Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [pro-gen] Export via GEDCOM - Franstalige uitvoer

Expand Messages
 • Paul De Clerck
  Beste, Als je TMG alleen wil gebruiken om een Franstalige uitvoer te bekomen, dan veronderstel ik dat je de bestaande Franstalige uitvoer van PRO-GEN niet als
  Message 1 of 1 , Nov 2, 2006
   Beste,

   Als je TMG alleen wil gebruiken om een Franstalige uitvoer te bekomen, dan
   veronderstel ik dat je de bestaande Franstalige uitvoer van PRO-GEN niet als
   voldoende beschouwt.
   Mag ik weten wat er in de Franstalige uitvoer van PRO-GEN nog zou moeten
   worden toegevoegd opdat het wel bruikbaar zou zijn?
   Misschien kan ik de makers wat helpen om aan uw wensen te voldoen.

   Met vriendelijke genealogische groet
   Paul De Clerck
   Heverlee
   paul.declerck<ad>scarlet.be
   VVF-lid nummer 395


   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "Erik Groenhuis" <e.groenhuis@...>
   Aan: <pro-gen@yahoogroups.com>
   Verzonden: donderdag 2 november 2006 10:42
   Onderwerp: Re: [pro-gen] Export via GEDCOM


   > As "johancolaers" <johancolaers@...> wrote:
   >
   >> Hallo,
   >>
   >> na enkele jaren van inactiviteit heb ik terug de draad opgenomen met
   >> genealogie en heb ik Pro-Gen terug geïnstalleerd.
   >> Omdat dit onder DOS werkt en omdat ik dit ook in een Franse versie wil
   >> maken onder Windows heb ik nu de demoversie van The Master Genealogist
   >> afgehaald.
   >> Bij het maken van een GEDCOM bestand doen er zich echter enkele
   >> problemen voor met het uitgevoerde bestand.
   >> Enkele zaken worden blijkbaar niet (h)erkend door TMG.
   >
   > Het allerbelangrijkste dat iedereen goed moet onthouden over GEDCOM is:
   >
   > === GEDCOM is geen standaard ===
   >
   > Er is wel een document dat GEDCOM beschrijft (zoek naar "ged551" op
   > internet), maar dat is zeer gebrekkig en laat veel ruimte voor
   > interpretatie. Er is eigenlijk alleen maar de de-facto standaard, en
   > dat is de uitvoer die door het programma PAF wordt geproduceerd.
   >
   > Verder is er geen enkel programma dat alles begrijpt van een correct
   > GEDCOM bestand dat alle mogelijke tags bevat. Veel erger nog: bijna
   > alle programma's hebben zelfs problemen met eenvoudige correcte GEDCOM
   > bestanden.
   >
   > Bijvoorbeeld: Het GEDCOM document stelt dat een programma moet toestaan
   > dat in de invoer het einde van de regel wordt aangegeven door ofwel een
   > <CR>, een <LF>, een <CR><LF> of een <LF><CR>. Vele programma's gaan er
   > van uit dat het einde van een regel met <CR><LF> wordt aangegeven, en
   > weigeren botweg om andere bestanden te lezen.
   >
   > Ander voorbeeld: Het veel bejubelde PhpGedView accepteert alleen
   > bestanden met een UTF-8 character set (De mogelijkheid om UTF-8 te
   > gebruiken is een vrij recente toevoeging aan GEDCOM). Bestanden met de
   > in GEDCOM toegestane ASCII en ANSEL character sets (zoals geproduceerd
   > door ProGen) worden geweigerd.
   >
   > Nog een voorbeeld: Hoe moet een naam nu eigenlijk geschreven worden in
   > GEDCOM: "Erik /Groenhuis/" (met spatie) of "Erik/Groenhuis/" (zonder
   > spatie)? Verschillende programma's denken hier verschillend over.
   >
   > Omgekeerd maken veel programma's fouten als ze GEDCOM produceren. Zo
   > gebruikte ProGen zelf tot niet zo lang geleden de tag ALIAS om een
   > alias-naam aan te geven. Voor de hand liggend, maar niet juist. De tag
   > ALIAS is bedoelt om aan te geven dat twee verschillende personen in een
   > bestand mischien dezelfde zijn. Een andere naam voor dezelfde persoon
   > dient aangegeven te worden door een extra NAME tag bij een INDIvidual.
   > (Een constructie die overigens door vele programma's weer niet begrepen
   > wordt.)
   >
   > Verder ontbreekt er heel veel aan mogelijkheden in GEDCOM. Dit komt
   > omdat het bedacht is door (1) Amerikanen en (2) Mormonen. Wegens (1)
   > houdt GEDCOM geen rekening met voorvoegsels bij achternamen (van der
   > Berg en zo). Wegens (2) wordt er geen rekening gehouden met
   > plechtigheden zoals die in andere religies voorkomen (zoals
   > bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke eerste communie).
   >
   >> Zo heb ik enkele files met extensie RFN, _COMM en _LIV die niet te
   >> importeren vallen.
   >
   > Bestanden met deze extensies? Zoals "JANKLAAS.RFN" en "JANKLAAS._COMM"?
   > Bedoel je mischien dat TMG moeite heeft met deze tags? RFM, _COMM en
   > _LIV zijn GEDCOM tags die voor kunnen komen in een bestand dat
   > geproduceert wordt door ProGen.
   >
   >> Ik weet dat het tweede en derde puntje resp. een commentaar veld in
   >> een huwelijk en samenwonen betreffen.
   >
   > Tags die beginnen met een underscore ("_") zijn tags die niet standaard
   > in GEDCOM zitten, maar er aan toegevoegd zijn. GEDCOM kent een
   > mechanisme om zulke nieuwe tags te definieren. Zo uit mijn hoofd gaat
   > _COMM over de heilige communie, en _LIV over ongehuwd samenwonen.
   >
   > RFN is een tag die mag voorkomen in ieder record. Het geeft de
   > mogelijkheid om een ander bestand naar een record te laten verwijzen in
   > dit bestand. Voor uw toepassing is deze tag onbelangrijk en kan rustig
   > genegeerd worden. Dat TMG over deze tag klaagt is een voorbeeld van een
   > programma dat moeite heeft met correcte GEDCOM.
   >
   > Het is gebruikelijk dat programma's tags die ze niet kunnen
   > interpreteren in de vorm van commentaar toevoegen in hun eigen data.
   >
   >> Ook is de GEDCOM tag voor alias en roepnaam niet terug te vinden.
   >
   > Dat komt omdat er geen speciale tag in GEDCOM bestaat voor deze ProGen
   > velden. Het is dus behelpen. De uitvoer die ProGen hiervoor produceert
   > wordt over het algemeen door andere programma's op een andere manier
   > geïnterpreteerd dan ProGen dat doet.
   >
   >> Kan iemand mij zeggen hoe ik dit kan verhelpen ?
   >> Blijkbaar is het met Pro-Gen niet mogelijk om zelf de tags manueel te
   >> beapelen.
   >
   > Zeker wel! ProGen staat toe van ieder data-veld te definiëren welk
   > GEDCOM tag daarvoor gebruikt moet worden. Zie de handleiding.
   >
   >> Ik zou graag met beide programma's tegelijk gaan werken.
   >
   > Dat zal niet makkelijk gaan. Bij de overdracht van gegevens van het ene
   > programma naar het andere gaan *altijd* gegevens verloren. Als je je
   > beperkt tot deze twee programma's kan je mischien wat voor elkaar
   > krijgen door:
   >
   > - Te sleutelen aan de mannier waarop ieder programma GEDCOM
   > produceert en interpreteert.
   >
   > - Je in beide programma's te beperken tot velden die goed worden
   > overgedragen naar het andere programma. (Bijv: vul "Alias" of "Roepnaam"
   > nooit in in ProGen.)
   >
   > - Twee conversie-programma's te schrijven die de GEDCOM uitvoer van het
   > ene programma omzetten in een GEDCOM die geschikt is als invoer voor
   > het andere programma. Het moge duidelijk zijn dat dit geen sinecure is.
   >
   > Tenslotte: Er wordt vaak gedacht dat als een programma GEDCOM kan lezen
   > en produceren, het uitwisselen van gegevens met andere programma's geen
   > probleem zal zijn. Niets is minder waar, en de teleurstelling is vaak
   > groot.
   >
   > Groeten,
   > --
   > Erik Groenhuis
   >
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   > pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.