Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Limburgse Geschiedenisdag te Lummen op zaterdag 21 mei 2005

Expand Messages
 • Mathieu Kunnen
  Nieuwe perspectieven op de familiegeschiedenis Zaterdag 21 mei 2005 : Limburgse geschiedenisdag die dit jaar in het teken staat van de familiegeschiedenis.
  Message 1 of 1 , May 7 5:05 AM
  • 0 Attachment
   Nieuwe perspectieven op de familiegeschiedenis


   Zaterdag 21 mei 2005 : Limburgse geschiedenisdag die dit jaar in het teken staat van de familiegeschiedenis. Omdat Limburgers die onderzoek doen naar hun familiegeschiedenis nogal eens de grens met Nederland over moeten, wordt er aandacht besteed aan mogelijkheden en moeilijkheden in België en in Nederland. De geschiedenisdag 2005 gaat door in het cultureel centrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in 3560 Lummen.   Programma:   09.30 uur - Ontvangst met koffie

   10.00 uur - Opening

   10.15 uur - Drs. Rombout Nijssen (Rijksarchief Hasselt): Bronnen voor familiegeschiedenis in Belgische archieven

   10.35 uur - Dr. Jan Sanders (Rijksarchief Noord-Brabant): Bronnen voor familiegeschiedenis in Nederlandse archieven

   10.55 uur - Dr. Frankie Schram (Katholieke Universiteit Leuven en Ministerie Binnenlandse Zaken): Het wettelijk kader voor genealogische opzoekingen en publicaties in België

   11.25 uur - Mr. Th. J. Jacques van Rensch (Rijksarchief Limburg, Maastricht): Het wettelijk kader voor genealogische opzoekingen en publicaties in Nederland

   11.45 uur Vragen en antwoorden   12.00 Middagmaal   14.00 - 18.00 uur - In de namiddag krijgen de Limburgse heemkundige en genealogische verenigingen maar ook particulieren die bijvoorbeeld een boek uitgegeven hebben, de gelegenheid zich aan het publiek voor te stellen op een heemkundige boeken- en infobeurs. Er is een breed gamma aan infostanden: uitgevers van genealogische studies, leveranciers van hulpinstrumenten, uitgevers, boekhandelaars, leveranciers van computerprogramma's, e.d.m. Ook verenigingen, uitgevers en boekhandelaars die actief zijn op het vlak van geschiedenis, genealogie, heraldiek en heemkunde stellen hun activiteiten voor.

   U kan er natuurlijk ook kennis maken met andere familievorsers, heemkundigen en hun werk, en gegevens en ervaringen uitwisselen.   Infostands met o.a.

   deelname van de Mormoonse kerk, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw, VVF-Limburg, de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg vzw, Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen, Heemkunde Limburg, diverse Limburgse heemkringen, de sectie Genealogie van het LGOG, de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Pro-gen Gebruikersgroep Limburg, afdeling Kempen- en Peelland en diverse Noord-Brabantse heemkundekringen.   Verenigingen die ook nog een stand wensen in te richten dienen zich vóór 10 mei 2005 in te schrijven bij Rombout Nijssen, Rijksarchief Hasselt, Bampslaan 4, 3500 Hasselt.

   Aan elke deelnemer wordt de gelegenheid geboden om 's namiddags het woord te voeren over een historisch of genealogisch onderwerp. De gegadigden aan dit vrij podium dienen zich vooraf te melden bij Rombout Nijssen, Rijksarchief Hasselt, Bampslaan 4, 3500 Hasselt.

   Lummen is per auto gemakkelijk bereikbaar. Via de E 313 / A 13 Antwerpen - Luik neemt men aan het klaverblad van Lummen de E 314 / A 2 Leuven - Brussel. Na ongeveer 1 km neemt men de uitrit nr. 26 Lummen. Na ongeveer 1 km bereikt men het cultureel centrum. Wie via de E 314 / A 2 Leuven - Aken de provincie Limburg binnenrijdt, verlaat de autosnelweg aan uitrit 26. Na ongeveer 1 km bereikt men eveneens het cultureel centrum van Lummen.

   Lummen is ook met het openbaar vervoer bereikbaar. Men kan vanaf het treinstation Schulen de bus nemen. Met de autobus belandt men vanuit Schulen in 5 minuten Lummen.

   De kosten voor deelname aan deze contactdag, middagmaal en koffie inbegrepen, bedragen 16 euro. De bijdrage voor wie niet deelneemt aan de lunch bedraagt 1 euro. Dit bedrag kan u, liefst voor 10 mei, overschrijven op rekening 068-0440180-21 (België) of postbankrekening 109 84 12 (Nederland), ten name van J. Spoorenberg, Pauwlaan 15, 5613 CG Eindhoven, met de vermelding "geschiedenisdag". De overschrijving geldt als inschrijving.   Wie ook graag een stand zou inrichten op de geschiedenisdag om er zijn boeken, tijdschriften of activiteiten op het vlak van genealogie, geschiedenis of heemkunde voor te stellen, kan contact nemen met

   Lucien Penders, voorzitter VVF-Limburg, Mouwstraat 6 te B-3600 Genk, (Telefoon: 0474-265043 of 089-35 83 58) lucien.penders@...

   of met Rombout Nijssen (Telefoon: 011-221766) rijksarchief.hasselt@....   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Nieuwe perspectieven op de familiegeschiedenis

   Cultureel centrum Lummen (21 mei 2005)

   Deelnameformulier infostand

   Naam vereniging:

   Straat:

   Plaats en postcode:

   ... (aantal personen vermelden) neemt deel met een infostand aan de Limburgse Geschiedenisdag in het Cultureel Centrum te Lummen op zaterdag 21 mei 2005.

   Naam van de verantwoordelijke:

   Straat:

   Plaats en postcode:

   E-mailadres:

   Handtekening:

   P.S. 1. De toegang tot het congres is gratis voor de standhouders. Zij dienen wel vooraf (ten laatste op 10 mei 2005) het aantal deelnemers op te geven.

   P.S. 2. De standhouders kunnen deelnemen aan de lunch. Zij dienen wel vooraf in te schrijven en het bedrag van 15,00 euro per persoon vóór vrijdag 13 mei 2005 te storten op Dexia-rekening 068-0440180-21 ten name van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen te Herentals (voor Belgen) of op postbankrekening 109 84 12 ten name van J. Spoorenberg te Eindhoven (voor Nederlanders).

   P.S. 3. Dit formulier dient behoorlijk ingevuld teruggezonden te worden naar: Rombout Nijssen, Bampslaan 4, 3500 Hasselt.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.