze genealogische HTML-uitvoer onder ogen krijgt. In een vorig bericht verwees ik reeds naar een browser-statistiek die internationaal wordt bijgehouden door W3School.com, maar geldt die uitslag ook voor de situatie in Nederland en België? Dus kortgezegd: hoe gaan we om met terugwaardse compabiliteit? En waar ligt het kantelpunt?

   In dit verband nog het volgende: Nog niet zo lang geleden probeerden de verschillende browser-fabrikanten elkaar de loef af te steken door allerlei bijzondere fratsen in hun browser te stoppen. Dit in weerwil van de aanbevelingen van het 3W-Consortium, zie http://www.w3.org/
   Het effect daarvan was, dat die fratsen door concurrerende browsers ook weer verwerkt moesten kunnen worden, hetgeen de browsers tot een soort waterhoofd-programma's maakten. Veel programma-routines werden ingebouwd om functies mogelijk te maken waar W3C juist tegen was.

   Gelukkig zijn de browser-fabrikanten de laatste tijd tot inkeer gekomen. Men probeert thans zo nauwgezet mogelijk de aanbevelingen van W3C te volgen met als effect kleinere, eenvoudigere en snellere browser-programmatuur. Daarom is het zeer belangrijk om de nieuwste generatie browsers te gebruiken, enigszins afhankelijk van de mogelijkheden van de hardware (computer, beeldscherm). Dit volgen van de W3C-aanbevelingen wordt het langste gedaan door de makers van Firefox, vandaar dat die browser zeer gewild is onder de kenners van het web.

   De heer Bakker van de quote bovenaan dit bericht doet het dus goed: hij gebruikt de laatste versie van Firefox, te downloaden van http://www.mozilla-europe.org/nl/firefox/

   Sinds kort is ook Microsoft om. De browser die wordt meegeleverd met Windows 7 is ook los (en gratis) verkrijgbaar. U kunt Internet Explorer 8 downloaden bij http://www.microsoft.com/netherlands/windows/internet-explorer/

   Een vooral snelle browser is Opera 10, zie http://www.opera.com/

   En het antwoord van Google op het browser-gebeuren is Google Chrome: http://www.google.com/chrome?hl=nl

   Er zijn ook nog browsers voor Apple-computers en voor het besturingssysteem Linux. Persoonlijk heb ik daar ervaring mee, maar de gebruikers van die systemen zullen zelf de weg wel weten (of ze reageren even op dit bericht met gepaste download-links).

   Mijn advies:
   - Download de laatste versie van uw favoriete browser en installeer 'm.
   - Kijk dan nog 'ns naar de peiling en pas uw invulling zonodig aan.

   Vriendelijke groeten,
   Don Arnoldus, Helpdesk PGGG

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.